Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

Jamesonit. Pb4FeSb6S14. Är snarlik till boulangeritliknande mineral och bildar nålformade kristaller eller stråliga aggregat. Svart färg. Har hittats i två gruvor i Sverige.

Jamesonit med lite pyrit, Zatetecas, Mexiko.
©2004 Geonord.
4x6 cm

Jaspiliter, beteckning för kvartsrandiga järnmalmer som blivit omvandlade till järnglansmalmer med järnkiselband.

Joner. Atomer eller molekyler som är negativt eller positivt laddade, dvs. har överskott
resp. underskott på en eller flera elektroner.

Jordart. Nedbrytningsprodukter från berggrunden eller från organiskt material utan någon sammanhållande kemiskt bindning mellan de olika partiklarna. Man delar in de olika jordarterna efter hur stora partiklarna är, från lera till stora block.

Jordbrukskalk, kalksten och dolomit  används i jordbruket för att höja pH-värdet i marken.

Jordbävning. Kallas även jordskalv. Jordbävning är en plötslig, kraftig förkastning eller brott i jordskorpan eller övre jordmanteln som åstadkommer skalv i marken.

Jordmagnetiska fältet, det magnetfält som omger jorden.

Jordskorpan, jordens yttersta fasta skal.

Järnformation, kemisk sedimentär bergart med mer är 15 procent järn.

Järnglans eller hematit, ett metallglänsande, blåsvart eller mörkt rödbrunt mineral med mörkt rödbrunt streck och sammansättningen Fe2O3

Hematitkristaller, Uri regionen, Schweiz.
©2003 Geonord.

Järnkisel, kvarts med små, rött genomlysande järnglansfjäll, som ger kvartsen en röd färg.

Järnkisel, Långban, Värmland, Sverige.
©1987 Geonord. 5x5 cm

Järnspat. se siderit.

Jura, den mellersta perioden i jordens medeltid.

©2001- GeoNord