Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

 C 

Cancrinit, Na6Ca2[(CO3)2|Al6Si6O24]·2H2O är en svavelgul omvandlingprodukt av nefelin. Bilden är från andra sidan av vägen vid Bolidenbrottet på Alnön. Andra mineral i stuffen är nefelin, fältspat och pyroxen. Cancrinit finns att hitta på flera ställen i Sverige.

Cancrinit, Bolidenbrottet, Alnö, Sverige.
©2008 Geonord.

Celestin eller ibland celestit. Ett färglöst till blåaktigt mineral med sammansättning SrSO 4.

Celestin på svavel, Machow, Polen.
©2001 AK Hulterström.
Celestin, Mahajanga, Sakoany, Madagaskar.
©2009 Geonord

Cementationszon, den understa, syrefattiga vittringszonen, där vissa metaller som koppar och silver ibland koncentreras.

Cerit, ett brunt till körsbärsrött, starkt glänsande mineral, utgörande ett vattenhaltigt silikat med cerium.

Cerussit, PbCO3. Blycarbonat och är ett färglöst till gråaktigt, rombiskt mineral.

Cerussit, Garpenberg, Dalarna, Sverige.
Bildens storlek 4 cm ©1999 Frej Sandström
Cerussitkristaller med baryt, Imilchit, Marocko. ©2004 Geonord.

Chabasit, (Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2·12H2O. ett vattenhaltigt Ca-Al-silikat tillhörande zeolitgruppen.

Chabasit, Leveäniemi gruvan, Norrbotten. 10x5cm
©2006 Geonord
Chabasit, Imilchit, Marocko
©2004 Geonord.

Chamosit, gröngrå eller grönsvarta, täta eller oolitiska massor med komplicerad sammansättning, i huvudsak ett vattenhaltigt silikat med Fe och Al.

Chert, kryptokristallin eller mikrokristallin kvartsrik bergart.

Chloantit, ett tennvitt till stålgrått mineral .

Chlorargyrite, är en silverklorid med kemiska formeln AgCl. Mineralet bildas som en sekundär oxidationsprodukt i silvergruvor.

Chlorargyrite, Almeria, Spanien.
©2004 Geonord

Chondrodit. (Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2 Förekommer som runda korn i kalkspat och färgen är oftast gul till rödaktig. Omvandlas lätt till serpentin. Vanlig i många kalkbrott i Sverige.

Chondrodit, Pargas, Finland.
©2005 Geonord

Chrysocolla Cu3(PO4)(OH)3. Uppträder som mikrokristallina krustor eller ådror med malakit, med mera och har grön till blågrön färg. Används ofta till smyckestillverkning. Ovanlig i Sverige. Bästa fynden fanns i Kiruna området, Norrbotten.

Chrysocolla, malakit, cornetit, Kalukuluku, Congo.
©2001 Geonord

Citrin SiO2. Se kvarts

Columbit. (Fe, Mn)Nb2O6, bildar ofta rektangulära och tjockprismatiska plattor med svart till grå färg.

Columbit, Varuträsk, Västerbotten,
Sverige. ©2006 Geonord
Columbit, Kaatiala, Finland.
©1999 Dennis Holmberg

Cordierit, ett kvartsliknande mineral, ofta med blå-, brun- eller gulaktig färg, i huvudsak silikat av Mg och Al. Kan facettslipas vilket man gör i Finland.

Cordierit, Kragerö, Norge.
©2004 Geonord

Covellin, ett indigoblått, hexagonalt mineral med sammansättningen CuS.

Crocoite. Är en bly-kromat med formeln PbCrO4. Finns inte i Sverige, men vacker att ha i utställningen.

Crocoite, Red Lead Mine, Adelaide, Dundas, Tasmania, Australien.
©2007 Geonord photo arkives. Storlek på bild 5x3 cm och närbild på en annan stuff.

Cubanit, ett mineral med sammansättningen CuFe2S3

Cubanit, Kalkugntorp, Sverige. Storlek på bilden 1 cm.
©1999 Frej Sandström

Cummingtonit, ett amfibolmineral, i huvudsak silikat av Fe och Mg.

Cuprit. Cu2O. Kopparoxid. Kristallformen kan vara oktaedrisk eller cubisk och färgen är ofta mörk rubinröd. Omvandlas till grön malakit. Ovanlig i Sverige. Stora mängder massiv cuprit med mikrokristaller 10X och malakit kunde hittas i Viskaria- och Pahtohavare gruvorna i Kiruna för länge sedan (1993).

Cuprit xx, Mashamba mine, Kolwesi, Shaba, Zaire.
©2001 Geonord. 12x12mm
Cuprit, lite malakit, Viskariagruvan, Kiruna, Norrbotten, Sverige. ©1995 Geonord. 5x4cm

Cyanit, detsamma som kyanit eller disten.

Cyanit-kyanit-disten, Kina. Längd ca 10 cm.
©2001 Geonord
Cyanit-kyanit-disten, Selbu, Norge. ©2003 Geonord
©2001- GeoNord