Svenska gruvor och mineraförekomster

I


Iggön, Gävleborgs län

Fyndigheten ligger på en ö i Östersjön NNO Gävle. Här har brutits kopparkis som även har gett en del molybdenglans.


Innansjön, Västerbottens län

Innansjöns kalkbrott är beläget c:a 6 km VSV om Burträsk i Västerbotten. Här har brutit i huvudsak kalcit. Kalkbrottet är en perfekt plats för utbildning av nya intresserade mineralsamlare och använd ofta av Västerbottens Amatörgeologer. Följande mineral har hittats:

Aktinolit, albit, anortit, apatit, biotit, brucit?, bytownit, diopsid, dolomit, epidot, flogopit, forsterit?, grafit, granat, götit, hornblände, humit, ilmenit, kalkspat, klinozoisit-pistazit, klorit, kondrodit, kopparkis, krysotil, kvarts, magnetit, mikroklin, molybdenglans, molybdoscheelit, oligoklas, periklin, pistazit-klinozoisit, plagioklas, rutil, scheelit, sericit, serpentin, skapolit, spinell, svavelkis, talk, titanit, tremolit, vesuvianit, wollastonit, zirkon, zoisit


Ingelsgruvorna, Örebro län

Gruvorna är upptagna på järnmalm och någon kopparmalm och är belägna nära V om Stråssa, N Guldsmedshyttan och består att ett tiotal gruvor. Brytning upphörde 1945. Bland funna mineral märks kopparkis, bornit, svavelkis, hematit, magnetit, kalcit, kvarts, epidot och ortoklas.


Insjö koppargruvor, Dalarnas län

I Insjö koppargruvor, 5 km OSO Insjö vid Leksand, bildar kopparkis samt något zinkblände körtlar i granat-biotitskiffer som är inlagrad i cordieritkvartsit. Därjämte uppträder en stock av svavelkis med magnetkis, zinkblände och kopparkis (även som kristaller). I de stora varphögarna ses förutom de nämnda malmmineralen även blyglans i grov kristallin kalksten samt molybdenglans. Ett grovkornigt zinkblände finns som sprickfyllnad. Skarnet utgörs bl a av pyroxen, strålsten, serpentin, flogopit och kondrodit. Vidare förekommer flusspat, blyglans, apatit (krist) och scheelit De viktigare gruvorna är Bäckgruvan samt Storgruvan som bröts till 90 m djup. Nära SO om Insjö gruva ligger Gruvbergets silvergruva med bl a blyglans och kopparkis. Gruvorna har brutits periodvis från början av 1600-talet. Västerut, N sjön Övre Vallsan ligger Vargbergs m fl kopparmalmsanledningar som brutits ställvis långt tillbaka i tiden.


Ivikens malmfält, Dalarnas län

Fältet ligger N Ludvika O sjön Väsman och innehåller ett stort antal järngruvor av vilka en del även är kopparförande. Det gäller främst St Iviksgruvan, Sjögruvan, Kopparkittelgruvan och Segerkronan. Den sistnämnda gruvan har även givit guldförande kopparmalm.
©2001- GeoNord