Svenska gruvor och mineraförekomster

A


Adak, Västerbottens län

Gruvan ligger nära Malå och är upptagen på höghaltig kopparmalm. Fyndigheten var ovanligt rik på magnetkis. Här fanns även löllingit, rammelbergit, bornit m fl mineral. Området är numera ödelagt med vissa försök till planering av barrträd.


Aitik, Norrbottens län

Aitikgruvan, Europas största dagbrottär, en till ytan mycket stor gruva OSO Gällivare/Malmberget. Här har bryts koppar, silver och guld. Malmerna håller relativt låga halt men volymerna är stora. För närvarande avböjer man besök av amatörgeologer, liksom man gör vid gruvorna i Malmberget och Gällivare. Intressanta mineral har konstaterats och fyndigheten kanske blir tillgänglig framöver för amatörgeologer.
Det är idag möjligt att få besöka gruvan genom turistinformationen i Gellivare.
Mineral:
Baryt, biotit, chabazit, ferropyrosmalit, harmotom, kopparkis, kvarts, magnetit, magnetkis, stilbit, heulanditkristaller, harmotomkristaller, epidot, svavelkis.
Följande malmmineral: Kopparkis, svavelkis, magnetit, magnetkis, bornit, kopparglans, arsenikkis, fahlerz, zinkblände, blyglans, molybdenglans, hematit, ilmenit, uraninit och rutil.
Följande gråbergsmineral: Kvarts, biotit, mikroklin, oligoklas, klorit, sericit, olivin, hornblände, granat (almandin, spessartin, pyrop och andradit), diopsid-augit, turmalin ( schörl, dravit och elbait), kalkspat, epidot, skapolit (marialit och meionit), zirkon, apatit, titanit, prehnit och flusspat.


Aggruvefältet, Värmlands län

Detta är ett gammalt, inte på lång tid brutet gruvfält beläget N Filipstad. Fältet omfattar ett par dussin gruvor och skärpningar såsom Leijelsgruvan, Fogdhyttegruvorna, Bryllergruvan, Skraggegruvorna, Plåtgruvan, Segelorsgruvorna, Mullgruvorna, Länsmannagruvorna och andra. Magnetit, kvarts, kalcit, almandin, epidot, diopsid m fl mineral funna.


Alnön, Västernorrlands län

Alnön genomsätts av mycket varierande mineralgånger och på ön har tidigare flera gruvor och brott varit under arbete. Platsen är känd för sina många ovanliga och varierade mineraltyper. En del mineral som hittats är unika för Sverige, bl a lär här ha utvunnits tre mikroskopiskt stora diamanter. Cerianit (Ce,Th)O2 och baddeleyit ZrO2 är ett par andra sällsynta mineral. Vidare har hittats periklas MgO, titanomagnetit, perovskit CaTiO3, sövit, knopit, dysanalyt, pyroklor, aeschynit, fersmit, zirkonolith, calzirit, brookit, cerianit, baddeleyit, goethit, pyrop, schorlomit, melanit, titanit, ägirin, augit, montmorillonit.


Alseda kvartsbrott, Jönköpings län

Brottet är beläget SSO Sunnerskogs gruva, SV Slättåkra. Här bröts redan på 1800-talet och brytningen fortsatte in på 1900-talet. Enligt tidiga uppgifter lär här ha hittats euxenit, orthit, svavelkis, magnetkis, titanjärn och titanit.


Assessorskan, Västmanlands län

Norbergs bergslag i Röbergsfältet. Mangangruva. Rhodonit, schefferit, 'jakobsit'.
©2001- GeoNord