Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

V - W

Valleriit, ett mineral med sammansättningen Cu3Fe4S7

Vanadinit, ett gult, brunt eller rött mineral med sammansättningen Pb5(Cl/VO4)3

Vanadinit, Mibladen, Marocco.
©2001 Geonord
Närbild på Vanadinit, Mibladen, Marocco.
©2004 Geonord

Variskisk. Den bergskedjeveckning som bland annat skedde i Mellaneuropa under karbon- och permperioderna för ca 250–360 miljoner år sedan kallas variskisk eller hercynisk.

Varp, brutet men oönskat, ofta på grund av låg malmhalt och därmed utsorterat (utskrätt) mineral. I modern tid har en del kunnat tillvaratas med hjälp av nyare anrikningsteknik.

Varulit eller Hagendorfit enligt andra analyser. Mindat.org godkänner varulit samt också ex. Handbook of Mineralogy "Mineral bibeln". Det kan vara så att båda finns i Varuträsk och beroende på den som samlat in provet får man olika svar. Kan vara associerad med kvarts och glimmer, men oftast i cleavelandit, petalit och andra fosfatminertal.
Den är ett natrium-kalcium-mangan-järnfosfat. (NaCa)Mn2+(Mn+2,Fe+2,Fe3+)2(PO4)3 . En mangan är utbytt till järn och blir då Hagendorfit.
Olivgrön till grönsvart mineralkörtlar utan kristallstruktur. Amatörsamlaren kan knappast kunna se skillnaden.

Varulit, "typlokal", Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
©1998 Geonord

Vaskguld, guld som utvinns ur sediment med hjälp av vaskpanna eller vaskränna.

Veckaxel, omböjningslinjen orienterad parallellt med ett synklinalvecks djupaste del eller ett antiklinalvecks högsta del.

Veckning, den procedur genom vilken bergartslager uppreses och böjes samman.

Weibullit, ett mineral med sammansättningen PbSBi2Se3

Wendwilsonit Ca2(Mg,Co)(AsO4)2•2(H2O) är en sekundär mineral i bl.a. koboltgruvor och är magnesiumanalogen till Roselit. Mineralen har inte hittats i Sverige. Den är dock mycket vacker att se med prismatiska röda kristaller.

Wendwilsonit, Aghbar Mine, Bou Azzer, Marocko.
©2004 Geonord Storlek 5x3 cm.
Närbild på Wendwilsonit till vänster.
©2004 Geonord

Venit, en ådergnejs där ådrorna främst uppkommit genom utsöndring av material ur bergarten själv.

Vesuvian, ett glasglänsande, vanligen brunt eller grönt mineral med komplicerad sammansättning, i huvudsak ett silikat med Ca, Al, Mg och Fe.

Vesuvianit, Tennberg, Sverige.
Bildstorlek 5 cm
©1999 Frej Sandström.
Vesuvianit, Eikern, Norge.
Bildstorlek 3 cm
©1994 Geonord
Vesuvianit, Dosson Degliareti, Val Camonica, Brescia, Italien. ©1996 Geonord. 4x3 cm

Willemit, ett färglöst, vitt, brunt, gult, sällan svart mineral med sammansättningen Zn2SiO4

Vismut. Bi, är ett grundämne och har ett blygrått till silvervitt färg som ändras genom oxidering. 95% av all vismut är tillverkat av människan och går lätt att "tillverka" hemma i köket. På mässor säljs fantastiska kristallgrupper i regnbågens alla färger.
Naturlig vismut finns självklart också men kan också manipuleras fram på konstlad väg. Provet nedan är naturlig och växer tillsammans med tennantit. Vismut är giftigt.

Vismut på Tennantit, Levant Mine, Trewellard, West Cornwall, England. ©1988 Geonord. Storlek 7x5 cm

Vismutglans, ett blygrått till tennvitt, starkt metallglänsande mineral med sammansättningen Bi2S3

Vittring/Vittrat berg. Nedbrytning av mineral och bergarter genom mekaniska och kemiska processer, t.ex. köldvärmespräckning, nötning, slag och inverkan av kolsyrehaltigt vatten.

Vivianit, ett gipsliknande, vitt eller färglöst mineral som i luften får blå färg, sammansättningen är Fe3P2O8 · 8H2O

Wolframit, ett mörkbrunt eller svart mineral med sammansättningen (Fe,Mn)WO4 Har Hittats på några ställen i Sverige.
Wolframit har hårdhet 5,5 och repas med kniv. Färgen är mörk— brun till svart med svag metallglans. Brunsvart streck på porslin. Förekommer oftast i pegmatiter.

Wolframit, West Tolgus Mine,
Illogan, Cornwall, England
©1995 Geonord.
Storlek 4,5x6,5 cm.
Wolframit i kvarts. Georange lokal 14, Storträsket, Västerbotten, Sverige. Innehåller också scheelit, mm.
©2006 Geonord

Wollastonit, ett pyroxenliknande, vanligen vitt mineral med sammansättningen CaSiO3

Wulfenit, ett gult eller orangerött mineral med sammansättningen PbMoO4

Wulfenit, Los Lamentos,
Chihuahua, Mexico.
Storlektorlek 7x4,5 cm.
©2001 Geonord.

Vulkan. Landform som skapas då magma från jordens inre tränger upp på jordytan och stelnar. Vulkaners form, struktur och arten av utbrottsprodukter är beroende av magmans kemiska sammansättning och fysikaliska karaktär. Ordet vulkan kommer från den romerske guden Vulcanus.

Vulkan, Gomera,
Kanarieöarna, Spanien.
©2003 Geonord.

Vulkaniska bergarter. Se Magma, magmatiska bergarter och vulkanit.

Vulkanit. Allmän term för bergarter bildade genom vulkanisk aktivitet. Termen omfattar främst lavor, ignimbriter och pyroklastiter som exempelvis tuffer.

Wurtzit, ett brunt, glasglänsande mineral som utgör den hexagonala modifikationen av zinkblände, ZnS

©2001- GeoNord