ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2021

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2021
Lapis nr 2, 2021
Lapis nr 3, 2021
Lapis nr 4, 2021
Lapis nr 5, 2021
Lapis nr 6, 2021
Lapis nr 7-8, 2021
Lapis nr, 9, 2021
Lapis nr 10, 2021
Lapis nr 11, 2021
Lapis nr 12, 2021


Lapis, årgång 47. nr 1 Januari 2021

Arrojadit-(BaNa) VII/B.20-30 fosfat
BaNa3(NaCa)(Fe2+,Mg,Mn2+)13Al[OH|PO3(OH)|(PO4)11]  monoklin

Arrojadit-(BaNa) är blek grågrön, grönaktiggul, gulbrun (oxiderat), och har fett glans,
Hårdhet 4-5, gulaktigvit streckfärg. Densitet 3,54. Denna barium- och aluminium haltiga natrium-järnfosfat visar sig vara BaNa -analogen till arrojadit. Arrojadit-(BaNa) bildar i albitpegmatiten från Luna, byn Dorio i provinsen Lecco, Italien, som är typlokalen, inom den massiva pegmatitzonen med fluorapatit genomskinliga massor eller grova kristaller, som kan blir upp till 4-5 centimeter. IMA 2014-071.

Geschieberit VI/D.20-18 sulfat
K2[UO2|(SO4)2] · 2H2O ortorombisk

Geschieberit är ljusgrönt, har glasglans, hårdhet 2, grönaktigvit streckfärg. Densitet 3,26.
Detta kalium-uranylsulfat härstammar från Geschieber Gang (gruvnivån) i gruvan Svornost, Jáchymov, Tjeckien. I sällskap med svornostit, mathesiusit och adolfpaterait bildar geschieberit grupper och skorpor, som fluorescera stark gulaktig grön i kort och långvågig UV-ljus. Mineralet påverkas ytterst lite av vatten. IMA 2014-006.

Hagstromit IV/K.15-56 tellurat
Pb8Cu2+(Te6+O6)2(CO3)Cl4 ortorombisk

Hagstromit är ljust gulgrön, har diamant- till sidenglans, hårdhet 2-3, grönaktigvit streckfärg, densitet 7,06. Den klor- och karbonathaltiga bly-koppar-telluraten är kemisk släkt med agait. Vid Otto Mountain nära Baker i Kalifornia bildar hagstromit i kvartskörtlar transparenta tavelformade skivor <0,1 mm, bredvid ljusgrön fuettererit, gult thorneit och färglös cerussit. Hagstromit löses sakta i utspädd saltsyra. Namnet hedrar hobbysamlaren John Hagstrom (*1953) från Nevada, som ställde till förfogande för vetensskapliga studier många av sina samlingsprover från Otto Montain och Blue Bell Mine. IMA 2019-093.

Jahnsit-(MnMnFe) VII/D.29-72 fosfat
Mn2+Mn2+Zn2Fe3+2(PO4)4(OH)2·8H2O monoklin

Jahnsit- (MnMnFe) är mörkt brun till orange brun, har glasglans, hårdhet 4, grönaktik brun streckfärg, densitet 2,65.
Denna vattenhaltiga mangan-järnfosfaten tillhör Jahnsitgruppen. Typlokalen är varpen som hörde till gamla pegmatitgruvan Malpensata nära Olgiasca, Comer See, Italien. I en rockbridgeit körtel nära omvandlad graftonit-Mn bildar jahnsit- (MnMnFe) ytterst små prismor <0,1 mm långa. IMA 2017-113.


