Svenska gruvor och mineraförekomster

P


Offerdal, Jämtlands län

Trakten är känd för att man under lång tid funnit vackra bergkristaller framför allt i sprickfyllnader i kvarts. Närmast är Olden och Västsjön mest kända, men även andra spridda förekomster finns.


Ormbergsgruvorna, Värmlands län

Gruvorna ett tiotal ligger orienterade SN öster om vägen från Filipstad (SSO Aggruvefältet) mot Hagfors och 7 km från Filipstad. I norra delen av fältet ligger Sundmansgruvan. I den södra delen av fältet finns Ormbergsgruvorna på en hög bergskam, norr därom Stjärnbergsgruvorna. Nedanför bergskammen och väster om Ormbergsgruvan finns Robshamns stoll som har anslutitning till Stora Ormbergsgruvan. I området finns ett stort antal smågruvor som Skadriksgruvan, Kammargruvan, Brandåsgruvan, Skärpskammargruvan, Stöpsjögruvan och Rådmansgruvan. S om Ormbergsgruvorna ligger Drakbergsgruvan och Kalkgruvorna. Söder om Ormbergsgruvorna finner man även Hökbergsgruvorna. Ytterligare ett antal gruvor finns i trakten.

I området har man funnit magnetkis, magnetit, hematit, kalcit, almandin, epidot, allanit, vesuvian, hypersten, wollastonit, serpentin, skapolit, orthit (kristaller).
©2001- GeoNord