Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

N

Nakrit, är ett mineral tillhörande kaolonitgruppen. Al2(Si2O5)(OH)4 Ett vitt tillbrunt mineral. Finns i Varuträsk. Provet nedan kommer från Tyskland.

Nakrit, Glüde auf Schact, Himmelsfürst Ersg. Tyskland.
©1984 Geonord
4x3cm.

Nefelin, ett färglöst och vattenklart, ibland grått, gult eller rödaktigt mineral med sammansättningen NaAlSiO4

Nefelinsyenit, en bergart huvudsakligen bestående av alkalifältspat och nefelin. Som mörka mineral främst ägirin och ägirinaugit.

Neoproterozoikum, tiden mellan ca 1 000 miljoner år sedan och ca 570 miljoner år sedan.

Neutralisering, eliminering av överskott av H+ eller OH- genom tillförsel av bas respektive syra.

Nickel. Grundämnet nickel, Ni, förekommer som en delkomponent i en mängd mineral exempelvis Pentlandit (Ni,Fe)9S8 Lainejaur, Los och Slättberg är mera kända fyndigheter. Nickelin, nedan, bröts uteslutande i Lainejaur. Andra nickelhaltiga mineral är exempelvis Bravoit (Ni,Fe,Co)S2 , Breithauptit NiSb, Carrollit Cu(Co,Ni)2S4, Gersdorffit NiAsS, Mackinawit (Fe,Ni)9S8, Maucherit Ni4As3, Millerit NiS, Nickelskutterudit (Ni,Co)As3, Nisbit NiSb2, Rammelsbergit NiAs2, Skutterudit (Co,Ni)As3, Ullmannit NiSbS, Violarit FeNi2S4. Flera av de uppräknade finns även i Sverige och förekommer i massiv form och inte väldefinierade för ögat synliga kristaller.

Nickelin, ett rött eller brunaktigt, metallglänsande mineral med sammansättningen NiAs.

Nicol. Se Polarisationsmikroskop.

Norbergit, humitmineral med sammansättningen Mg3(OH,F)2SiO4

Norit, se gabbro.

Nugget, klump av huvudsakligen gedigen metall, t ex guld, platina.

Liten guldnugget
©2001 Gunnar Fredriksson

©2001- GeoNord