Svenska gruvor och mineraförekomster

Ä


Ädelfors guldgruva, Jönköpings län

Malmerna upptäcktes (första provet skall ha kommit från närbelägna Germunderyds gård) på sent 1500-tal och bröts på guld och sekundärt även koppar, men utvinningen blev aldrig lönsam i snitt utvanns ett kilo guld per verksamhetsår, sammantaget runt 150 kg. Som djupast nådde man i huvudgruvan ända ner till ca 325 m i en långsträckt, mycket smal och brant stående malmkropp. I området finns ett fyrtiotal gruvor och skärpningar.

Svavelkis, kopparkis, magnetkis, arsenikkis, bornit, granat, hornblände och wollastonit hör till de funna mineralen. Varphögarna är spridda och till stor del överväxta. Amatörguldletare har på senare tid börjat intressera sig för området kring Ädelfors och det talas om flera nya inmutningar.


Äskja kvartsbrott, Ångermanland

I Getberget 2 km N Äskja by, 4 km NNO Ullångers kyrka. Här har hittats arsenikkis, kopparkis och en del strömineral.
©2001- GeoNord