ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 1996

Redaktör för NYA MINERAL är Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord 


ALLA NYA MINERAL ÅR 1996.

Lapis nr 1, 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Alumoklyuchevskit VI/B.5-45 Kalium-koppar-aluminium-sulfat
K3Cu3(Al,Fe3+)[O2/(SO4)4]

Ett nytt, extrem sällsynt kalium-koppar-alumimum sulfat. Uppträder som mörkgröna, nålliknande kristaller, vilka bildar stråliga aggregat enskilda kristaller är upp till 1 mm långa och < 0,1 mm tjocka.Hittades i Fumaroler vid stora Tolbachik, Kamtchatkahalvön, Ryssland.

Effenbergerit VIII/H.1-60 Barium-koppar-skiktsilikat (fyllosilikater)
BaCu[Si4O10]

Ett nytt, sällsynt barium-kopparsilikat. Färgen är violett/blå tunna, tavelformade kristaller upp till 8x8x0,1 mm, glasglans. Det förekommer i pektolitådror som genomkorsar en matrix, bestående av sugilit, braunit och manganit. Vidare uppträder koppar, kalkspat, klinozoisit och kvartsEffenbergerit hittades i den centrala malmkroppen i Wessels Mine, Kalahari-Mangangruvfält, Sydafrika. Mineralets namn efter mineralogen dr. Herta S. Effenberger.

Kusachiit IV/B.6-15 Koppar-vismut-oxid
CuBi2O4

Detta nya, ytterst sällsynta koppar-vismut-oxid hittades i Fuka, präfektur Okayama, Japan i små opaka kristaller med brunröda innerreflexer. Mineralets namn efter doktor Isao Kusachi.

Mereiterit VI/C.18-35 Vattenhaltigt kalium-järn-sulfat
K2Fe2+[SO4] 2 · 4H2O

Detta nya vattenhaltiga kalium-järn-sulfat hittades i Hillariostollen vid Agios Konstantinos, Lavrion, Grekland. Det förekommer som mattgula, sporadiska inneslutningar i gipskristallerMineralets namn efter doktor Kurt Mereiter, Wien.

Nchwaningit VIII/F.2-40 Vattenhaltigt mangansilikat (inosilikater)
(Mn2+Mg)4 [(OH)4/Si2O6] · 2H2O

Detta nya vattenhaltiga mangan-silikat hittades först i gruvan N'Chwaning II, det andra fyndet i Wessels Mine, Sydafrika. Materialet hittades som små radialstråliga kulor som sammansätts av spetsnåliga, genomskinliga kristaller. Mineralets namn efter första fyndplats.

Owensit II/F.6-30 Barium-koppar-sulfid
(
Ba,Pb)6(Cu,Fe,Ni)25S27

Detta nya barium-koppar-sulfid har påvisats i borrkärnor som brunsvarta, mycket små (<0,1 mm) inneslutningar och blev funnet i Wellgren, Kluane District, Yukon-Kanada. Mineralets namn efter DeAlton R. Owens, Ottawa.

Takedait V/G.1-30 Kalcium-borat
Ca3[BO3]

Ett nytt, sällsynt kalciurn-borat som förekommer som vita till mattblåa korn upp till 0,8x0,3 mm.Takedait kommer från Fuka, Okayama i Japan.


Lapis nr 2. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Orthowalpurgin VII/E.10-15 Vattenhaltigt vismut-arsenat med uranyl-grupp
Bi4[UO2/O4 /(AsO4)2] · 2H2O

Ett nytt vattenhaltigt vismut-arsenat. Färgen är blekgul, diamantglans och förekommer som utdragna, tavelformade kristaller upp till 0,3 mm långa. Mycket sällsynt. Hittades på varpen av Schmiedestollen vid Wittichen, Schwarzwald, Tyskland.

Reederit-(Y) V/C.7-200 Yttrium-karbonat med sällsynta jordartsmetaller
(Na,Al,Mn,Ca)15(Y,Ce,Nd,La)2 [(Cl,F)/(SO3F)/(CO3)9]

Gul till orange-brun. Detta nya yttrium-karbonat med sällanjordar hittade man i Poudrette Quarry vid Mont-Saint-Hillaire, Quebec, Kanada. Det förekommer som gula till orangebruna korn (upp till 2 mm) i en med Trona fylld drus i en sodalitrik syenitMineralet fick namnet efter Richard R. Reeder, medarbetare vid tidskriften American Mineralogist.

