SUNDSVALL LOGO

  SUNDSVALLS GEOLOGISKA SÄLLSKAP

Program för våren 2017

Geologvänner!

Så har vi gått in i 2017! Världen har stora oroshärdar och vi kan egentligen bara se på, på TV och i tidningar. Många människors situation verkar hopplös. Vi har en folkvandring som skapar en förändrad värld för många. Vi vet att sådana stora folkrörelser har ägt rum tidigare och det är nog därför människan utvecklats och sett nya möjligheter. Vi geologer ser ju världen i större tidsperspektiv än det vi ser på TV idag. Vi ser kontinentalrörelser, istider och jordbävningar där människan fått röra på sig. Sundsvallsgeologerna gillar att träffas och diskutera det som förändrat vårt landskap. I vår skall vi ta reda på vad istiden lämnat spår av i landskapet, i växtlighet och i havet. Alnön är vårt unika geologområde och det skall ytterligare belysas en kväll. Vi skall ha årsmöte, där alla våra medlemmar skall säga hur vi skall utveckla vårt gemensamma intresse. Vi skall göra några exkursioner i sommar förstås. Långban som är alla mineralletares Mecka är ett av målen. Vi gör en lördagsutflykt till Hälsingland och tittar på naturfenomen och en utställning i Hudiksvall. I slutet av sommaren åker vi till Jämtland och får lite fjällkänsla med gruvor och museum. Här är vårt vårprogram!

Tisdag 14 februari. Jämtlandska issjön. Istider och hav. Sven har studerat istiden och hur vi kan avläsa spåren av den eller dessa. Vi ser mellanistider med nivåförändringar och temperaturvariationer i havet. Vi får veta mer om hur Sverige växt fram ur isen. Kerstin är värd.

Tisdag 28 februari. Årsmöte och fettisdag. Vi skall diskutera året som gått och planera för framtiden. Våra medlemmar uppmanas komma och ta del i diskussionen. Fettisdagsbullar skall förstås serveras till fikat. Vi tittar på en geologfilm som Lars-Olov fixar och Sven informerar oss om de senaste problemen och ev. lösningar med sundsvallsbron. Ing-Marie är värd.

Tisdag 14 mars tar Sven oss ut till asteroiderna. Vi får se vad som händer när de krockar och ramlar ner på jorden. Spår har vi sett i Kinnekulles och Brunflos kalkstensbrott och katastrofer i Lockne och Siljan. Även Dellensjöarna har spår av detta. Lars-Olov är värd.

Torsdag 16 mars deltar vi i Botaniska föreningens föredrag av Leif Kullman, professor i naturgeografi från Umeå. Han talar om klimatet efter istiden och förändringar i växtligheten i fjällen mellan två istider. Kyrkans hus 19.00.

Tisdag 4 april ger Christer oss en grundlig förklaring till Alnöns geologi. Vi får lära oss bildningen och även om anrikningen på kimberlit. Sundsvallsgeologerna måste kunna Alnöns unika bergarter, vår förenings ursprungliga studier. Marianne är värd.

Tisdag 25 april fortsätter Jens erätta om sin sliparstuga, hur han med sin avancerade maskinpark åstadkommer fina stenar och smycken. Tomas informerar om hur man bör förbereda sig inför geologresor med sin utrustning. Christer är värd.

Lördag 13 maj börjar vårt uteliv med en resa till Dellensjöarna med spår av en meteorit 89 milj. år sedan. Vi tittar på Gröntjärn, ett naturreservat med en tjärn med fluktuerande vatten på 13 meter. Hur ser den ut idag? Vi fortsätter till Hudiksvall och Dellenova. Detta museum i gammalt vattentorn innehåller stenutställning, information om Hälsinglands geologi och jordbävningsimulator. Utsikt över stan får vi på köpet. Vi möts på Norrmalm 9.00.

Helgen 2-4 juni åker vi till Långban. Här skall vi leta de speciella mineraler som bara finns här. Våra ordförande som varit här många gånger vägleder oss till lämpliga högar att söka i. Det finns annat att uppleva i området också, bl. stenmuseet i Ludvika. Mer får vi veta senare om resan. Anmälan skall göras till våra researrangörer senast vid årsmötet så att boende kan göras i Filipstad.

Helgen 2-3 september åker vi till Jämtland. Vi skall besöka Åse kalkmuseum med traktens historia runt kalk. Vi åker till Handöl och täljstensgruvor. Här finnas massor av fina stenar att plocka och studera. Vi åker till Storulvån med fina fjäll omkring och tittar på vegetationsnivåer och en gammal koppargruva. Vi behöver Ditt intresse till våra reseplanerare för att ordna dagarna. Mer om detta senare och ev. guide.

Vi ses över en sten!

På våra studieträffar ses vi på lokalen vid Korsvägen 11 vid Ortviken kl.19.00. Vi startar med en stenkvart, då vi kan visa våra fynd, en artikel eller annat av intresse. Vi lottar ut fina stenar för 5kr /lotten. Vi får fika som kvällens värd ordnar för 20kr. På våra utfärder samlas vi på Norrmalm för samåkning. 5kr/mil betalar passageraren lämpligen. Vi har fika eller matsäck med oss för magens och samvarons skull. Naturligtvis har vi skor och kläder lämpliga för uteliv. Du hittar oss på GeoNords hemsida. Där finns redogörelser, bilder och program från gångna tider också.

Kassören och Sällskapet vill gärna ha Din aktuella mailadress för att nå Dig vid ändring i programmet eller annan info. Kassören gör en sammanställning, som vi alla kan ladda ner från datorn, eller få hjälp att få. Lämna mailadressen till Lars-Olov eller annan i styrelsen!

Undringar kan framföras till

Sven tel 93095
Christer tel 31454
Carin tel 579328
Tomas tel 073-0821830©2001- GeoNord