Lapis, årgång 47. nr 2 Februari 2021

Baumoit VI/G.6-50 molybdat
Ba0,5[(UO2)3|(OH)3|(MO4)3] · 3 H2O monoklin

Baumoit är gul eller orange gul, harglasglans, hårdhet 21⁄2, ljusgul streckfärg, densitet 4,61. Denna barium-uranyl-molybdat är den första kända Ba-U-Mo-förbindelse. Baumoit bildar i kaolingraniten 4 km NV från uranfyndigheten Radium Hill, prov. Olary, södra Australien finkristallina skorpor i sällskap med baryt, molybdänit och phurcalit. Primära U-mineral i den granitrika sidenbergarten är davidit-(La) och brannerit. De tavliga till prismatiska baumoit-mikrokristaller är spröd och visar i kortvågig UV-ljus en ljus gulgrön fluorescens. IMA 2017-054

Brandaoit VII/D.1-25 
BeAl2[OH|PO4]triklin

Brandaoit är färglös till mjölkvit, har glasglans, hårdhet 5-6, vit streckfärg, densitet 2,35. Denna vattenhaltiga beryllium-aluminium-fosfaten kommer från pegmatitbrottet ”João Firmino” som ligger på Pomarollio-Farm nära Linópolis, Minas Gerais, Brasilien. I en albitkörtel hittades brandaoit i 1,5 mm stora grupper med fina radialstråliga spröda nålar, <0,1 mm långa. Dessa i sällskap med ushkovit, atencioit, zanazziit och beryllonit. Med namnet hedras Professor Paulo Roberto Gomes Brandão, analytiker och malmexpert vid Universitet Minas Gerais.

Cabvinit II/D.13-10 oxyhalogenit
Th2F7(OH) · 3H2O tetragonal

Cabvinit är mjölkvit, har glasglans, vit streckfärg, densitet5,35. Denna vattenhaltiga thorium-fluorid är det första kända oxyhalogenid, som innehåller ett actiniden-metall. I den något mindre molybdän-wismut fyndplatsen Su Seinargiu, som ligger nära Sarroch, prov. Cagliari, Sardinien bildar cabvinit ytterst små fyrsidiga prismor <0,1 mm långa, som sitter tillsammans med brookit och limonit i kvartskörtlar. Namnet hedrar den italienska samlaren Fernando Caboni (*1941) och Antonello Vinci (*1944), under många år experten på denna mineralfyndplatsen. IMA 2016-011

Kenngottit, VII/D.11-95 fosfat
(Mn2+,Fe2+)3(Fe3+)4 Al4[(OH)3|(PO4)2]2 · 2H2O monoklin

Kenngottit är guldgul eller gulbrun, har glas tillpärlemoglans, hårdhet 4-5, ljusbrun streckfärg, densitet 3,40. Denna mangan-järnfosfat är Mn2+-analogen till souzlith och gormanit (båda är triklin). Typfyndigheten är Huber-Greisenstock nära Krásno, Horni – Schlaggenwald, Tjeckien. Här bildar kenngottit stråliga-nålliknande kristallgrupper upp till 3 mm långa i körtlar av hydrotermalt ombildad rockbridgeit. Följeslagare är fosforsiderit, strengit, fluorapatit, dufrenit, natrodufrenit, frondelit, braunit, morinit, fluorit, och Mn-oxider. Kenngottit hittades även i Serra Blanca Pegmatiten nära Pedra Lavrada, Paraiba i Brasilien. Namnet hedrar mineralogiprofessorn Gustav Adolf Kenngott (1818-1897) från universitet Zürich för sina förtjänster om den systematiska mineralogin. IMA 2018-063a.

Kesebolit-(Ce), VIII/F.17-10    silikat
CeCa2Mn(AsO4)(SiO3)3


Foto: mindat.org

Ett nytt svenskt mineral!  Detta kalcium/mangan-Cer-silikat med arsenatgrupper visar kedjestruktur. Namngiven är detta första sellanjord-arsenosilikat efter Mangangruva Kesebol (1917-1944) som ligger nära Åmål vid sjön Vänern i Västra Götaland. I en finkornig breccierat andradit-skarn bildar kesebolit-(Ce) kortprismatiska långstrierade prismor <3 mm, hopvuxen med  Mn-haltig kalcit, rodonit, ferriakasakait-(Ce) och Mn-rik cerit-(Ce). Partvis är kesebolit-(Ce) omvandlat i en porslinsaktigt brunaktigbeige blandning bestående mest av gasparit- (Ce), kalcit och talk.
Färgen är mörkt brun till grå brun, hårdheten 5-6 , transparent, streckfärg ljust brunt, densiteten 3,99.
Ytterligare uppgifter kring mineralets upptäckt av D. Holstam: Holstam,D., Bindi,L., Karlsson,A.,Langhof,J.,Zack,,T.,Bonazzi,P. & Persson,A. (2020): Kesebolite-(Ce), CeCa2Mn(AsO4)[SiO3]3, a new Ree-Bearing arsenosilicate mineral from the Kesebol mine, Åmål, Västra Götaland, Sveden. Minerals 10(4),385, 1-14. Dan Holstam, Senior Curator – Collektion Manager, Department of Geosciences (GEO), Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. IMA 2019-097