Wadalit VIII/A.8-155 Klorhaltigt kalcium-aluminium-silikat med "rymdnätsstruktur", tektosilikater
Ca6 (Al, Mg)4 [Cl3| O4|({Si, Al, Fe3+}O4]

Ett nytt klorhaltigt kalcium-aluminium silikat uppträder som mörkgråa små, otydligt utbildade tristetraedriska massiva aggregat. Typlokal är stenbrottet i Tadano vid Koriyama, Fukushima, Japan.


Lapis nr 4. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Sabelliit VII/B.18-05 Koppar-zink-arsenat
Cu2[(OH)3/(As,Sb)O4]

Ett nytt smaragdgrön koppar-zink-arsenat förekommer som små rundade tavlor på bladig theisit, där en del av arseniken ersatts med antimon. Typlokalitet är den nedlagda koppargruvan Is Murvonis i närheten av Domusnovas på ön Sardinien, Italien. Namnet efter mineralogen doktor Cesare Sabelli från Florenz.

Varennesit VIII/H.28-100 Natrium-mangan-silikat, fyllosilikater
Na8(Mn,Fe3+,Ti)2 [(OH,Cl)2/(Si2O5)5] · 12H2O

Ett nytt brunaktigt/gult till orange färgat natrium-mangan-silikat och förekommer som spröda tavlor upp till 4 mm långa tillsammans med ägirin, eudialyt, serandit, mangan-neptunit och zakharovit. Varennesit är ytterst sällsynt och finns hittills bara i några tiotal stuffer. Dessa kommer från stenbrottet Demix Varennes och Saint-Amable, cirka 20 km öst frän Montreal, Kanada. Namnet påminner om typfyndplatsen.


Lapis nr 5. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Bechererit VI/D.8-05 Silikathaltig zink-koppar-sulfat
(Zn,Cu)6Zn2 [(OH)13/(S,Si)(O,OH)4]2

Det nya ljusgröna silikathaltiga zink/kopparsulfatet med glasglans är nära släkt med spangolit. Det förekommer som tunna, tydligt hemimorfa kristaller eller halvskålformade aggregat, bestående av små pseudohexagonala kristaller maximalt 0,25 mm höga. Bechererit finns hittills enbart från ett malmprov som kommer från varpen av Tonopah-Belmont Mine, Arizona, USA. Namnet vill hedra Karl Becherer från universiteten i Wien.

Smrkovecit VII/B.30-01 Vismut-fosfat
Bi2[O/OH/PO4]

Ett nytt vismut-fosfat med vit till blekgul färg som skålformade aggregat eller halvklotformade aggregat < 0,2 mm i Ø, kristallerna är < 0,1 mm i Ø tillsammans med bismutit, bismutoferrit, sillenit, atelesit, petitjeanit, preisingerit, pucherit, apatit, metatorbernit, eulytin Det har glas- till diamantglans. Kommer från uran vismut-silver-gruvan Smrkovec, Slavkovsky Les-Bergen, 10 km ONO om Marianske Lazne, Tjeckien. Som framgår står fyndplatsen för namnet.

Viaeneit II/F.12-05 Oxisulfid
11FeS2(Fe,Pb)(S2O3)

En ny gul oxisulfid med metallglans känner man hittills bara genom några enstaka prover och förekommer som gula korniga aggregat 0,05-max 4 mm stora. Viaeneit kommer från Engis, 40 km sydväst från Liége, Belgien. Namnet hedrarprofessor Willy Viaene från Katholieke-Universitet i Leuven, Belgien.


Lapis nr 6. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Alarsit VII/A.1-12 Aluminium-arsenat
Al[AsO4]

Färglös till krämvit, glasglans. Detta extremt sällsynta aluminium arsenat är As-analog till Berlinit och bildar finkorniga till glasartade krustor på en matrix av fedotovit, tenorit och hemati. Alarsit kommer frän dem 400-500°C heta källorna vid den Stora Tolbachit, på den ryska Kamtchatka-Halvön. Namnet visar på det nya Aluminium-Arsenat.

Chengdeit I/A.15-05 Iridium-järn-legering
Ir3Fe
Bildar svarta opaka, starkt magnetiska korn (< 0,5 mm i ø).

Gaotaiit II/D.29-40 Iridium-tellurid
Ir3Te8
Som svarta, små ådror (<0,05-0,2 x 1 mm) och kornaggregat (<0,5 mm ø).

Mayingit II/D.17-155 Iridium-vismut-tellurid
IrBiTe
Som svarta, små ådror (<0,05-0,2 x 1 mm) och kornaggregat (<0,5 mm ø).

Shuangfengit II/D.28-45 Iridium-tellurid
IrTe3
Som svarta, små ådror (<0,05-0,2 x 1 mm) och kornaggregat (<0,5 mm ø)

Alla dessa fyra nya mineraler kommer från Kina. Samtliga är extremt sällsynta och finns i malmkoncentratet av en i ultrabasiska bergarter liggande kromit fyndighet.
Dessa sträcker sig från N i den kinesiska provinsen Hebei över orterna Gaotai, Maying och Shuangfeng i Chengdeområdet (190-230 km NNÖ om Peking. Associerande mineral till alla fyra nya mineral är platina (järnhaltig), iridium, guld, kromit och magnetit. Till chengdeitparagenesen tillkommer blyglans, isoferroplatina, laurit och inaglyit. Gaotaiit, mayingit och shuangfengit är delvist sammanblandad med osmium, ilmenit, erlichmanit, iridisit, irarsit och laurit.

Jensenit IV/K.15-16 Vattenhaltigt koppar-tellurat
Cu32+[Te6+O6] · 2H2

Detta nya smaragdgröna platta, rombformiga kristaller, max 0,4 mm stora, vattenhaltiga koppar-telurat med diamantglans innehåller [TeO6]6- -oktaeder, analog frankhawthorneit och parakhinit. Det förekommer i kvartsdruser med mörkgrön mcalpineit, blekgrön xocomecatlit och ljusgula tavlor av LeisingitJensenit hittades på gammal varp, som 91/92 återbearbetades till guldutvinning. Det hela skedde i Centennial Eureka Mine vid Tintic i Juab County, Utab, USA. Mineralet fick namn efter upptäckaren Martin C. Jensen.

Klinoatacamit III/D.1-40 Koppar-oxyklorid
Cu2(OH)3Cl

Grön till grönaktigsvart, även grönaktigblå, diamantglans. Denna nya koppar-oxildorid är polymorf med Atacamit. Namnet går tillbaka på kristallstrukturen samt släktskap till atacamit. Fyndlokaler är Chuquicamata i Chile och förekommer även vid Calumet, Michigan i USA och Wallaroogruvorna vid Kadina i Australien.

Koragoit IV/D.17-05 Mangan-niob-wolfram-oxid
(Mn2+,Mn3+)3Nb,Mn2+) 2(Nb,Ta)3W2O20

Färgen är röd till brunröd opaka, ytterst tunna, tavelformade kristaller, 1-3 mm långa och 0,1-0,3 mm tjocka, metallglans. Denna nya och mycket sällsynta mangan/niob/volfram-oxid är en monoklin Mn-analog till Qitianlingit. Koragoit hittades i pegmatiten i regionen Khorog, i de södra Pamirbergen. Namnet hedrar den ryske geologen doktor A. A. Korago..

Nafertisit VIII/G.13-10 Alkali-titan-silikat, övergångsstrukturer mellan inosilikater och fyllosilikater
(Na,K)3 (Fe2+,Fe3+,Mg)9-10Ti2[(O,OH)9 /(Si,Fe3+,Al)12O34]

Färgen är grönaktig- brun, glas-till sidenglans. Ett nytt alkali/titan-silikat, liknande astrofyllit, som kommer från apatitfyndplatsen Kukisvumchorr i Chibinytundran på Kolahalvön. Namnet valdes efter den kemiska sammansättningen, (Na-Fe-Ti-Silikat)

Nierit I/A.10-45 Kisel-nitrid
Si3 N4

Färgen är brunaktigröd med diamantglans. Detta nya kisel-nitrid tillhör elementmineralen. Mineralet tillhör de absolut sällsyntaste på jorden. Den kommer från stenmeteoriter. Namnet hedrar A. O. C. Nier, en av utforskare av mass spektrometri.

Olkhonskit IV/C.26-15 Vanadiumhaltiga krom-titan-oxid
(Cr,V3+)2Ti3O9

Färgen är svarta små kristaller 0,02 mm tjocka och 0,15 mm långat illsammans med schreyerit i rutil, metallglans. En ny vanadiumhaltig krom/titan-oxid. Hittades, inväxt i rutil, i kvartsitskiffer vid Bajkalsjöns västkus, nära halvön Olkhont. Namnet går tillbaka på fyndplats- regionen.

Oulankait II/A.7-35 Platinahaltig palladium-sulfid/tellurid
(Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2

Färgen är stålgrå små, opaka kristaller maximalt 0,2x0,1 mm och metallglans. Denna nya platinhaltiga palladium-sulfid/tellurid, som även innehåller koppar och tenn, är ytterst sällsynt. Mineralet kommer från platinmetall-fyndplatsen Lukkulaisvaara vid floden Oulanka (Olanga) i Nordkarelien, Ryssland. Namnet erinrar om mine ralets fyntplatsregion.

Pingguit IV/K.4-15 Vismut-tellurit
Bi63+[Te24+O13]

Gulaktiggrön finkorniga aggregat <0,5 mm Ø med glas till diamantglans. Denna extremt säll synta vismut-tellurit liknar kemiskt smirnit och chekhovichit. Typlokalitet är guldfyndplatsen Yangjiava, Pinggu nära Peking, Kina. Namnet kommer från fyndområdet.

Yuanfuliit V/G.3-15 Magnesium-järn-borat
Mg(Fe3+, Al)[O|BO3]

Färgen är svara prismor 0,2-1 mm tillsammans med suanitkorn och apatit i grovkornig dolomitmarmort, med diamantglans. Detta nya magnesium/jäm-borat är mycket sällsynt och hittades hittills enbart i boratfyndplatsen Zhuanmiao, Kuandian i Liaoningprovinsen, Kina. Namnet efter professor Yuan Fuli.


Lapis nr 9. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Androsit-(La) VII/C.23-52 Sorosilikater
(Mn2+,Ca)(La,Ce,Nd)Mn2+ (Al,Mn3+[O/OH/SiO4/Si2O7]
Förekommer som små brunröda korn (max 0,2 mm) i en kvartsit - spessartin - rodonit - rodokrosit - braunit - fels. Fyndplats är Berg Petalon på ön Kykladen, Andros i Grekland.

Fluor-ferro-leakeit VIII/F.8-86 Alkali-litium-silikat, inosilikater
(Na,K)Na2Li(Fe2+,Mn2+,Mg) 2Fe23+[(F,OH)/Si4O11]2
Detta mineral uppträder som blåsvarta som utsträckta prismor (upp till 1 mm långa). Mineralet förekommer i en mineralparagenes bestående av kvarts, alkalifältspat, akmit, ilmenit och zirkonFyndplats är Canada Pinabete Plutons vid Questa, New Mexico, USA.

Gottardiit VIII/J.22-08 Zeolitgruppen, tektosilikater
(Na,K)0,5(Ca,Mg)1,5 [(Si,Al)24O48]
Som färglösa tunna pseudohexagonala tavlor i en doleritisk basalt tillsammans med mordenit, heulandit, erionit, philipsit, chabasit, levyn, cowlesit, boggsit och en tschernichitliknande zeolit.

Hyttsjöit VIII/H.35-15
Pb18Ba2Ca5Mn2+ Fe22+[Cl/(Si15O45)2] · 6H2O Fyllosilikater
Detta nya och extremt sällsynta blysilikat från Långban förekommer som små färglösa korn (0,1-0,6 mm i diameter) med diamantglans i ett skarn som består av hedyfan, andradit, rodonit och ägirin. Vidare förekommer melanotekit, pektolit, baryt, hyalotekit, hämatit, kvarts och kalkspat.

