ANSVARIGA UTGIVARE

Geonord har idag ett flertal fristående ansvariga utgivare.
Om Du har frågor angående publicerat material eller vill bli redaktör
skall Du kontakta respektive huvudman.
Frågor gällande copyrighttillstånd hänvisas Du till Copyrightsidan.

Ansvariga utgivare för GeoNord
ANSVARIG UTGIVARE SIDA ADRESS
Antti Hulterström GeoNord.Org Dr. Antti Hulterström, Heden Brändavägen 36, 793 92 Leksand. Tel: dagtid +46 0247 21171, mobil 070 2346779.
E-mail: antti
GeoNord administreras av Anaplastik AB. org.nr. 556580-9406
GeoNord har plusgirokonto 434 16 23-9 mottagare Hulterström/Geonord
Daniel Viström Västerbottens Amatörgeologer daniel.vistrom@ornskoldsvik.se
Stig Dahleman Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap Byn 1004, 830 43 ÅS. Tel: 063-303 12
Allan Ekberg Västerås Regementsgatan 40, 723 45 Västerås. Tel: 021-18 71 32
Docent Göran Kjellström Historisk Geologi
Sven Jonasson Sundsvalls Geologiska Sällskap Östloning 1579, 860 40 Indal. Tel: 060 - 930 95
Emil Gregori Långbanssällskapet emil.gregori@geonord.se
Sven-Gunnar Andersson Upplands Geologiska Sällskap ugs@geonord.se
Emil Gregori Artiklar och IMA Långtägt 31, 791 96 Falun. Tel: 023-62151©2001- GeoNord