VÄLKOMMEN TILL GEOLOGIPORTALEN GEONORD.

Vad är GeoNord?
Namnet är en förkortning av Nordic Geology och återspeglar att publicerad geologisk information på denna webbportal kommer att omfatta hela Norden och inte bara Sverige.
Målet är att skapa en liten geologisk portal öppen för alla.
Portalen är icke kommersiell, men skall vara självfinansierad genom sponsring.

Kan GeoNord liknas vid ett sällskap?
Tanken med ett sällskap är att goda vänner som tycker om geologi, fossil, mineral eller smyckestenar skall kunna mötas på Internet, kanske stämma träff på egen hand genom e-mail, umgås på planerade utfärder eller göra besök under semesterresor, skarva av hjärtans lust över superfyndet och skiljas som goda vänner igen.
GeoNord kommer endast att vara en länk för förmedling av kontakter och information på Internet. Därför finns det en anslagstavla på GeoNord där man kan annonsera och söka kontakt.
Det är också möjligt att kontakta huvudredaktören och få ett meddelande till alla på e-mail listan.

Är GeoNord en ny förening?
Nej. Det är inte frågan om en ny förening. Sällskapet ger inget medlemskap, är ingen paraplyorganisation utan är en löst sammanhållen grupp av människor med geologiintresset som en central samlingspunkt, som i det här fallet är geoportalen GeoNord.
GeoNord är tillgänglig för alla oavsett om man har organisationstillhörighet eller inte.
GeoNord rekommenderar att Du som blivit intresserad av geologi skall söka kontakt med en lokal förening för att få handledning, hjälp och nya vänner med samma intressen.

Vem äger GeoNord?
Ingen organisation eller förening äger GeoNord.
Vi är några geologiintresserade amatörer som anser att Internet är ett bra forum för att nå alla med geologi som huvudintresse och vi har satsat egna medel till projektet därför att vi tror på det. Vill Du vara med och hj mail.html älpa till med finansieringen, underhåll eller redaktionellt arbete skall Du ta kontakt med GeoNord.
Alla ansvariga utgivare är delaktiga och delägare i GeoNord.
Det finns ingen styrelse som träffas regelbundet. Vi som tror att Internet är ett bra forum för spridning av geologisk kunskap och vår hobby har självklart regelbundet kontakt med varandra.
Det finns ingen stadga utom de etiska regler som gäller för Internetpublicering.
Det finns inget Årsmöte. All kommunikation sker genom e-mail eller telefon, vilket borgar för låga kostnader för alla delaktiga i projektet.
Ansvarig utgivare av GeoNord har nyligen lämnade 1999 ett annat projekt som pågått i 3 år och kunskapen från detta arbete kommer att garantera att GeoNord blir en förebild för fortsatt ideellt arbete.

Vilka mål har GeoNord?

Välkommen till GeoNord,
GeoNord / webbredaktion.
©2001- GeoNord