Magnesiocoulsonit IV/B.4-05 Spinellgruppen, oxider
MgV23+O4
Förekommer som små svarta korn (0,2-0,3 mm) tillsammans med diopsid, kalkspat, kvarts, Cr-V-tremolit, muskovit, klorit, magnesiokromit, karelianit och goldmanit. Fyndplats är Slyudyanka, söder om Bajkalsjön i Ryssland.

Noelbensonit VIII/C.10-17 Barium-mangan-silikat, sorosilikater
BaMn23+[(OH)2 /Si2O7 · H2O
Detta mineral uppträder som små mörkbruna ådror (max 0,25 mm tjocka) eller som korniga aggregat (upp till några mm stora). Mineralassociationen är braunit, hausmannit, tefroit, ägirin, sugilit, namansilit, serandit och noelbensonit. Typlokalitet är Woods Mine, 30 km NNÖ om Tamworth, New South Wales, Australien.

Odintsovit VIII/E.20-05 Komplext alkali-beryllium-titan-silikat, cyklo-silikater
K2(Na,Li)4 Ca3Be4Ti24+[O/Si6O18] 2
Uppträder som färglösa, ljusrosa till brunröda, små korn (0,5-1 mm i ø). Odintsovit förekommer i alkalisk bergart vid Murun i Sibiriska Jakutien.

Penobsquisit V/K.9-30 Kalcium-järn-borat
Ca2(Fe2+,Mg)[Cl/B9 O13(OH)6] · 4H2O
Detta nya mineral förekommer som matt gula, platta, utsträckta kristaller (0,5-1,5 mm stora). Penobsquisit är endast påträffad i en borrkärna tillsammans med halit, boracit, hilgardit, pringleit, trembathit, sellait, flusspat, hematit och malakit. Fyndplats är Kali Mine vid Penobsquis, Kings County, New Brunswik, Canada.

Studenitsit V/K.8-05 Alkali-gruppborat
NaCa2[B9O14 (OH)4] · 2H2O
Förekommer som färglösa till grågula, små korn (< 1 mm) tillsammans med colemanit, howlit, ulexit och pentahydroborit. Fyndplats är boratfyndigheten Piskaya, 280 km söder om Belgrad i Serbien, Jugoslavien.


Lapis nr 10. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Medenbachit VII/B.37-20 Kopparhaltigt vismut-järn-arsenat
Bi2Fe3+(Cu,Fe2) [(OH,O)2 /AsO4]2
Detta mineral uppträder som små utsträckta tavelformade kristaller (upp till 0,2 mm långa), med en gul till brungul färg. Medenbachit förekommer i barytgångar i drusig kvarts tillsammans med mixit, preisingerit, reichenbachit, malakit, götit och alunit. Fyndplats är stenbrottet vid Borstein, 1 km V om Reichenbach i Odenwald, Hessen, Tyskland.

Tungstibit IV/D.28-20 Wolfram-oxid
Sb 2WO6
Förekommer som gröna till mörkgröna, halvklotformiga aggregat (upp till 1 mm i ø). Tungstibit uppträder i druser tillsammans med kvarts, baryt och flusspat. Det nya mineralet kan också sitta direkt på kopparkis eller vara överdragen av cervantit, ibland förekommer också covellin, antimonpearceit och fahlerz. Typlokalitet är barytgruvan Clara, vid Oberwolfach i Schwarzwald.


Lapis nr 11. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Calcioaravaipait III/C.4 - 20. Kalcium- bly - aluminium- fluorid
PbCa2 Al(F,OH)9
Som färglösa till mjölkvita derba massor och tavelformade kristaller i en kvartsbreccia tillsammans med blyglans. Fyndplats är Grand Reef mine i SÖ Arizona i USA.

Calcioburbankit V/B.5 - 98. Alkali - karbonat
Na3(Ca,Ce,La,Sr)3(CO3)5
Detta nya mineral uppträder som Ijusrosa till sidenvita eller orangefärgade kortprismatiska kristaller eller som korta pelarliknande kristaller. Mineralet förekommer bl.a. med kalkspat, rodokrosit, donnayit-(Y), fluorapatit, natrolit och klorit. Typlokaliteten är Mont Saint-Hilaire, Québec i Canada.

Fluorbritholit- (Ce) VIII/B.27 - 62. Neso - subsilikat
(Ca,La,Ce)5(SiO4 ,PO4)3(0H,F)5
Som blekt gula till rödbruna derba aggregat eller radiellt ordnade, kortprismatiska kristaller i syenitdruser. Förekommer vid Mont Saint-Hilaire, Québec i Canada.

Fluor-Cannilloit VIII/F.10 - 105. Inosilikat
(Ca,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4 Al(OH,F)2Al3Si5O22
Detta mineral uppträder som grågröna små korn i marmor tillsammans med muskovit, anortit, Al-diopsid, pyrop och fluorit. Typlokalitet är Pargas i Finland, förekommer även vid Tranomaro, Sö Madagaskar i en metamorfisk, uranhaltig thorianit.

Jachymovit VI/D.20 - 05. Vattenhaltigt uranylsulfat
(UO2)8(OH)14 SO4 · 13H2O
Uppträder som gula nålliknande kristaller (< 0,1 mm långa), vilka bildar kvadratcentimeterstora krustor. Mineralet förekommer som en omvandlingsprodukt på starkt upplöst uraninit (pechblände) tillsammans med gips och uranopilit. Jachymovit uppvisar i kortvågigt och långvågigt UVljus en medelstark gul fluorescens. Fyndort är Yachymov, Krusné Hory, Västböhmen i Tjeckien.

Leisingit IV/K.15 - 18. Koppar - magnesium - tellurat
Cu(Mg,Cu,Fe,Zn)2TeO6 · 6H2O
Detta nya mineral är Ijusgul till orangegul och uppträder som sexsidiga tavlor eller som bladiga massor. Leisingiten förekommer i drusig kvarts tillsammans med gräsgrön cesbronit, mörkröd hematitkulor, smaragdgröna jensenittavlor, mörkgrön mcalpineit, frankhawthorneit, xocomecatlit, quetzalcoatlit och dugganit. Typlokalitet är Centennnial Eureka mine, Tintic, Juab County, Utah, USA.

Lenait II/C.3 - 25. Silverjärn - sulfid
AgFeS2
Detta mycket sällsynta mineral förekommer som grå, mycket små korn (<0,2 mm) i kvartsgångar, innesluten i götitpseudomorfoser efter siderit, vidare förekommer silveramalgam, acantit, kopparglans, stephanit, blyglans och kopparkis. Fyndplats är Verkhoyansk-Kolymskly vid floden Lena, 0st Jakutien i Ryssland.

Prismatin VIII/B.31 - 12. Neso - subsilikat
(Mg, Al,Fe2+)5-6Al4(0,0H,F)3BO3(Si,Al)04
Detta borsilikat är känt sedan 1886. Det betraktades som en borrik variant av kornerupin. Genom en ny kemisk-strukturell analys, har det blivit att betrakta som ett självständigt mineral, det är boranalogen till kornerupin. Prismatin är gulbrun till grönbrun, brungrön, färglös, vit, grön, blå. Typlokalitet är Waldheim i Sachsen, Tyskland. Där uppträder prismatin som över 5 cm långa, kortprismatiska stänglar tillsammans med oligoklas, sillimanit, granat och turmalin.

Shkatulkalit VIII/C.13 - 27. Sorosilikat
Na3(Mn2+,Ca,Sr)Ti 3Nb3 (F,OH)2(Si2O7)6
Mineralet är färglöst till pärlvit, även brungul. Shkatulkalit förekommer i tre olika parageneser. 1. Som glimmerliknande paket på ägirinkulor. 2. Som små rätvinkliga blad, vilka bildar krustor på gmelinit och chabasit i hålrum med sönderdelad ussingit. 3. Slutligen som finkorniga pseudomorfoser efter vuonnemittavlor tillsammans med mikroklin, riebeckit, bornemanit, lomonosovit, belovit och steenstrupin-(Ce). Fyndort är i en pegmatitgång vid berget Alluaiv vid Lovozeromassivet, Kolahalvön, Ryssland.

Sigismundit VII/B.20 - 25. Komplext barium- alkalijärn- fosfat
(Ba,K,Pb)Na3 (Ca,Sr)(Fe,Mg,Mn)14Al(OH)2(PO4)12
Förekommer som en gröngrå rundad knöl (4 cm) i kvartsit tillsammans med apatit, lazulit och ankerit. Fyndort är vid alpen Gropera, nära Madesimo i Val Spluga, Italien.

Vlodavetsit VI/D.12 - 20. Vattenhaltigt kalcium - aluminium - sulfat
Ca2AlClF2 (SO4)2 · 2H20
Detta nya mineral uppträder som färglösa till gulvita finfjälliga blad (0,10,3 mm i diameter). Mineralet förekommer tillsammans med gips, sellait, hydrophilit, bischofit och klorit. Fyndort är i huvudbrottet vid Caldera, Tolbachik, Kamchatkahalvön i Ryssland.

Yuanjiangit I/A.1 - 80 En intermetallisk förbindelse (ej guld - stannid)
AuSn
Uppträder som små silvervita korn (< 5 mikrometer) sammanväxt med guld tillsammans med platina, osmium, diamant, cassiterit, rutil, svavelkis, cinnober, realgar och zirkon.Typlokalitet är vid floden Yuanjiang, vid staden Yuanlin, provinsen Hunan i Kina.


Lapis nr 12. 1996
Översättning Emil Gregori
Informationen är översatt med tillstånd från Mineralien Magazin Lapis.

Fettelit II/E.6 - 40. Kvicksilverhaltigt silver - sulfosalt
Ag24HgAs5S20
Detta nya mineral uppträder som orangeröda till scharlakansröda små sexsidiga, glimmerliknande blad (0,2-1 mm). Förekommer tillsammans med silver, acantit, proustit, pearceit, arsenpolybasit, xanthokon, nickelskutterudit, löllingit, safflorit och arsenik. I mellanrummen finns även argentopyrit och sternbergit. Fyndort är Nieder-Beerbach vid Darmstadt, Odenwald i Tyskland.
Som tredje fyndplats i världen - de två andra är Nieder-Beerbach i Odenwald, Tyskland och Niederschlema i Sachsen i Tyskland - gäller sedan kort reviret Cha?arcillo i Chile. Vid undersökningen av en gammal proustitstuff på amerikanska Harvard Museum framkom ur kalcitkörtlar pulvrig palygorskit och tunna, djupröda, metalliska tavlor av 1-10 millimeters storlek (!), som visade sig vara fettelitkristaller av ytterst fin kvalitet. Det är osäkert varifrån stuffen kommer med sina centimeterstora proustit-skalenoeder. Kanske Dolores i Mine eller San Feliz Mine? Svårt att veta, då det finns fler än hundra gruvområden i Cha?arcillo-området.
Det kvicksilverhaltiga silver-sulfosaltet fettelit har visa sig vara monoklint (pseudohexagonalt), och får följande nya formel: Ag16HgAs4S15.

Rosiait IV/D.30 -05. Bly - antimon - oxid
PbSb2O6
Detta mineral uppträder som färglösa till blekgula små transparenta tavelformade kristaller som bildar aggregat (kristallerna är högst 0,3 mm stora, aggregaten når en maximal diameter av 2 mm). Rosiait förekommer i druser tillsammans med valentinit, tripuhyit, bindheimit och en med cervantit polymorf förening. Typlokalitet är gruvan Le Cetine di Cotorniano vid Siena i Italien. En annan fyndort, som också är belägen i Italien, är Mina Tafone vid Grosseto i Toscana.

Zlatogorit II/C.21 - 25. Koppar - nickel - antimonid
CuNiSb2
Uppträder som rundade till kortprismatiska opaka korn (< 0,3 mm) eller som korniga aggregat (upp till 2 mm i diameter), med en silvervit färg. Zlatogorit sitter i antimon, vidare förekommer bly, cuprostibit, nisbit, seinäjokit, ullmannit, gudmundit och blyglans. Typlokalitet är vid Zlatoya, Karabasch i Ural, Ryssland.

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord