SUNDSVALL LOGO

SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen under året

Ordförandegrupp  Christer Wiklund, Bakstugevägen 13, Njurunda

                        Tomas Binett, Bäckebovägen 18B, Sundsvall

                           Jens Vikström,  Armégatan 4, Timrå

Sekreterare          Majvor Orrhede, Bäckgatan 9 B, Sundsvall

Kassör                  Lars-Olof Nilsson, Sågverksvägen 99, Alnö

Övriga                   Ing-Marie Larsson, Tallnäsvägen 71 C Timrå                  

                            Sven Jonasson, Östloning 153, Indal

Styrelsen har haft två planerande sammanträden under året, 13 januari och 21 juli.
Årsmötet ägde rum 17 mars.
Årsavgiften har under året varit 120 kronor.

Vår styrelsemedlem och reseledare Carin Nordström avled i februari. Vi saknar henne efter många år, då hon inspirerat oss till resor och arrangerat för våra intressanta mål med sina vida kontakter. Tack Carin! Carins stora stensamling har tagits om hand av oss och deponerats hos John Ivar Andersson på Alnö.

Studiekvällar

·      10 februari. Nya vulkanutbrott på Island. Sven klargjorde aktiviteten runt Bardarbunga och de stora lavaflöden som nu strömmar ut.

·      24 februari fick vi ett föredrag av Robert Lagerbäck, tidigare SGU. Han talade om jordbävningar, förkastningar och jordskred, som ägt rum efter istiden i Sverige.

·      17 mars årsmöte. Christer gav oss en bild av sällsynta jordmetaller, var de finns och deras användningsområden.

·      31 mars ägnade vi kvällen åt olika urtidsmänniskor. Sven talade om bl.a. neandertalmänniskan och om vi har spår av dem i våra gener.

·      14 april. Sven talade om vår nya bro! Här finns stora problem med rost på stålsponten i bropelarna. Vi inser att glädjen över vår nya bro nu äts upp av bakterier.

·      28 april gav Paul Nygren oss en bild av olika rymdfarkoster och vad de väntas upptäcka på väg mot olika mål.

·      13 oktober berättade vi om våra geologupplevelser under sommaren. Bl.a. talade Sven om resan till Stripa och om resan till Storsjön och visade bilder. Han redogjorde även för våra exkursioner till Alnön i sommar. Majvor talade om sitt besök i en kvarnstensgruva i Malung.

·      27 oktober åkte vi till Grönland med Majvor. Vi såg bilder från en resa till Discoområdet. Men vi fick också veta om geologin där, inuiternas bosättning under 5000 år och klimatet.

·      10 november kom Thomas Lundquist, vår ”guru” från SGU och talade om baltiska skölden. Vi fick följa dess utveckling från Kolahalvöns nära 3 miljarder till Skånes 65 miljoner år.

·      17 november berättade Christer om sin resa till Japan. Han talade om plattrörelser och hur vulkaner och öbågar bildade Japan och hur aktivt det är där fortfarande.

·      1 december talade Tomas om klimatet. Han klargjorde vad som påverkar det, ex. jordens rörelser, koldioxidhalten, vulkaniska aktiviteter, havsströmmar, is och luftpartiklar.

·      8 december hade vi julfest. Vi roade oss med julmat, tipstolva med priser och tomte med stenhårda paket. Ing-Marie berättade om månen, hur den påverkar oss med ex. ebb och flod och om månlandningar. Majvor visade bilder och film från Bjurälven. Sven talade om koldioxideffekter.

Exkursioner

·      16 maj gjorde vi en upptäcktsfärd till Alnön, till en ny barytgång i Hartung och sövitgångar. Vi besökte också John Ivar och Carins stora stensamling på hans gård.

·      30 maj åkte vi till Storsjöområdet. Vi besökte bl.a. Marieby stenbrott och Norderön med fina fossilfynd. Eva och Ove Hellzén guidade oss.

·      12-14 juni for vi till Stripaområdet. Vi besökte Lovisagruvan och Ingelsgruvan med guiden John Tarkkanen och sedan även Bastnäsgruvan. 10 personer deltog och medförde många fina bitar hem.

·      22 augusti for vi till Spikarna och klättrade ner på utsidan och tittade där på diabasgångar och porfyrgång bland stenblocken. Vi hade en fin dag med havsutsikt vid fikat! Vi besökte även Ankarsvik och tittade på en skaldjurbank i en sandtäkt.

·      27 september åkte vi till Alnö och till Smedsgården. Där studerade vi sövit, wollastonit och alnömineral i gångar i bergväggen. Vi plockade också bland Carins stensamling hos John Ivar.

Utställningar

·      12 september Geologins Dag på Kulturmagasinet. Våra ordföranden visade en fin stensamling med både vackra och lokala bitar. Vi hade ett lotteri med stenpriser och en utställning av kartor och broschyrer. Sven höll ett föredrag om Norra Bergets geologi inför Naturreservatets invigning.

·      13 september deltog vi i Skogens Dag på Norra Berget och i samband med invigningen av Naturreservatet. Vi hade där en fin stenutställning då även andra naturföreningar i Sundsvall hade verksamheter.

Övrig verksamhet

·      Vi har bytt lokal under året p g a reparation av den förra.

·      På våra studiekvällar har vi ”stensnack” och stenlotteri med vinster från skänkta stenar.

·      Christer Wiklund och Tomas Binett deltar i Sundsvalls Natur och fritidsråd och då också får verka för att öka intresset för Alnöns geologi.

·      Vi har utbyte med andra amatörgeologiska föreningar i Sverige genom föreningsblad och program. Studiebesök i Sundsvall av dem har också skett.

·      Sällskapet representerades vid riksinvigningen av Geologins Dag vid Skule Naturrum.

·      Vi har en hemsida genom GeoNord, där vi publicerar vårt program och reseberättelser.

Sundsvalls Geologiska Sällskap verkar för att utveckla medlemmarnas kunskaper i geologi. Vi studerar även områden som påverkar jorden såsom klimat och miljö. Vi ägnar oss naturligtvis åt mineralstrukturer, bergarter, landskapsformer och de stora händelserna i jordens historia. Vi besöker gruvor och stenbrott för att se och lära om mineral och bildning. Vi lär av varandra genom reseberättelser. Vi hoppas att vår förening skall utveckla våra medlemmars kunnande i geologi och inspirera till upptäckarglädje bland berg och sten.

Styrelsen


©2001- GeoNord