Svenska gruvor och mineraförekomster

D


Dalslands kopppar-silver-blymalmsgångar, Älvsborgs län

Denna typ av förekomst finns på många platser inom Älvsborgs län. Största ansamling ligger dock inom en 20 km långt avsnitt på V Vänerstranden från Tydje i N till Holm (Mellerud) i S. I Tydjetrakten finns Slädekärrsgruvan, Nötögruvan och Björbygruvorna och i Ånimskog bl a Salebolsgruvan, Knollegruvan (se denna), Vassviksgruvan och Edskekärrsgruvan. Även i Holm och Skållerudstrakten finns gruvor.

Slädekärrsgruvan har visat sig innehålla t ex kvarts, tungspat (baryt), fahlerts, bornit, blyglans, kopparkis, malakit, siderit, freibergsit, proustit, ankerit och något gediget silver. Strax SO om Slädekärrsgruvan ligger Nötö gruva med några av nämnda mineral.

Björbygruvan S om Slädekärr, Salebogruvan, Vassviksgruvan och Edskekärrsgruvan har visat sig innehålla intressanta mineral. Mer mineral står troligen att finna i dessa och andra gruvor i trakten.

Gruvorna har brutits periodvis under långa tider och mycket malm har tagits ut. Någon lönsamhet i driften har inte nåtts.


Dannemora, Uppsala län

Dannemora gruvor har fått ge namn åt ett helt gruvfält med ett stort antal gruvor, huvudsakligen järnmalmsfyndigheter, men även kismalmer. Fältet sträcker sig till trakten av Herräng där de nordligaste gruvorna är belägna och till SO Dannemora där flera gruvor finns även i ett NS stråk. Små malmanledninga finns på många ställen i detta område, ofta åtföljda av svavelkis och arsenikkis.


Derome, Hallands län

I trakten finns flera smärre fältspatbrott och skärpningar. De större av dessa ligger några hundra meter SV Derome by, såsom Smörkulla, Tofta med bl a pechblände, euxenit, orthit, molybdenglans.


Digertäkts zinkgruvor, Dalarnas län

Dessa små gruvor 4 km NNO Falun är mycket gamla. Senaste brytning skedde på 1800-talet. De viktigaste gruvorna är Urfjällsgruvan och Digertäkts gruvor. Malmbergarterna är ett tremolitskarn med leptit och kalksten.
©2001- GeoNord