COPYRIGHT TILLSTÅND / COPYRIGHT PERMITS


 

Vill Du läsa vad som står i lagen, tolkat för vanligt folk, så gå ut genom dörren:

En annan redogörelse finns publicerad här :

Och ännu mera läsning här:

Och lite till till Skolverket som har en enklare förklaring av vad som gäller.


Upphovsrätten för det skrivna ordet eller fotografiet ägas av författaren eller fotografen.
Det skrivna ordet eller fotografiet är i sin ursprungsform oanvändbar för Internet och måste konverteras och datakodas enligt gällande standard. GeoNord äger copyrighträtten av HTML-koden för publicering på Internet.
Alla rättigheter till publicerat material såväl text som bilder är skyddat av svensk- och internationell copyright lag och tillhör GeoNord. Eftertryck av hela eller delar av Websidan, text eller bilder, utan uttryckligt tillstånd från författaren eller GeoNord är förbjudet och kan ge upphov till skadestånd.

Copyrigt tillstånd ges i regel om källangivelse finns, samt länk till www.geonord.org finns publicerad.
Alternativt att fotografens namn anges då bild finns publicerad på annan internetsida än GeoNord.


Ansvariga utgivare hittar Du på en annan sida.
 Förening eller person  Tillståndsgivare  Förbehåll
Västerbottens Amatörgeologer Västerbottens Amatörgeologer AC-Geologen. Inga. Alla rättigheter ägs också av GeoNord.
Tunabygdens Geologiska Förening Emil Gregori Stenbiten. Inga
Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap Bergkristallen. Inga
Skånes Geologiska Sällskap Skånes Geologiska Sällskap Skrivkritan. Inga vad gäller text. Dock ej skämtteckningar då de lånats i sin tur.
Göteborgs Geologiska Förening Göteborgs Geologiska Förening Inga förbehåll angivna.
IMA Emil Gregori Copyrigth tillstånd för översättning till svenska har erhållits från Lapis.
Docent Göran Kjellström Historisk geologi
Inga
Docent Göran Kjellström Geoanalys Inga
Vidar Blom Fyndortsbeskrivningar, lexicon med mera. Inga
Antti Hulterström Mineral och fossilbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från GeoNord
Risto Vartiainen Mineralturismens utvecklingspotential i norra delarna av Finland och Sverige. Föredrag Mineral 2000, Malmberget, samt bilder. Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Risto Vartiainen.
Frej Sandström Fluorescenta svenska mineral samt bilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Frej Sandström.
Frej Sandström Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Frej Sandström.
Holger Buentke Mineral och fossilbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från GeoNord
Leif Andersson Fotografering av fluorescens Inga men med länk till egen hemsida.
Guri Mazanti-Andersen Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Guri Mazanti-Andersen.
Sieghard Leske, Münster, Tyskland. Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Sieghard Leske.
Dennis Holmberg Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Dennis Holmberg.
Christina Broman Mineralbilder - cabochoner Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Christina Broman.
Anton Pilipiuk Fossilbilder/fossil photos Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Anton Pilipiuk.
Göran Axelsson Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Göran Axelsson.
Per Hoel Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Per Hoel.
Bill Morgenstern
Fort Frances, Ontario
CANADA
Mineralbilder/Mineral photos Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Bill Morgenstern
Birgit Wiklund Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Birgit Wiklund
Jan Sjöström Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Jan Sjöström
Jan Kruse Gruvbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Jan Kruse
Peter Bring Mineralbilder Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Peter Bring
Emil Gregori/Göran Engberg Spegel av stenbiten.com Fullmakt att fritt återpublicera föreningssidan på GeoNord.org
Lennart Borg Namibiaresa Upphovsrättslagen gäller för kopiering genom Internet utan tillstånd från Lennart Borg©2001- GeoNord