Svenska gruvor och mineraförekomster

U


Uddgruvan, Örebro län

Gruvan ligger 3 km S Grängesberg och har brutits på rik molybdenmalm. Bearbetning skedde första gången på 1880-talet och upphörde på 1920-talet då man nått ca 90 m djup. Malmen har funnits i kvartspegmatit och fyndigheten har innehållit mikrolin, klorit, molybdenglans. Drusrum med kvarts och bergbeck har påträffats liksom mikrolin, hematitkristaller, klorit, epidot, apatit, titanit, svavelkis och kopparkis. Idag ligger gruvan en bit ut i den slamdamm som användes senast av Grängesbergsgruvan. Man ser inte ens rester av Uddgruvan. Informationen är idag mer av historisk natur.


Ultevis, Norrbottens län

Ultevis ligger NV Jokkmokk och 20 km N Tjåmotis. Ultevis är en högplatå där prospektering efter mangan utfördes på 1940-talet utan att brytvärda mängder malm hittades på det halvdussin platser som undersöktes. Man fann dock vackra stuffer av t ex bixbyit, opal, petalit, topas, scheelit, viridin, topas, svabit, piemontit, turmalin och hollandit.


Utö gruvor, Stockholms län

Utö gruvor i Stockholms södra skärgård har brutits tidigt, trots att järnhalten var förhållandevis låg. Driften är nedlagd sedan länge. Bland mineralen finns diopsid, tremolit och skapolit, biotit, klorit, hornblände, mikrolit, magnetkis, zinkblände och silverrik blyglans. I järnmalmerna har även bornit, kopparglans och gediget silver påträffats.

Malmlagret överskärs av två stora gångar av litiumpegmatit förande amblygonit, petalit och spodumen. Övriga mineral i området är kopparkis, arsenikkis, holmqvistit, apofyllit, lepidolit, tantalit, spodumen, turmalin (svart, blå, röd, grön), petalit, pollucit m fl. En del litiummineral togs tillvara ur varp så sent som under andra världskriget.
©2001- GeoNord