ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2015

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2015
Lapis nr 2, 2015
Lapis nr 3, 2015
Lapis nr 4, 2015
Lapis nr 5, 2015
Lapis nr 6, 2015
Lapis nr 7-8, 2015
Lapis nr, 9, 2015
Lapis nr 10, 2015
Lapis nr 11, 2015
Lapis nr 12, 2015


Lapis, årgång 41. Nr. 1 januari 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Inga nya IMA mineral. Endast ändringar.


Lapis, årgång 41. Nr. 2 februari 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 41. Nr. 3 mars 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chiappinoit-(Y) VIII/G.8-20 silikat
(Mn2+,Ca)(Y,Ce)2[Si12O28] ortorombisk

Galloplumbogummit  VII/B.36-75 fosfat
(Pb,Ca)(Ga,Al,Ge)3[(OH,H2O)6|(PO4)2] trigonal

Hlousekit, VII/C.6-53 arsenat
(Ni,Co)Cu4[AsO3(OH)|AsO4]2 • 9 H2O triklin

Mojaveit, IV/K.15-17 tellurat
Cu6[Cl|(OH)7Te6+O4(OH)2] trigonal (pseudo-hexagonal)

Plasilit, VI/D.20-22  sulfat
Na[UO2|OH|SO4] • 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 41. Nr. 4 april 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Turmalingruppen.

Adachiit, VIII/E.19-110    
CaF32+Al6[OH|(OH)3|(BO3)3|AlSi5O18]  trigonal-pseudo-hexagonal.

Chromo-alumino-povondrait, VIII/E.19-78.
Na(Mg,Fe2+)2(Cr,Fe3+)3Al4[O|(OH)3|(Bo3)3|Si6O18] trigonal (ps.hexagonal) 

Darrellhenryit, VIII/E.19-07
Na0,5-1LiAl8[(O,F)|(OH3|(BO3)3|Si6O18]    trigonal (pseudohexagonal)

Fluor-elbait, VIII/E.19-08
NaLi(Al,Fe2+,Mn2+)2Al6[(F.OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]. trigonal-(ps.hexagonal).

Luinait-(OH), VIII/E.19-65
Na0,5-1(Fe2+,Mg)3Al6[(OH,O)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]  monoklin(ps.hex).

Oxy-dravit, VIII/E.19-17.
NaMg2Al6(Fe3+,Al)[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]   trigonal (ps. hexagonal).

Oxy-schörl, VIII/E.19-45
Na(Fe2+,Al)2(Al.Fe3+)6[O|OH,O)3|(BO3)3Si6O18]    trigonal (ps.hexagonal)

Oxy-kromdravit, VIII/E.19-28
NaMg2Cr7[O|(OH)3|(BO3)3Si6O18
densitet 3,3 g/cm3

Vanadio-oxy-dravit,VIII/E.19-31
NaMg2V3Al4[O|OH)3|(BO3)3|Si6O18]
densitet 3,14 g/cm3

Vanadio-oxy-kromdravit, VIII/E.19-32
NaMg2V3Cr4[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]
densitet 3,3 g/cm3

Nya data - turmalin

Fluor-schörl
Den fluorrika järn-aluminium-turmalin – NaFe23+(Al,Fe3+)6[F,OH)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18, System VIII/F.10-128


 Lapis, årgång 41. Nr. 5 maj 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Barlowit, III/D.3-05 halogenid
Cu4(OH)6FBr, hexagonal

Hydroniumparmakoaluminit, VII/D.47-56   
(H3O)Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4½ H2O. kubisk.

Kihlmanit-(Ce) VIII/B.16-35 silikat
(Ce,La,Nd)2Ti[(OH)2|(CO3)2|SiO4] • H2O. triklin

Laptevit-(Ce), VIII/B.33-27 silikat
Ca6(Fe2+,Mn2+)Y3(Ce,La,Nd)7[F11|PO4|BO3|B3Si3O18|(SiO4)3],  trigonal.


Lapis, årgång 41. Nr. 6 juni 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bonazziit II/F.2-25 sulfid
As4S4 monoklin

Qingsongit, 1/A.10-25 bor-nitrid
BN   kubiskt

Vulkanmineraler från Tolbachik, Kamchatka i Ryssland

beskrevs första gången utförligt i Lapis nr 1, år 2000.
Viktiga fyndområden ligger vid "Första och Andra askkägeln", som bildades vid spalteruptionen av vulkanen Tolbachik 1975/1976. Här för speciellt fumarolerna Arsenatnaya och Yadovitaya (den "giftiga") talrika "brandnya" mineral.

