MINERAL EXKURSION TILL ALNÖN

DEN 1 SEPTEMBER 2001

DEL II

Exkursionen fortsatte sedan till typlokalen för alnöit. Sven berättade att alnöit består av stora tavlor av glimmer (flogolit) i en tät kalcitförande grundmassa. Tyvärr har den lilla vägskärningen och hällen börjat växa igen och om området inte röjs upp kommer bara skylten vittna om att där finns något intressant.

Färden gick sedan vidare till "Bolidenbrottet" vid Hörningsholm. Platsen är en geologisk lokal bestående av i huvudsak nefelinsyenit.

Platsen är en ypperlig parkeringsplats om man är intresserad av gå ca 200 meter mot Stornäset och på andra sidan vägen hittar man bearbetade block och hällar innehållande gul cancrinit.

Aktiviteten blev stor och Görans slägga kom till användning.

Alla bearbeta friskt stora som små block och ingen gick lottlös från lokalen.

Dagens sista exkursionsplats blev Pottäng barytbrott. Här finns ett vattenfyllt dagbrott och en stor varphög där man kan hitta vacker baryt, flusspat, kalcit, pyrit och goethit.

Innan man går ner till varpen måste man fråga om tillstånd från markägaren.

Tiden gick fort den här dagen och för oss som kom från Umeå gällde det att tänka på återfärden. Men en liten biltur till Spikarna och en god middag skulle inte sitta helt fel.

Ett stort tack till Sven och Sundsvallsföreningen för en fantastisk fin dag och vi hoppas vara välkomna att komma tillbaka för det finns många fler exkursionsplatser kvar att besöka i framtiden.

Cancrinit är en omvandlingsprodukt av nefelin och bildar oftast gula bladiga kristaller eller oregelbundna klumpar.

Här håller Göran upp ett praktfullt exemplar som med stor sannolikhet nu finns hemma i utställningen©2001- GeoNord