Lästips Svenska Fossil

©2011 Holger Buentke, Lugnås.

I litteraturen nedan finns uppgifter om ytterligare publikationer.

BGUI = Bulletin of the Geological Institute of Uppsala
GF  = Geologiskt forum
KVAH = Kungliga vetenskaps akademins Handlingar
SGU = Sveriges Geologiska Undersökning

Några magasin & tidskrifter

GFF =Geologiska Föreningens tidskrift sedan 1872 På engelska, många artiklar om fossil.
Samt GF= Geologiskt Forum. Populärvetenskaplig tidning sedan 1994. www.geologiskaforeningen.se

Fossil & Strata
Kan beställas på Internet

Der Geschiebesammler
http://www.geschiebesammler.de Ofta artiklar om fossil som har transporteras med inlandsisen från Skandinavien till Tyskland.

Webbsidan GeoNord
www.geonord.org
klicka på: fossil


©2001- GeoNord