KVARTSFAMILJENS MINERAL
DEL 2

Alla bilder och text © 1993-08 GeoNord & Antti Hulterström.
Artikeln har publicerat i olika numer av AC-Geologen.

Ametiskristaller, Uruguay.

AMETIST

Ametist kommer från grekiskan améthystos, vilket översatt skulle betyda "icke berusad", och man trodde att ametistamuletten kunde skydda bäraren mot fylleri. Den sägs ha en hel del övernaturliga egenskaper ex att bringa lycka, att skydda mot trolldom etc. I den kristna mytologin är ametisten en symbol för altarvinet. Den är vigd åt den helige Valentin och förekommer ibland i biskopsringar som gnistrande solitärer.
Ametisten är den mest eftertraktade halvädelstenen bland kvartserna. Det är den lila färgen som gör ametisten så unik och populär.

Djupt rödvioletta ametister härstammar från Uruguay. Brasilien levererar ljus till mörkvioletta stenar. Andra fyndorter finns i Mexiko, Korea, Tanzania, Zambia och Madagaskar.

Genom "bränning" vid temperatur av 470-750°C uppstår ljusgula, rödbruna, gröna eller färglösa varianter. Det här kan vara bra att känna till om man skall löda och reparera ett smycke, att man först demonterar ametisten innan man löder.

Ametisterna finns i huvudsak i druser, sprickor och geoder. Geologiskt förekommer de i både gamla och unga bergarter.

Ametiskristaller, Vera Cruz, Mexico.

Norge kan ståta med flera bra ametistlokaler, vilka är små och oftast är tömda när nyheten blivit spridd. Risör/Arendalområdet var en klassisk lokalitet, Gjövik, Ålesundsområdet, Sotra, Averöy och Alta är en av många andra.
Sverige har den fridlysta lokalen sjön Ärten i Dalarna, där det mest är frågan om ametistkvartsit, i Leksand har man också hittat ametistkvartsit, Långsjön i Surahammar och Ramsäterhöjden i Värmland är andra lokaler. Finland har troligen nordens rikaste ametistförekomster mest i form av ametistkvartsiter. Kvaliteten är dock så pass bra att materialet går att fasettslipa. Det finns fyra förekomster allt från Helsingfors i södra Finland till Sodankylä i finska Lappland i norr.

Tillgången på bra ametister för fasettslipning är idag ganska begränsad varför syntetiska ametistfärgade kvartskristaller numera finns att köpa till i stort sett samma pris som naturlig ametist.
Vackra ametistgrupper är typiska samlarobjekt. Sekunda material utskrädat efter sortering av fasettmaterial säljs för cabochonslipning och trumling till relativt rimliga priser.

Det förekommer fortfarande ibland ett missvisande handelsnamn "kakoxenit", som är uppkallat efter gulbruna, knippelika inneslutningar, vilka man trodde vara mineralet kakoxenit (järnfosfat som man kan hitta i Leveänimigruvan, Norrbotten). I själva verket är de nålliknande inlagringarna mineralet goethit.

Citrin "bränd ametist", Brasilien.

 CITRIN

Naturlig citrin är en ovanlig kvartsvariant i naturen och färgen är i så fall mycket blek gul. Namnet kommer efter den citrongula färgen.
Nästan alla citriner som finns på den kommersiella marknaden är "brända" ametister eller rökkvarts.
Exempelvis blir brasiliansk ametist ljusgul vid 470°C och mörkgul till rödbrun vid 550-560°C. Som tidigare nämnts kan vissa rökkvartser övergå till citrinfärg vid 300-400°C.
Kännetecknande för alla brända citriner är att de har en dragning mot rött.
Tillgången på bränd citrin är just nu relativt god. Stora kristallgrupper av bränd ametist och trumlingsmaterial finns just nu till ett rimligt pris.

Naturliga citriner finns i Brasilien, Madagaskar, USA (Pikes Peak, Colorado), Spanien, Ryssland, Frankrike och Skottland.

I Norge finns registrerat två orter där man hittat citrin, nämligen Iveland och Evje.
I Sverige lär man ha hittat små kristaller i Dannemora gruvor, Uppland, samt i lösa block i Ställdalentrakten, Västmanland.
I Finland lär man i Kaatiala även ha hittat citrin.

Kommersiellt betecknas citriner ofta som topaser. Ädelstenen topas är en fluorhaltig aluminiumsilikat och är mycket hårdare än kvarts. Är man osäker så kan man testa hårdheten.
Andra handelsnamn är ex. Bahia-, guld-, Madeira-, Palmyra- och Rio-Grande-topas. Alla dessa namn bör man undvika att använda.

FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 2


©2001- GeoNord