Antimon, Finland ©2000 Geonord

  KOMMERSIELLA MINERALFÖRSÄLJARE
COMMERCIAL LINKS
Add Your link

Denna länksamling går till kommersiella hemsidor där mineral, fossil, med mera, bjuds till försäljning.

GeoNord påtar sig inget ansvar för företagens ärlighet, försäljningsmetoder, produktlöften eller kvalitén på produkterna. Det är upp till Dig att undersöka varan eller produkten Du är intresserd av och att Du har det fulla ekonomiska ansvaret för köpet, importen, tull och moms.

The editor of GeoNord will not take any responsibility for the quality, prices or any other promises that the seller will offer you as a customer.
It is your responsibility to check all the facts before you place an order.
There can be a risk of loosing your money when buying on the Internet and please remember that to the initial costs will be added shipping, VAT and import duty taxes and so on.

Många av de kommersiella sidorna innehåller mycket bra text och bildmaterial och det kostar inget att titta. En annan fördel är att man kan på förhand få en bild på mineralet Du eventuellt är intresserad av innan ett köp sker.
Att handla på Internet och Internetauktioner kan vara riksfyllt eller riskfritt beroende vem man talar med. Läs om: "Att handla på internetauktioner" av J. Pingo Lindström. En välskriven granskning av eBay, men kan vara allmängiltig för även andra Internetauktioner.

Denna länksamling uppdaterades july 2017 och alla länkar testades.
This link collection was updated on July 2017.
The download time for a number websites is very long.

Links to gems can be found here:


Commercial links:


©2001- GeoNord