NOLIAMÄSSAN I UMEÅ 2001

© 2001 Geonord

SGU ansvarar varje år för Mineraljakten i Norrlandslänen. Så också i år.
Man informerar allmänheten på olika sätt och Noliamässa i Umeå i år var ett sådant tillfälle.
Nu råkade det inträffa att ansvarig geolog, Arne Sundberg, blev tvungen att lämna mässan för att hålla information i Härnösand, som var planerad sedan tidigare.

Nu har Västerbottens Amatörgeologer två kontaktpersoner för Mineraljakten, ordf. Jorge Alves (till vänster) och sekr. Antti Hulterström (till höger). Vi blev kontaktade om vi ville ställa upp under 3 dagar för att hjälpa till med att informera allmänheten på mässan och bemanna utställningsbåset.

Vi hade båda möjligheten att hjälpa till och turades om att ta hand om alla intresserade som stannade upp.
Det är också bra att vi alla amatörer hjälps åt och att vi vidmakthåller den goda kontakten vi har med SGU.

Periodvis var det trångt kring SGU-montern och anmälningsblanketter och informationsblad tog slut i rasande takt.

Föreningens informationsblad delades också ut till dem som frågade efter lokala aktiviteter och påfallande många hade både tips och förslag att ge.

Som tack för hjälpen fick föreningen de nya geologiska kartbladen över Umeåtrakten med kusten, samt en preliminär ny geologisk karta över norra länsdelen. Dessa finns tillgängliga i klubblokalen för den som är intresserade.
©2001- GeoNord