Svenska gruvor och mineraförekomster


Malmbrogruvan, Örebro län

Gruvan ligger SO Silken, strax innan Nittälven NV Kopparberg. I varpen har hittats epidot, diopsid, hornblände, fältspat, granat m m. I den närbelägna älven har på senare år vaskats guld i smärre kvantiteter.


Manaks gruva, Norrbottens län

Manak ligger inom Jokkmokks kommun ca 19 km norr om Tjamotis by. Höga halter av uran uppträder i form av uraninit i pegmatitiska bergarter. Mineraliseringen bildar en zon, som hittills är känd på en sträcka av två kilometer. Endast smärre partier av den mineraliserade berggrunden är blottad, men däremellan uppträder koncentrationer av uranförande block i moränen.


Masugnsbyn, Norrbottens län

På ett flertal platser i trakterna har brytning på järnmalm skett under tidigare perioder. Även kisförekomster samt grafittillgångar är kända. Berggrunden är av intresse för mineralsamlare. Även i trakterna norr och nordväst om Kiruna har brytning förekommit på flera platser, liksom runt Svappavaara (se detta). En del tidigare brytningar kan urskiljas på ekonomiska kartbladen.


Matsbergsfältet, Värmlands län

Fältet ligger 3 km O Nordmarks kyrka. Gruvorna i fältet har brutits under olika perioder och i olika omgångar Eriksbergsgruvorna, Särdfallsgruvorna, Grenkärrsgruvan, Matsbergsgruvorna, Granåsgruvorna. Funna mineral bl a svavelkis, magnetit, hematit, epidot, cummingtonit.


Mejdåsens kvartsfältspatbrott, Dalarnas län

Brottet (även kallat Flintgruvan) är beläget i Flodatrakten, ca 3 km SV Björbo. Ursprunglig bearbetningsyta var närmare 100 75 m.


Mossbodarnas kvartsbrott, Överhogdal, Jämtlands län

Vid Mossbodarna, en samling fäbodar på en bergshöjd 8 km norr om Överhogdals kyrka, ligger i Rätangranit en körtel av rosenkvarts med randzon av svagt rödlätt, delvis kaolinomvandlad kalifältspat, skriftgranit och upp till 3 dm långa knippen av svart turmalin. Rosenkvartsen har i någon utsträckning efter slipning använts som prydnadssten i armband, örhängen och halsband men framför allt brutits för kiselmetalltillverkning. Även blåkvarts och svart turmalin förekommer i brottet. Brytningen skedde under 1960-talets förra hälft och gav omkring 1 000 ton kvarts.


Mårtansbergsfyndigheten, Dalarnas län

Mårtanbergs oansenliga kopparfyndighet, norr om Slättberg i Rättviks socken, är intressant på grund av att malmen synes åtminstone delvis vara yngre än den angränsande graniten. Utom i kvartsitiska bergarter av Falutyp har malm (kopparkis och svavelkis) anträffats även i granit, vars plagioklas då är förträngd av kvarts, almandin och gedrit. Inom ett område i gruvan uppträdde kopparkis, omgiven av bornit och kopparglans på glimmer-kloritskölar och kalkspatgångar genomsättande graniten. Den mest givande av gruvorna var Lundins gruva.
©2001- GeoNord