Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap

JAGS Exkursionsprogram mm. år 2021

(Ta gärna fram almanackan och anteckna)

OBS! Mötena är inställda tills vidare!!!!!!!!!!!

Brunkulla, Marieby
Foto:Gudrun Silfver
PROGRAM

Preliminärt förslag med tanke på Corona virus. Ett program som är minimalt.

Geologins dag på Meteoritcenter i Ångsta är inställt !

I övrigt kan det införas på hemsidan det som är möjligt att genomföra i höst? Detta efter årsmötet i höst den 13 oktober.


Kallelse till JAGS årsmötet den 13 okt. Kl. 18.30 i Pelarsalen å NBV. Motioner inlämnas till styrelsen 14 dagar före årsmötet.
Medlem som inte kan komma på årsmötet, men vill ha årsmöteshandlingarna kontakta sekreteraren tel. 070-2240534.
JAGS bjuder på fika, Lotteri

Välkomna

OBS årsmötet annonseras endast på detta sätt, de som inte har mailadress rar postbrev.

 ©1999-2021
JAGS