VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

STYRELSEN-2015

Från vänster Christina Ström, Leif Alperud, Helene Rehnfors, Ingemar Liljendahl, Ingegerd Wahlström, Jan Nilsson, Karin Holmberg, Daniel Viström och Torbjörn Jonsson.

Västerbottens Amatörgeologer. Org-nr 802452-4145
Ordförande/chairman:
Torbjörn Jonsson, Djäkneboda 410, 918 93 Bygdeå. Tel 0934-31 018 eller 070-656 36 12.
e-mail: mail@tojoskogsteknik.se.
Vice ordförande/vice chairmanw:
Helene Rehnfors 090-193850. E-mail:helene.rehnfors@umea.se
Sekreterare/secretary:
Ingegerd Wahlström. Tel. 090- 19 90 83
E-mail: ingegerd.wahlstrom@bredband.net
Kassör:
.
Leif Alperud 0933-61417 leif.alperud@telia.com
Ordinarie ledamöter:
Jan Nilsson 070-5728646 jan.nilsson@mariehem.net
Karin Holmberg 090-779053. E-mail:karinholmberg@hotmail.se
Ingemar Lilienblad 090-19 90 83. E-mail: ingemar.liljenblad@bredband.net
Suppleanter:
Daniel Viström 070-565 09 08. E-mail: daniel@park.se
Christina Ström 070-6398291 christina.m.strom@gmail. com
Adjungerad:
Birgit Wiklund, Bågvägen 29, 913 32 Holmsund. Tel. 090-41 50 9.
e-mail:bw@holmsund.nu

Revisorer:
Anna Karin Hulterström och Margita Sundell.
Revisorssuppleant:Anders Brundin
Valberedning: Christina Ström och Anders Brundin.
Ansvariga för ordnande av förtäring på höst- och årsmötet:
Inger Jernefalk och Karin Andersson
Studieansvarig:Helene Rehnfors 090-193850. E-mail:helene.rehnfors@umea.se
Lokalansvarig: Anders Jacobeus.Saknas på bilden ovan
Redaktör AC-Geologen: Torbjörn Jonsson, Djäkneboda 410, 918 93 Bygdeå. Tel 0934-31 018 eller 070-656 36 12.
e-mail: mail@tojoskogsteknik.se
och redaktionskommitté Helene Rehnfors och Jan Åberg.
Webbansvarig: Antti Hulterström.

POSTADRESS:

Västerbottens Amatörgeologer
Västra Idrottsallén 4 C
903 36 Umeå
All post, inklusive medlemsblad från andra föreningar, skall skickas till denna adress.

MEDLEMSAVGIFTER 2015-2016

Hur blir du medlem? Kontakta vem som helst i styrelsen. Sekreteraren vill gärna få korrekta uppgifter så att föreningsbreven kommer till rätt adress. Har du e-mail adress ange den också eller skicka den till sekreteraren. Halva föreningen har nu e-mail.

Inbetalning gör du till postgirokonto: 56 78 39 - 6. Var snäll och skriv ditt namn och din adress tydligt!


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2000- GeoNord