ANVISNINGAR
Anvisningar för Dig som vill publicera & annonsera på GeoNord.


ETISKA GRUNDREGLER

GeoNord har inte anvisat andra begränsningar på innehållet i hemsidorna än de som gäller generellt för Internet:

Allt publicerat material skall bygga på beprövad vetenskap och erfarenhet och ha en direkt anknytning till amatörgeologi och dithörande verksamheter, exempelvis fossil, stenslipning och smyckestillverkning där mineral ingår i infattningsdelen.

Beslut om utseende på GeoNord:s hemsida regleras av den som är ansvarig utgivare.
Så gäller grundregeln att ramar / frames inte kommer att implementeras på denna webbsite.
Beslutet går inte att överklaga.
Det enda undataget som finns från denna regel är om en hotellgäst själv administrera sin egen webbsida.

Erfarenheten har visat att det är administrativt enklare att sköta icke-frames sidor och där man önskar få en struktur som liknar frames kan det enkelt lösas med tabeller. Sidornas tillgänglighet är i det senare fallet nästan 95 % oavsett internetprogram, system, dator eller skärmstorlek.
I övrigt är det fritt fram att använda övriga funktioner som servern tillåter, ss egna scripter, gästbok med mera.

Allt material som publiceras är skyddat av upphovsrättslagen av den 30 december 1960 och copyright tillstånd har inhämtats från respektive upphovsman där så angivits.

Copyright tillstånden finns publicerade på en separat sida


ANNONSERING

Hotellgäst på GeoNord får annonsera på sin egen sida utan ytterligare kostnad.
Mässarrangör får inte sedan 2010 gratis annonsering även om texten omfattar endast datum och plats. Länkadress och mailuppgifter, telefon etc kostar 100:-/år.
Övriga får köpa annonsplats enligt följande prislista/år. Moms tillkommer i samtliga priser:

Annonstiden gäller från det att GeoNord fått annonsmaterialet och det lagts in på servern fram till mässdagens slut. Annonsören ansvarar för det redaktionella utformandet av materialet. Text eller broschyr skall skickas i original eller som Word-dokument, e-mail attachment eller fax. HTML kodning och en grafisk bild ingår i grundpriset.


HOTELL GEONORD FÖR FÖRENING.

GeoNord erbjuder Din förening en toppdomän och ett hotellrum för Din föreningssida till självkostnadspris!

Alternativ 1. Du kan välja att själv administrera din föreningssida och får då tillgång till FTP-koden för att uppdatera och sköta webbsidan på eget ansvar hur ofta Du vill och kan. Du erhåller också FTP-adressen med instruktioner om vart i GeoNord enorma register Du skall navigera till.
Första sidan skall alltid vara "index.html".
Kostnaden är då 300:-/år plus moms och maximalt 50Mb ytrymme. Adressen blir då subadress enligt Alternativ 2.


Alternativ 2. Du kan också välja att köpa tjänsten från GeoNord. Då skrivs den nödvändiga HTML-koden, konvertering av bilder och textlayout med maximalt 4 uppdateringar per år.
Kostnad 500:-/år plus moms och maximalt 50Mb hårddiskutrymme. Uppdatering utöver 4 gånger debiteras med 50:- / gång.

I alterantiv 2 bör textunderlaget till redaktionen vara i maskinskriven form så att det lätt kan scannas in och konverteras till HTML kod. Det går också bra att skicka text och bild på diskett som Word-dokument, e-mail eller HTML dokument. Bilder kan bifogas som gif- och jpeg-format på diskett eller som e-mail. Varje bild kommer att granskas och om så behövs kommer bilden att skalas om och komprimeras hårdare än orginalet. En normalbild bör inte vara större än 20K. GeoNord kan också åta sig att scanna in bilder för publicering mot självkostnadspris av 10:-/bild.


Hur ser adressen ut i alternativ 1 och 2 ? För Västerbottens Amatörgeologer blev den http://www.geonord.org/vag/index.php


Alternativ 3. Du kan välja en högre domänadress än exemplet ovan och administrera hela Din sida själv för 600:- /år plus moms.
Detta är en grundavgift för att administrera underdomänen.

