NYA MINERAL OCH MIKROMINERAL FRÅN VARUTRÄSK MINERALPARK
Del 2.

©2002 Tord Andersson inklusive samtliga bilder.

Under vintern 2001 och i är har Tord Andersson, medlem i Västerbottens Amatörgeologer, fortsatt att undersöka nya fynd av grovkristallina albitblock med stora hålrum och funnit mycket intressant.
Bilderna är tagna i mikroskop och med digitalkamera.

Välutbildad columbitkristall i hålrum.
Ferrisicklerit, sicklerit och rester av triphylit.
Troligen kan man också hitta heterosit.
Glimmerkristall i hålrum av cleavelandit.
Glimmerkristall i hålrum av cleavelandit.
Okända kristaller nr.1 i hålrum av cleavelandit.
Okänd grönaktig kristall nr.2 i hålrum av cleavelandit.


©2001- GeoNord