Ericlaxmanit, VII/B.7-02
Cu4[O|(AsO4)2]  triklin, 

Kozyrevskit,   VII/B.7-03
Cu4[O|(AsO4)2]  ortorombisk,

Evdokimovit, VI/D.5-40
Tl4V4+[O3|(SO4)5] ٠5 H2O monoklin

Karpovit, VI/D.5-30
Tl2V4+[O|(SO4)2] • H2O monoklin,

Markhininit, VI/A.10-10
TlBi3+[SO4]2 triklin /pseudohexagonal

Grigorievit, VII/A.10-25
Cu3Fe23+Al2[VO4]trikli

Hatertit, VII/A.6-130
(Na, K)2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2[AsO4]3 monoklin

Nicksobolevit, Cu7[O2|Cl6|(SeO3)2] monoklin

Kaliokalcit, VI/D.18-35
KCu2[OH|(SO4)2] • H2O monoklin

Parawulffit, VI/B.6-30
K5Na3Cu8[O4|(SO4)8] monoklin

Popovit, VII/B.7-07
Cu5[O|AsO4]2 triklin

Wulffit, VI/B.6-20
K3NaCu4[O2|(SO4)4] ortorombisk

Yaroshevskit, VII/B.7-18
Cu9[O|Cl|(VO4)2]2 triklin, svart

Yurmarinit, VII/A.7-40
Na7(Fe3+, Mg,Cu)4[AsO4]6 trigonal


Lapis, årgång 41. Nr. 7-8 juli/augusti 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 41. Nr. 9 september 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Almeidait, IV/C.9-55  oxid
PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O38   trigonal

Dessa tre nya organiska mineral härstammar från guano-förekomsten vid Pabellón de Pica, 1,5 km söder om byn Chanabaya, provinsen Iquique i Chile. Guanon avlagrar en vittrad, kopparkishaltig hornbländegabbro. Det porösa guanoskiktet består till övervägande delen av nitratin, salmiak, halit och lermineraler.

Antipinit, IX/A.1-102 
KNa3Cu2[C2O4]4  triklin

Chanabayait, IX/A.2-80
Cu4[Cl|NH3|N3C2H2]4 • H2O ortorombisk

Joanneumit, IX/A.2-80
Cu[NH3|C3N3O3H2]2 triklin


Lapis, årgång 41. Nr. 10 oktober 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Betpakdalit-CaMg,  VII/C.33-25 arsenat
MgCa2Fe33+[Mo86+O28(OH)|AsO4)2] • 23 H2O monoklin

Esquireit VIII/H.38-62 silikat
Ba[Si6O13] • 7 H2O monoklin

Möhnit VI/A.8-15 sulfat
(NH4)K2Na[SO4)2 trigonal

Mössbauerit V/E.3-75      
Fe63+[(OH)12|CO3] • 3 H2O trigonal

Trebeurdenit V/E.3-73   
Fe22+Fe43+[(OH)12|CO3] • 3 H2O trigonal

Oxykalcioromeit, IV/C.16-44 oxid
(Ca,Fe2+,Sb3+,Na)2Sb25+O7 kubisk


Lapis, årgång 41. Nr. 11 november 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 41. Nr. 12 december 2015
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aldridgeit VI/D.19-15 sulfat
(Cd,Ca)(Cu;Zn)4[(OH)3|SO4]2 • 3 H2O monoklin

Balestrait, VIII/H.11-11 glimmer
KLi2V5+[O2|Si4O10] monoklin

Bluebellit, IV/L.2-15 jodid
Cu6[Cl|(OH)10|Jo3]  trigonal

Ekplexit, II/C.23-15      
(Nb,Mo,W)S2 • 3 [(Mg,Al)(OH)2-2,5]    

Kaskasit, II/C.23-16
(Mo,Nb)S2 • 3[(Mg,Al)(OH)2-2,5]

Manganokaskasit, II/C.23-17 sulfid
(Mo,Nb)S2 • 3 [(Mn,Al)(OH)2-2,5]

Miyahisait, VII/B.39-96 fosfat
(Sr,Ca)2Ba3[F|(PO4)3] hexagonal

Palladosilicid, 1/A.12-05 silicid
Pd2Si hexagonal

Pauloabibit, IV/C.10-58 oxid
NaNbO3 trigonal

Paradsasvarit, V/C.1-95 karbonat
Zn2[(OH)2|CO3]  monoklin

Yancowinnait, VII/C.31-85 arsenat
PbCuAl[AsO4]2 • 2 (H2O,OH) triklin

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord