Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

B

Babingtonit, Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH) Svart till mörk brunt mineral som kan ha kort- eller tjockprismatiska kristaller. Kan hittas på flera ställen i Sverige.

Babingtonit, Grönsjöberg, Dalarna, Sverige.
©2001 Geonord.
8x4 cm.

Baltiska skölden, område med prekambrisk berggrund inom Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland.

Baryt, BaSO4. Det samma som tungspat.

Baryt,Wet Groove Mine, Nr. Aysgarth,
North Yorkshire, England.
©2001
Geonord.
Storlek 8x6 cm.
Baryt, Elk Creek, South Dakota. USA.
©2007 Geonord.
Storlek kristall 20mm.

Basalt, lavabergart, karakteriserad främst av basisk plagioklas och rikligt med mörka mineral, främst augit, ofta även olivin, mera sällan hornblände och biotit. Bergarten är finkornig till tät.

Basalt, Puerto de la Cruz, Teneriffa, Spanien.
©2003 Geonord.

Basaltpelare. Under gynnsamma omständigheter vid nerkylning av basalt bildas hexagonala pelare. Den lokal som är lättast att besöka är Giant´s Causeway i Nord Irland. Här bilder från området.Giant´s Causeway, Nordirland. ©2009 GeoNord.
Vill du göra en riktig rundtur med massor av bilder och text så klicka på Giant´s Causeway.

Basaltpelare "orgeln" Giant´s Causeway, Nordirland.
©2009 Geonord.
Basaltpelare Giant´s Causeway, Nordirland.
©2009 Geonord.
Man uppskattar att det finns över 40.000 pelare i området.
Giant´s Causeway, Nordirland. ©2009 Geonord.
Vacker hexagonal form på basalten (sex hörn).
Giant´s Causeway, Nordirland. ©2009 Geonord.

Basisk kallas en bergart med låg kiselsyrehalt men hög halt av Ca (kalcium), Mg (magnesium) och Fe (järn) i olika proportioner (jfr sur bergart).

Basisk vulkanit. Så kallar man en magmatisk bergart med låg kiselhalt (ca 45–52 % kiseldioxid, SiO2). Exempel är basalt, diabas och gabbro. Se även Sur, Intermediär.

Basit. Basisk bergart med mindre än 52 % SiO2.

Basmetaller, avser vanligen koppar, bly och zink.

Bestrykningspigment, pigment för bestrykning av papper (levereras vanligast som slurry. Blandning av extremt ljusa, rena partiklar t ex kalkstensmjöl eller kaolin).

Bauxit, Al(OH)3 .Mineralblandning som är viktigaste aluminiumkällan.

Bergart, En bergart består i regel av flera mineral, men även ett mineral kan bygga upp en bergart. Vanliga bergarter i Sverige är granit och gnejs. Exempel: granit består av fältspat + kvarts + glimmer och kalksten består av kalkspat.

Berggrundsgeologi. Läran om jordskorpans uppbyggnad och de processer som bildar och omvandlar bergarter.

Bergkristall, kristalliserad kvarts med väl utbildade kristallytor. Se vidare under kvarts.

Bergkristall, Brasilien.
©1986 Geonord.

Bergläder / Palygorksit. Ett fintrådigt filtiga aggregat av mineral som amfibol, serpentin eller palygorskit.

Bergläder, Gåsgruvan, Värmland.
©1998 Geonord.

Bergsman. En bonde med rätt att producera järn och därmed också bryta järnmalm.

Beryll, Al2Be3Si6O18. Ett glasglänsande, färglöst, blått eller grönt mineral av stor hårdhet. Färgade varianter slipas till smycken.

Beryll och akvamarinkristaller, Assunção gruvan, Portugal.
©2006 Geonord.
7m långa beryllkristaller i dagbrottet, Assunção gruvan, Portugal.
©2006 Geonord.
Beryll, Hoting, Ångermanland, Sverige.
©2001 Geonord.

Biotit, Fe, Mg, K och Al eller K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2. Mörkbrun eller svart glimmer, med starkt skiktad struktur är i huvudsak silikat med magnesium och järn.

Biotit, Jokkmokk, Norrbotten. ©1989 Geonord.
Biotit, Malmberget, Norrbotten.
©1989 Geonord.

Bitumen, sammanfattande namn för organiska ämnen, framför allt kolväten, i naturen; mineral och bergarter som innehåller bitumen kallas bituminösa.

Bixbyit, (Mn,Fe)2O3. Ett svart mineral som bildar kubiska kristaller. Finns rikligt i ett naturskyddat område i Ultevis

Bixbyit, Thomas Range, Utah, USA.
©2005 Geonord
Bixbyit, lite allurgit, Sörhårås, Ultevis, Norrbotten,
Sverige. ©1989 Geonord.

Blandstenar, äldre metallurgisk beteckning på järnmalmer speciellt användbara för tillblandning till surare malmer i beskickningen.

Blindschakt. Schakt som ej når marknivån, utan endast drivits mellan olika nivåer under jord.

Blocklava. Lava som på ytan är blockig, ojämn och besvärlig att gå i.

