Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

O

Obsidian. SiO2 En svart glasliknande bergart som kan bildas när lava stelnar. Mineralen obsidian har fått sitt namn efter romaren Obsius. Redan i förhistorisk tid använde man den på grund av de vassa brottkanterna och den höga glasglansen.
Det finns obsidian som används för smyckestillverkning som är vackra och har ett färgspel, allt från brunt (mahogny), grönt, svart med vita fältspatögon (snöflingeobsidian), till guld och silverskimrande.

Obsidian eller vulkaniskt glas, Teide, Teneriffa, Spanien. ©2003 Geonord.

Ofikalcit, en bergart bestående av kalksten med inströdda fläckar av serpentin.

Ofitisk textur. En textur, som är typisk för bergarten diabas och som kännetecknas av att regellöst orienterade, listformiga plagioklaskristaller omslutes av bergartens pyroxenkristaller.

Oligoklas, se plagioklas.

Olivin, glasglänsande, gulgröna, grågröna eller bruna mineral som utgör blandningar mellan forsterit, Mg2SiO4, och fayalit, Fe2SiO4.
Olivin förekommer bland annat i vissa diabaser, till exempel Åsby- och Särnadiabaser. Bästa förekomsterna i Norden finns i Norge Åheim, Norddal med flera.

Peridot (olivin), USA.
©2001 Geonord.
Peridot (olivin), San Carlos,Gila County, Arizona, USA. ©2001 Geonord.

Olivinstenar, ultrabasiska bergarter, huvudsakligen bestående av olivin.

Omkristallisering. Se Rekristallisation.

Omvandlingszon, zon i berggrunden med förändring av bergarternas ursprungliga sammansättning (förorsakad av mineraliserande lösningar).

Oolitmalmer, bildas i havsbäckar, när järn som utlösts genom kemisk vittring på nytt utfälls i koncentriska skal kring i vattnet förekommande mineralfragment e d.

Opal, amorf kiselsyra (SiO2+vatten) är en kryptokristallin kvarts med 2-7% vatten och är amorf i sin kristallstruktur. Namnet kommer från sanskritordet "upala" som betyder "värdefull sten". Opal förekommer på många ställen i världen med det mesta är ganska ointressanta och utan färgspel. Opal finns i Sverige och förekommer i regel tillsammans med kalcedon i mullmalm, exempelvis i Taberg vid Nordmark norr om Filipstad och Mossgruvan norr om Kopparberg i norra Västmanland.
Förutom den vanliga opalen talar man även om ädelopal, vilken är eftertraktad som smyckesten. Det som gör dessa ädelstenar speciellt attraktiva är det opaliserande färgspelet, ett regnbågsliknande skimmer, som ändrar sig beroende på synvinkeln.
Idag har man genom studier i elektron-mikroskop kommit fram till att ljuset bryts av lika stora och tätt sammanpackade kulor av kisel. Mellan kulorna finns ytterst små vattendroppar, vilka är mindre än det infallande ljuset våglängd och det optimala färgspelet uppkommer då vattenpartiklarna är 1/10 av ljusvåglängden, m.a.o. ungefär 40 nanometer.

"Vanlig" opal från en gammal järngruva med vackra färger från gult till rött. Preguiça, Portugal.
©2006 Geonord
Opaliserad fossilt trä, Miles, Queensland Australien, ©2011 Geonord
Opal i järnsten, Queensland Australien, ©2011 Geonord
Opal, Quretaro, Mexiko, Smithsonian National Museum display.
©2007 Geonord
Ädelopal, Lightning Ridge, Australien, Smithsonian National Museum display. ©2007 Geonord

Orto- . Prefixet anger att en metamorf bergart ursprungligen utgjorts av en
magmatisk bergart.

Ort. Vågrätt gruvgång.

Orthit eller allanit, ett brunt till svart, halvmetalliskt glänsande mineral med komplicerad sammansättning, kan karakteriseras som en epidot med cer och lantan.

Ortoklas, en monoklin kalifältspat med sammansättningen K(AlSi3O8) samma sammansättning som mikroklin men med högre symmetri.

Ortoklas, Sverige.
©2001 Geonord

Ounce (oz), mätenhet för guld motsvarande 31,104 gram.

©2001- GeoNord