Svenska gruvor och mineraförekomster

V


Varuträsk fältspatbrott, Västerbottens län

Brottet ligger mellan Skellefteå (15 km) och Boliden (22 km), ett par km O Varuträsks södra del. Här har bl a utvunnits lepidolit, spodumen, petalit och pollucit. I brottet har hittats ett mycket stort antal mineral och fyndigheten hör till de klassiska, liksom Ytterby pegmatitbrott i Uppland och Högsbobrotten i Göteborgs o Bohus län. I Varuträsk har hittats cassiterit, löllingit, kasserit, turmalin, tantarit, lepidolit, allemontit, pollucit, petalit, uraninit, uranofan, tantalit, kolumbit, kassiterit (tennsten), stibiomikrolit, turmalin, amblygonit, monazit, amblygonit, spodumen och en lång rad andra mineral.


Vena koppar- och koboltgruvor, Örebro län

Gruvfältet ligger 2 km ONO Åmmeberg och består av ett stort antal små gruvor över 100 stycken på en sträcka av ca 2 000 m. Fältet är långsträckt och orienterat i NNVSSO riktning. Här har brutits malm från 1770-talet till slutet av 1800-talet. Det fanns magnetkis, svavelkis, kopparkis, koboltglans, skutterudit, zinkblände, arsenikkis, kobellit, blyglans, lillianit, (speisskobolt = en gammal benämning för skutterudit), titanit och vismutglans. Blå flusspat, svavelkis och kopparkis förekommer. Gångar av pegmatit med brun turmalin och malmmineral korsar området.


Vestanå järngruva, Skånes län

Tre km NV Näsum NO Ivösjön i norra Skåne. Bröts senast tillfälligt under första världskriget. Bland mineralerna kan nämnas hematit, berlinit, trolleit, lazulit, kirrolit ( se nedan) , svanbergit, kyanit, andalusit, viridin, ottrelit.

Kirrolit är liktydigt med en blandning av attakolit, beartit, lazulit och kyanit


Viscariamalmen, Norrbottens län

Fyndigheten är belägen NV Kiruna. Den hör till en av landets yngre gruvor och bryts på kopparmalm. Gruvan är nedlagd idag, men kan nås från en viadukt på Narviksvägen E10 strad nordväst om Kiruna. Före besök kontrollera med turistbyrån i Kiruna.

Mineral: Guld, gediget koppar, grafit, kopparkis, pyrit, blyglans, zinkblände, atacamit, kvarts, opal, magnetit, azurit, malakit, gips, eryhtrin, kryskolla, devilin, thaumasit.


Väddö, Upplands län

Ett flertal pegmatitbrott, alla ganska små, har brutits på Väddö, V, NV och N Väddö kyrka. De viktigare var S samt V om Nothamn O om Sandviken samt N Väddö kyrka.


Värmskogsgångarna, Värmlands län

De flesta av gångarna ligger i trakten av sjöarna Glafsfjorden och Värmeln O Avesta. Värmskogsgångarnas byggnad är i allmänhet följande: Närmast sidostenen finns på bägge sidor salband av klorit, därnäst följer en av kvartsådror genomdragen sericit-epidotmassa och slutligen i gångens mitt en tämligen ren drusig kvarts, som är den egentliga bäraren av malmmineralen och åtföljande gångartsmineral. De vanligaste malmmineralen är i de på silvermalm brutna gångarna silverhaltig blyglans, zinkblände och kopparkis samt tetrahedrit, och i de på koppar brutna gångarna kopparglans, bornit och kopparkis. Dessutom har i gångarna anträffats järnglans, svavelkis, ilmenit, linneit, millerit och gediget guld, kalkspat, flusspat, järnspat, tungspat och zinkblände samt bergbeck.

De två mest givande gångstrecken är NäsVegerbolCarlsbol (silver-blymalm) och Gärdsjöstrecket (silver-, bly och kopparmalm). Ett större antal gruvor och skärpningar har tagits upp på dessa fyndigheter. Ytterligare gångstreck är Edanestrecket (silver-blymalm) och Grindsbolstrecket (kopparmalm).
©2001- GeoNord