Blodstensmalm, järnmalm huvudsakligen bestående av järnglans/hematit (se detta), som vid repning ger rött streck och är omagnetiskt.

Bly. Grundämne. Pb. Vanligen som beläggningar eller plattor. Färgen är blygrå till svart. Böjlig och smidbar. Är mycket ofanlig i andra länder, men Sverige har flera förekomster där Långban är exceptionell.

Bly, Långban, Värmland. Sverige.
©2001 Jan Sjöström.

Blyglans, (galenit), ett grått, metallglänsande mineral med kubisk spaltning och sammansättningen PbS (blysulfid).
De viktigaste igenkänningstecknen för blyglans är den blågrå färgen och den metalliska glansen. Strecket är svart. Mineralet är mjukt, hårdhet 2,5 och repas lätt av t ex ett kopparmynt. Strecket på porslin är blygrönt. Kristallerna är kubiska. Knackar man loss en bit, klyver sig mineralet lätt trappstegsvis och faller loss som tärningar. Blyglans är det viktigaste mineralet för framställning av metallen bly.
Mineralet består av bly och svavel. Silver kan förekomma tillsammans med bly— glans, som därför också är viktig för silverproduktionen.
Redan i mitten på 1600—talet bröts silverrik blyglans i Nasafjälls gruvor. De fick dock aldrig någon betydelse för landets silver— och blyproduktion.
Landets största blymalm är Laisvall. Malmen är belägen i en blyglansförande sandsten.

Blyglans med kristallgrupper, Frazers Hush Mine, Bookhope, Weardale, Co Durham, England. ©1987 Geonord
Blyglans, som mineralletaren oftast hittar i naturen. Olden, Jämtland, Sverige.
©2002 Geonord

Bockort. Gruvort som stöttas med timmer i tack och väggar för att förhindra ras vid dåligt berg.

Bomber. Lavabomber, klumpar av glödande lava som kastats upp ur en krater.

Lavabomber, Teide,Teneriffa, Spanien.
©2003 Geonord.

Borengit. En ovanlig bergart vid Röde efter byn Boräng på Alnön. Bergarten består av brunröd kalifältspat med gröngrå fläckar av flusspat. Den har inte blivit erkänd som namn utan placeras bland alkalina trakyter.

Borengit Röde, Alnön, Medelpad, Sverige.
Vägskärning.
©2008 Geonord.

Bornit, ett metallglänsande, på friska ytor rödaktigt brunt mineral med sammansättningen Cu5FeS4

Bornit/bournonite och kopparkis/chalcopyrite, Mexico.
©1998 Geonord.
Bornit/bournonite och kopparkis,
Storliden. ©2003 Geonord.

Boudinerade, struktur bildad genom utdragning och brytning i avlånga kroppar av ursprungligen sammanhängande hårda bergarter omgivna av mjukare bergarter.

Boulangerit, Pb3Sb4S11, blyantimonsulfid. Ett gråsvart till svart, fibrigt trådigt mineral. Har hittats på några ställen i Sverige.

Boulangerit, Nasafjäll silvergruva, Norrbotten.
©1985 Geonord.

Braunit, ett svart eller brunaktigt mineral med fettartad metallglans och svart streck.

Bravoit, ett mineral med sammansättningen (Ni,Co,Fe)S2

Breccia, en breccia kan vara tektonisk eller vulkanisk; tektoniska breccior bildas vid förkastningar och överskjutningar genom mekanisk sönderbrytning av berggrunden, så att större eller mindre kantiga bitar uppkommer, vilka sammankittats av kvarts, kalkspat o d; vulkaniska breccior är tuffer, som nästan uteslutande består av kantiga bergartsbitar. Nedan till vänster är det en breccia med Nordingrågabbro i granit.

Breccia, Hynstjärnsön, Salsåker, Västerbotten.
©2010 Geonord.
Foto Torbjörn Jonsson.
Rivnings breccia, Mylonitbrottet i Korpkullen, Västerbotten.
©2006 Foto Geonord.

Brecciemalm, beteckning för en del svenska sulfidmalmer med inneslutna rundade bitar av sidostenen.

Brokantit, ett i smaragdgröna kristaller uppträdande mineral.

Brokig kopparmalm, samma som bornit.

Bronzit, en rombisk pyroxen.

Brott, vanlig benämning på uttag av nyttosten (kvarts, pegmatit, granit etc); motsvarighet vid malmbrytning är oftast gruva; beteckningarna dock utan klara gränser (se även skärpning).

Brucit, ett färglöst, vitt eller grönaktigt mineral med sammansättningen Mg(OH)2; en Mn-haltig varietet är gulbrun (manganbrucit).

Bränd kalk, CaO (kalciumoxid). Se också kalcium. Kalkprodukt med huvudsakligast CaO. Framställd av kalksten där koldioxiden avlägsnas genom upphettning.

Bränd dolomit, CaO-MgO kalciummagnesiumoxid. Se också dolomit.

Byggnadskalk, bindemedel för mursten till byggnader.
©2001- GeoNord