Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

U

Ultramafisk, mycket kiselfattig bergart, rik på järn och magnesium.


Fyndplats Storuman, Västerbotten. ©1997 Geonord.

Unakit. Ett blandmineral med rosa ortoklas, grön epidot och färglös kvarts. Användes för slipning till smycken.

Underjordsgruva, där en malm bryts under jord.

Undersökningstillstånd, ett avgränsat område som tillståndsinnehavaren tilldelats av Bergmästaren och där tillståndsinnehavaren har ensamrätt till malmletning.

Uraninit, UO2 se pechblände.
Uraninit är det viktigaste uranmineralet och en variant av detta är pechblände, som är mera känt.
Uran letar man lättast med radioaktiv mätutrustning, s k Geigermätare. Uraninit är stål- eller blecksvart och glänsande. Det är mycket tungt. Hårdheten är 5-6. Strecket är brunsvart. Genom vittring får mineralet ofta en gul färg på ytan och känns jordig.
Uraninit kan förekomma i många bergarter, men främst i graniter och pegmatiter.

Uraninit 2-3mm stora kristaller, Ingelsbo, Småland. ©2001 Geonord
Gammastrålning till vänster och när filtret tas bort till höger då alla partiklar mäts. Stuffen är HET och skall inte förvaras hemma utan skydd.

Urberg. De äldsta delarna av Sveriges berggrund, det vill säga ungefär 0,5 - 2 miljarder år gamla bergarter.

Urbergsdolomit, karbonatsten bildad i tidig geologisk ålder. Senare omvandlad genom metamorfos.

Urgraniter, resterna av de äldsta kända graniterna i Sverige är den del av berggrunden som bildats under en tidsperiod för ca 1850-1600 miljoner år sedan. Bilden visar urgranit från Djura-Skedbergområdet och som bildades på 5km djup i jordskorpan. Den består av den klassiska blandningen av kvarts, fältspat och glimmer. Det ursprungliga homogena korniga utseendet har blivit deformerad genom rörelser och veckningar av jordskorpan.

Urgranit, Leksand, Dalarna. Ovanligt stora fältspatögon. ©2019 Geonord
Urgranit av Gagneftyp, Djura, Dalarna.
©2012 Geonord
Revsundagranit, Västerbotten.
©1998 Geonord

Urtiden. Den äldsta tiden i jordens historia, 4,6 miljarder - 570 miljoner år sedan.

Utbyte, procentuell andel metall som utvinns ur en malm.

Utfraktsort. Huvudnivå. Här sker vågrät transport av den brutna malmen i gruvan från brytningsstället till schaktet för uppfordring

Uvarovit, se granat Ca3Cr2(SiO4)3. Är en grossular där den gröna färgen kommer från krom. Lär ha hittats som små korn i serpentinbrottet Handöl i Jämtland.

Uvarovit, Outokumpu, Finland.
Smithsonian National Museum display. Foto av ©2007 Geonord
Uvarovit, Saranovski, Perm Krai. Ryssland.
©1997 Geonord
Storlek 7,5x6 cm.

©2001- GeoNord