NYA MINERAL OCH MIKROMINERAL FRÅN VARUTRÄSK MINERALPARK
Del 3.

©2002 Tord Andersson inklusive samtliga bilder.

Under vintern 2001 och i är har Tord Andersson, medlem i Västerbottens Amatörgeologer, fortsatt att undersöka nya fynd av grovkristallina albitblock med stora hålrum och funnit mycket intressant.
Bilderna är tagna i mikroskop och med digitalkamera.

Okänt grönt mineral nr 3.
Okända vita plattor nr 4.
Troligen Wickmanit. Wickmani finns rapporterat från Varuträsk.
Tidigare okänt mineral nr 5,som nu har identifierats som hingganit.
Vilken av de tre formerna det är frågan om får vi veta längre fram i tiden.
Okänt mineral nr 6,som nu har identifierats som hingganit.
Vilken av de tre formerna det är frågan om får vi veta längre fram i tiden.
En vacker bild av rutilkristall från Hillstad, Norge.


©2001- GeoNord