NYTT SVENSKT FYND AV HINGGANIT

Rapport från Tord Andersson.
Västerbottens Amatörgeologer.

Hingganiten är ett sent bildat berylliumsilikat och sällsynt. Har tidigare hittats i Norden i Stora Vika söder om Stockholm som små finkorniga aggregat och som pulver i södra Norge.
På båda platserna som hingganit-(Y).
Hingganiten i Varuträsk uppträder i sent bildad albit tillsammans med andra berylliummineral, små apatitkristaller, gula glimmerkristaller, grön och blå turmalin, antimonmineral och andra inte analyserade mikromineral.
Hingganiten är vit opak, färglös till gul glasig och genomlysbar eller gulbrun opak och kristallbildningarna avslutas ibland av kvartskristaller i hålrummen.
Dess habitus är radiell och liknar till utseendet den ryska fyndigheten med hingganit-(Yb).
Vilken sort det är vet vi inte än. Jag tror att dess utvecklingsstadier sammanfaller med färgbeskrivningen.
I Varuträsk finns hingganiten även som mikroskopiska enskilda kristaller i sprickor i hingganiten.

Fyndet av Hingganiten har gjorts av Tord Andersson och Birgit Wiklund, Västerbottens Amatörgeologer.

Hingganit kanske är vanligare än vad vi tror
De två mest kända hingganitförekomsterna i Norge är Tennvatnet i Nordnorge (fina kristaller har hittats) och Tangen (den berömda fenakitförekomsten utanför Kragerö).
Enligt Knut har mineralet även påträffats i Höydalen och Heftetjern (Tördal i Telemark), samt i Tvedalen. Bilder på norsk hingganit. Klicka på bokstaven H.
I april - juninumret av Stein 1999 finns en översiktsartikel av Roy Kristiansen.
Information från Bertil Otter genom Tord Andersson.

©2001- GeoNord