BILDARKIV
PHOTO ARCHIVE

  This is a Photo Archive of Gemstones from Around the World.

På denna sida publiceras bilder från utländska halvädel- och ädelstenar. Skicka ditt bidrag till redaktionen. Bildarkivet visar råstenar lämpliga för slipning både vanlig och ovanliga. Arkivet är organiserat i bokstavsordning.

  Sodalit, Afrika.
©2001 GeoNord.
  Spektrolit, Ylämaa, Finland.
©2001 GeoNord.
   

Spektrolit, Ylämaa, Finland.
©2001 GeoNord.

  Spektrolit, Ylämaa, Finland.
©2001 GeoNord.
  Spektrolit, sågad och polerad, Ylämaa, Finland.
©2000 Risto Vartiainen.
  Tigeröga sågad och polerad sida, Afrika.
©2001 GeoNord.
  Tigeröga osågad råbit, Afrika.
©2001 GeoNord.
  Turkos (naturlig nugget), USA.
Storlek på bild 5cm.
©2001 GeoNord.
   
   

 


©2001- GeoNord