Svenska gruvor och mineraförekomster

Z


Zinkgruvan, Örebro län

Zinkgruvan ligger i Mariedam socken, O Vätterns norra del. Omkring två och en halv km från gruvan ligger dess avfallstipp, vid Knarkagölens strand. Här kan man finna kvarts, biotit, muskovit, bornit, svavelkis, kopparkis, järnmalm, olivin och fluorit.
©2001- GeoNord