Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

 E

Effusiva, kallas vulkaniska, på jordytan bildade bergarter.

Eklogit, en djupbergart bestående av granat ( blandning av pyrop och almandin), pyroxen (omfacit och augit) och stundom amfibol glimmer kvarts med mera. I Norge finns flera lokaler.

Eklogit, Åheim, Norge
©2004 GeoNord

Grön Elbait (grön turmalin, verdelit), med kemisk formel: Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 är den absolut vanligaste litiumturmalinen i Varuträsk, och behöver knappast någon ingående beskrivning. Kristallerna är välformade och många gånger ganska klara. Storleken kan variera från några millimeter till 10 mm eller mera i tjocklek och vad gäller längden kan den som bäst vara upp till 50-60 mm. Man bör dock betänka att turmalinerna utsatts för stora påfrestningar vid sprängning, borttransport och skrädning varför det är förvånande att så många fina prover fortfarande ser dagens ljus.

Elbait i kvarts, Varuträsk, Västerbotten, Sverige. ©2001 GeoNord
Turmalin, Pech, Kunar, Afghanistan
©2004 GeoNord

Elektromagnetisk mätning, mätning av berggrundens elektriska egenskaper.

Elektrum, blandning av guld och silver.

Enargit, ett svart, ofta i prismatiska kristaller förekommande mineral med sammansättningen Cu3AsS4

Endogena processer är sadana som ägt rum i jordens inre. Jfr Exogena.

Eokambrium, tiden närmast före kambrium. Av kambrium och Eos, grekernas namn för morgonrodnaden.

Epidot, ett grönt eller gulgrönt mineral, i huvudsak silikat av Ca, Al och Fe.

Epidot, Untersulzbachtal, Salzburg, Österrike. Smithsonian National Museum display Washington, USA
©2002 Foto GeoNord

Epicentrum. Den punkt på jordytan som ligger rakt över ett jordbävningscentrum (fokus).

Epigenetisk. Kallas malm, som bildats senare än den omgivande bergarten.

Erosion. När material på jordytan lösgörs och förs bort av rinnande vatten, rörlig is, vind eller vågor.

Eruptivbergart, sammanfattande namn för bergarter, som uppkommit ur smältor, vilka stelnat i jordakorpan eller på jordytan.

Eruyhrit. Co3(AsO4)2 · 8H2O. Är en kobolt hydrat-arsenat mineral som bildas sekundärt i koboltmalm. Färgen kan variera från lila-rött till skärt. Bildar en serie med Annabergit, som finns bl.a. i Lainejaur.

Erythrit, Bou Azzer, Marocko. ©2004 GeoNord . Size 6x4 cm

Epigenetisk, malm har bildats senare än den omgivande bergarten. Jfr Syngenetisk.

Eulysit, ett skarn av samma slag som följer de manganrika järnmalmerna, men med låg magnetithalt; det dominerande mineralet är knebelit.

Exogena processer, har ägt rum på eller vid jordytan under medverkan av atmosfären.

Exploatering, kommersiell brytning av malm.

Extrusion, utbrott av mycket trögflytande lava.

©2001- GeoNord