MINERALIDENTIFIERING


Fysikaliska egenskaper:


Kemi:


©2003 GeoNord. Hematitkristaller, Uri regionen, Schweiz.

Kristallografi:


Nomenklatur / Mineral namn:

©2003 GeoNord. Magnetitkristraller, Bolivia.
Storlek på matrix 6x6cm.

Analysmetoder för mineralidentifiering:
©2001- GeoNord