Stergiouit, VII/C.11-38 arsenat
CaZn2(AsO4)2 · 4H2O monoklin

Stergiouit är färglös till vit, har pälemoglans, hårdhet 3, vit streckfärg, densitet 3,18. Nr 80 i norra delen i det berömda gruvområdet Lavrion i Grekland. Där det finns bly-och zinkmalmådror bildar stergiouit parallel staplade små tavlor <0,5 mm i dolomitkörtlar, tillsammans med arsenik, svavel och stibiconit-pseudomorfoser efter antimonit. Namnet hedrar den inhemska samlaren och prospektorn Vasilis Stergiou (*1958), specialist av Lavrions geologi och dess äldre gruvhistorik. IMA 2018-051a.


Lapis, årgång 47. nr 3 Mars 2021

Redcanyonit, VI/D.20-47 sulfat
(NH4)2Mn[(UO2)4|O4(SO4)2] · 4 H2O monoklin

Redcanyonit är orange till rödorange, har glasglans, hårdhet 2, ljust orange streckfärg, densitet 2,86. Detta vattenhaltiga ammonium-mangan-uranylsulfat är strukturellt släkt med zippeit. Typlokalen är Blue Lizard Mine i Red Canyon, San Juan Co., Utah, USA. Fyndplatsen gav namnet. Redcanyonit bildar radialstråliga grupper av mycket små nålar och blad upp till 0,2 millimeter långa. Följeslagare är natrozippeit, ammoniozippeit, johannit, bobcookit, gips, devillin och pentahydrit.

Slikit, V/E.7-12 karbonat
Zn2Mg[OH|CO3]2 · 4 H2O triklin

Slikit är snövit, har glasglans, hårdhet 2, vit streckfärg, densitet 2,61. Detta vattenhaltiga zink-magnesiumkarbonat är strukturellt släkt med callaghanit och kommer från Plavno Mine och Vladimir Mine i Yáchymovrevirets östra del, Tjeckien. Slikit bildar på sprickor och körtlar i skarn- bergarten radialstråliga aggregat <2mm Ø, bestående av långtavlade lister <0,2 mm. Följeslagare är hydromagnesit, nesquehonit, smithsonit, brianyoungit, serpierit, ktenasit och hexahydrit. Namnet hedrar den böhmisk-tyska adelsmannen Stepán Slik (1487-1526), grundare av St. Joachimsthal (idag=Yáchymov).

Sulfhydrylbystrit, VIII/J.9-47 silikat
Na5K2Ca[(S5)2-|(SH)-|Al6Si6O24] trigonal

Mineralet är orange, gulbrun, har glasglans, hårdhet 4½-5, gul streckfärg, densitet 2,39.  Detta kalkalkali- alumosilikat ur cancrinitgruppen är släkt med bystrit och äger polysulfid- och hydrosulfid grupper. På lazuritfyndigheten Malaya Bystraya vid Baikalsjön i östra Sibirien omger och ersätter mineralet blå lazurit i kalcit-flogopitmarmorn i form av tavliga korn upp till 5 mm stora. Ytterligare följeslagare är diopsid och pyrit.


Lapis, årgång 47. nr 4 April 2021


 Lapis, årgång 47. nr 5 Maj, 2021


Lapis, årgång 47.nr 6 Juni 2021


Lapis, årgång 47. nr 7-8 Juli/Augusti 2021


Lapis, årgång 47. nr 9 September 2021


Lapis, årgång 47. nr 10 Oktober 2021


Lapis, årgång 47. nr 11 November 2021


Lapis, årgång 47. nr 12 December 2021

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord