GEOLOGIKURSER SOM ANORDNAS AV VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGISKA FÖRENING

2017


Alla studiecriklar arrangeras av NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet med Västerbottens Amatörgeologer som medarrangör.

Anmälan till kurser och studiecirklar skall ske till respektive kursledare i Västerbottens Amatörgeologer (se nedan). Detta gäller såväl medlemmar som icke medlemmar. Kursavgiften betalas till kursledaren vid första kurstillfället.

NBV Västerbotten
Skolgatan 48
903 27 Umeå
Telefon 090-132905
E-mail: umea@nbv.se

Föreningens asdress:
Västerbottens Amatörgeologer
Västra Idrottsallén 4 C
903 36 Umeå

Kurs Medlem Icke medlem
Geologikurs 500 600
"Såga och slipa" Kontakta Helene Kontakta Helene

"Studieansvarig" är Helene Renfors 0730-326463.

För samtliga deltagare kan i vissa fall kostnader för material, slitage på diamantsåg och sliphjul, ädla metaller med mera debiteras.
För geologikurserna tillkommer kopieringskostnad för kompendier


ATT SLIPA STENAR

Nybörjarurs i stenslipning och trumling

Kurs i stenslipning.
Inte klart om det blir kurs och vem som skall vara kursledare.
Ta kontakt med Helene. Kursen avsedd för dig som vill lära Dig att såga och slipa stenar.
Astrid Hallman har slipkurser på tisdagar klockan 18.00.
Kursavgift: Se ovan.


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med |
Föreningens aktiviteter | In English | Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord