MINERALIDENTIFIERING


Fysikaliska egenskaper:


Kemi:


Hematitkristaller, Uri regionen, Schweiz.
©2003 Geonord.

Kristallografi:


Nomenklatur / Mineral namn:

Magnetitkristraller, Bolivia.
Storlek på matrix 6x6cm.
©2003 Geonord.

Analysmetoder för mineralidentifiering:.
©2001- GeoNord