SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Lockne och Brunflo 1 juni 2007

Sundsvallsgeologerna gjorde en utfärd till Lockne geocenter och Brunflo röda sandsten den 1 juli. Vi lät oss inponeras av utställningen om meteotitnedslaget och den illusoriska filmen och vandrade runt på geostigen med fina skyltar. Vi fick sedan utlopp för vårt behov av stenknackning i Brunflo och letade fossil i det stora brottet. Bilderna visar brottet och de rika fossilblocken.

Björn och Majvor Orrhede©2001- GeoNord