Svenska gruvor och mineraförekomster

J


Jakobsbergs mangangruvor, Värmlands län

Gruvorna ingår i Jakobsbergsfältet och ligger i Nordmarks malmtrakt längs vägen FilipstadHagfors, 1 km före samhället Nordmark på O sida om vägen. Gruvorna ligger uppe på en ås och varphögarna är gamla. Mineral som kan hittas här är bl a gedigen koppar, jakobsit, malakit, inesit, hausmannit, barylit, plumboferrit och hematophanit. Antalet funna mineral är omkring 100.
©2001- GeoNord