ANSVARIGA UTGIVARE

Geonord har idag ett flertal fristående ansvariga utgivare.
Om Du har frågor angående publicerat material eller vill bli redaktör
skall Du kontakta respektive huvudman.
Frågor gällande copyrighttillstånd hänvisas Du till Copyrightsidan.

Ansvariga utgivare för GeoNord
ANSVARIG UTGIVARE SIDA ADRESS
Antti Hulterström GeoNord.Org Dr. Antti Hulterström, Heden Brändavägen 36, 793 92 Leksand. Tel: dagtid +46 0247 21171, mobil 070 2346779.
E-mail: antti
GeoNord administreras av Anaplastik AB. org.nr. 556580-9406
GeoNord har plusgirokonto 434 16 23-9 mottagare Hulterström/Geonord
Antti Hulterström Västerbottens Amatörgeologer Se adressuppgifterna ovan.
Stig Dahleman Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap Byn 1004, 830 43 ÅS. Tel: 063-303 12
Sten Ericsson Skånes Geologiska Sällskap Uardavägen A39, 22471 Lund. Tel.046 131032 mobil.070 5983660
Allan Ekberg Västerås Regementsgatan 40, 723 45 Västerås. Tel: 021-18 71 32
Docent Göran Kjellström Historisk Geologi
Sven Jonasson Sundsvalls Geologiska Sällskap Östloning 1579, 860 40 Indal. Tel: 060 - 930 95
Johan Kjellman Toxa International Box 95, 132 23 Saltsjö-Boo. Tel/ fax 08-715 0616
Hannele Persson Äventyrsresa till Australien Östanväg 8, 222 28 Lund. Tel/fax 046- 12 50 51
Bo Andersson Göteborgs Geologiska Förening Kryddpeppargatan 47, 424 53 Angered. Tel: 031-331 21 71
Torbjörn Lorin Långbanssällskapet Kofallsvägen 42, 718 30 Frövi. Tel: 0581-33152
Rolf Frankenberg Upplands Geologiska Sällskap Torsgatan 8C, 75315 Uppsala. Tel: 018-555110
Emil Gregori Artiklar och IMA Långtägt 31, 791 96 Falun. Tel: 023-62151
Per Wretling Bergslagens Geologiska Sällskap. Dalv. 26, 711 31 LINDESBERG. Hem 0581-12351 (kväll, helg)©2001- GeoNord