Svenska gruvor och mineraförekomster

Ö


Österlen, Kristianstads län

Redan i slutet av 1500-talet var det bekant, att blyglans fanns inom sydöstra Skåne, och en del fyndigheter ha redan då bearbetats. Senare har försök att bryta bly och silver gjorts vid olika tillfällen, men utan större resultat. Under det andra världskriget spelade flusspatbrytningen vid Brantevik, söder om Simrishamn, och i Gladsax, väster därom, en betydelsefull roll. Den största av dessa fyndigheter var den vid Gladsax, där flusspat helt dominerade över kalkspat och blyglans. Den största gångbredden var 2 meter. Gångarna ligger i branten strax O mot S om Gladsax.

Brytning på flusspat har även under 1940-talet ägt rum vid Tungbyholm och Onslunda längre i nordväst. I Tungbyholmfyndigheten är gångarten kvarts.

Gångfyllnaden är i övrigt flusspat, blyglans, svavelkis, kopparkis och något zinkblände. Bredden är 12 m. I Onslunda har brutits på en över 500 m lång flusspatgång. Flusspaten förekom där omväxlande med kvarts. Dessutom finns blyglans och någon gång zinkblände och svavelkis, i söder även kalkspat.


Öster-Silvberg, Dalarnas län

Gruvorna ligger 10 km V till VNV från Säter. Gruvornas tidiga historia är okänd, man vet dock att silver utvanns före 1367. Bruten malm har varit blyglans och zinkblände. Glimmer och talk var rikligt förekommande. Gruvorna ligger SVNO och de viktigare var Storgruvan, Ladugårdsgruvan, Vikagruvan och Källgruvan. Den rikaste blyglansen lär ha hållit över 1 000 g per ton med en guldhalt i silvret av 10 %. Varphögarna ligger mycket utspridda.

Fältet fortsätter några km mot SV i Lobergs och Bovalls zink-, koppar och silvermalmsförekomster. De består av Stora och Lilla Lobergsgruvorna, Gamla Bovallsgruvorna plus skärpningarna Kärleken, Tron och Hoppet. Blyglans, magnetkis, svavelkis, kopparkis och flusspat har dominerat området. I Hedvigsgruvan i Bovallsområdet har man funnit boulangerit.


Österåkertrakten, Stockholms län

I trakten runt Österåker har ett antal kvats/fälspatsbrott arbetas, bl a Ytterby (se detta). Vidare brotten Härsbacka, Idsätra, Svinninge-Yttersberg, Lervik och Skarpö. Några mindre skärpningar finns i trakten. Liksom Ytterby har Härsbacka och Idsätra nyttjats för oljelagring.


Öxnevalla kvarts- och fältspatbrott, Västra Götalands län

Brottet ligger på en kulle 3 km SSV kyrkan. Brutet periodvis 1906 - 1913 på sammanlagt 56 000 ton fältspat och kvarts. 
©2001- GeoNord