Du har själv ansvaret att uppdatera och kan gör det hur ofta Du vill och orkar.
När som helst på dygnet.
Du erhåller tillgång till FTP-koden samt adressen med instruktioner om vart i GeoNord enorma register Du skall navigera till.
Samt adress http://www.geonord.org/ditt-föreningsnamn eller föreningsnamn/.
Första sidan skall alltid vara "index.html" eller "index xxx", beroende på vilket programspråk du tänker använda.

Sidor går också att lösenordsskydda, vilket kan vara bra om medlemsmatrikeln skall publiceras. GeoNord sköter lösenordsskyddet direkt på servern på rotnivån. Hur tillgången till lösenordet administreras är upp till respektive webbmaster/ordfärande.

Utrymmet är satt till 100Mb vilket är väldigt mycket för enbart textsidor och några få bilder.
Utöver grundutrymmet kan man köpa block om 100Mb till högst 500Mb. Varje utrymmesblock kostar 750:- per år.

En länk kommer alltid att sättas in från GeoNords övriga sidor utan kostnad. GeoNord uppskattar om den får en returlänk tillbaka.

För samtliga föreningabonnemang gäller 3 månaders uppsägning och 1 års abonnemang.


BANER ELLER AKTIV LÄNKKOSTNAD.

Förening/organisation eller företag kan abonnera på baner eller aktiv länk för sponsring av GeoNord.
Sponsringen har till syfte att hjälpa till att betala för driftskostnaderna.
Abonnent eller sponsor har alltid gratis aktiv länk.
Ej klickbar länk på föreningssidan är alltid gratis.

Baner storlek 470x65 pixlar i JPG format och länk på ingångssidan, där svenska registret finns, kostar 500:-/år ex moms.
Baneret kan publiceras på varje ytterliga språksida för 250:-/år ex. moms och sida.
Betalas alltid i förskott mot faktura.
Rabatt utgår på 25% om du beställer 1 banner till fullt pris och väljer ytterligare 2.
Rabatt utgår med 50% om du beställer minimum 5 banner.
Avtalstiden är 1 år och måste sägas upp 30 dagar innan avtalstidens utgång.

Annonsering med baner och länk kostar 250:-/år för en sida på annan plats än ingångssidan/registersidan.
Om baneret placeras på flera sidor ges rabatt. Maximalt administreras 4 baner på hela siten.
Priset blir då 500:-/år ex. moms.
Betalas alltid i förskott mot faktura.
Avtalstiden är 1 år och måste sägas upp 30 dagar innan avtalstidens utgång.

För flera baner eller länkar begär offert. Mängdrabatt utgår alltid.

Aktiv länk till egen domänadress kostar 100:-/år plus moms. Gäller alla svenska sidor. Priset från utlandet är €80.00.


EGEN HEMSIDA FÖR DIG SOM VILL HA SMART ADRESS.

GeoNord erbjuder Dig som enskild samlare en toppdomän och ett hotellrum till självkostnadspris!

Som privatperson är man oftast hänvisad till en domänadress typ http://www.3.7890.telia.com/~12345678/ eller en gratis server med återkommande reklam som stör och irriterar alla besökare.
Varför inte satsa på GeoNord.
Vill du berätta om din hobby eller dig själv eller sälja / byta mineral, fossil eller smycken är det din privatsak.
Kostnaden är 250:- /år plus moms för 50Mb utrymme.
500:-/år plus moms för 100Mb.
Adressen blir http://www.geonord.org/vad-du-vill-kalla-dig/
Du gör jobbet själv och den enda kontroll som sker från GeoNords sida är att säkerställa att innehållet följer lagar och förordningar. Avtalet mellan parterna stipulerar klart ansvarfördelningen vad gäller deklaration av eventuella intäkter av försäljning och momsredovisning till skattemyndigheten lokalt.


ÖVRIG ANNONSERING:

Myndighet ex. SGU, bergmästaren, högskolor, länstyrelsen , kommunen är välkommen att sätta upp meddelanden med geologiska beröringspunkter och som kan vara av allmänt intresse för mineralsamlaren. Kontakta GeoNord.
©2001- GeoNord