ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2014

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2014
Lapis nr 2, 2014
Lapis nr 3, 2014
Lapis nr 4, 2014
Lapis nr 5, 2014
Lapis nr 6, 2014
Lapis nr 7-8, 2014
Lapis nr, 9, 2014
Lapis nr 10, 2014
Lapis nr 11, 2014
Lapis nr 12, 2014


Lapis, årgång 40. Nr. 1 januari 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Alcaparrosait, VI/D.15-25 sulfat
K3Fe3+Ti4+[O|(SO4)4] • 2 H2O monoklin

Atelisit-(Y), VIII/A.9-23 silikat
(Y,Yb,Er)[Si3O8(OH)8  tetragonal

Barikait, II/E.25-27 sulfosalt
Pb10Ag3As11Sb8S40  monoklin

Bobmeyerit, VIII/E.6-70 silikat
Pb4CuAl3[Cl|(OK)7|(S0,5Si0,5)O4|Si4O12] • 3 H2O ortorombisk

Cerchiarait-(Al), VIII/E.8-13 [CA]
Ba4(Al,Fe3+)4[Cl|O3|(OH)3|Si2O3(OH)4|Si4O12] tetraeder

Cerchiarait-(Fe), VIII/E.8-14 [CF]
Ba4(Fe3+,Al)4[Cl|O3|(OH)3|Si2O3(OH)4|Si4O12]  tetraeder

Chovanit, II/E.21-25 sulfosalt
Pb14,6Sb14,4S36O0,2 monoklin

Cuproneyit II/F.32-20 sulfosalt
Cu7Pb27Bi25S68, monoklin

Davinciit, VIII/E.25-42 silikat
Na12K3Ca6Fe32+Zr3[Cl2|(Si3O9)2|(Si9O27)2 • 2 Si(O,OH)] trigonal

Leverettit, III/D.1-53 halogenit
Cu3(Co,Cu)(OH)6Cl2 trigonal

Vladykinit, VIII/G.3-60 silikat
(Na,Ca)3Sr4(Fe2+,Fe3+,Mn)[Si8O24]  monoklin


Lapis, årgång 40. Nr. 2 februari 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Deveroit-(Ce),  IX/A.1-105 oxalat
(Ce,Nd,La)2[C2O4]3 • 10 H2O monoklin
 


Lapis, årgång 40. Nr. 3 mars 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Arangasit VII/D.12-25 fosfat
Al2[F|SO4|PO4] • 7½ H2O monoklin

Cesarferreirait, VII/D.9-22 arsenat
Fe2+Fe23+[OH|AsO4]2 • 8 H2O triklin

Correianevesit, VII/C.8-05 fosfat
Fe2+Mn22+[PO4]2 • 3 H2O ortorombisk

Eldragonit, II/B.10-20 selenid
Cu6BiSe6 ortorombisk

Hilarionit, VII/D.5-35 arsenat
Fe43+[OH|SO4|(AsO4)3] • 15 H2O monoklin

Vendidait, VI/D.6-50 sulfat
Al2[Cl|(OH)3|SO4] • 6 H2O monoklin

Pyroklor-gruppen

Fluorcalciomikrolit, hydrokenomicrolit, hydroxycalciomikrolit har nu officiellt fastställts som nya företrädare för mikrolit-gruppen, med pegmatiten Volta Grande vid Nazareno, Mina Gerais i Brasilien som typlokalitet.

Fluorcalciomikrolit = (Ca,Na)2Ta2O6(F,OH). Systemnr.: IV/C.13-22, (IMA 2012-036).
Hydrokenomikrolit = (Ba,Sr)<0,5Ta2(O,OH)6(H2O). Systemnummer: IV/C.13-106.  (IMA 2011-103), t ex. bariomikrolit.
Hydroxycalciomikrolit = Ca1,5Ta2O6(OH). Systemnummer: IV/C.13-23.  (IMA 2013-073).

Fluorcalciomikrolit förekommer ofta och har världsvid spridning. Även för hydroxycalciomikrolit känner man till ytterligare fyndplatser, bland annat från regionen Sverdlovsk i Ural (gulbruna kristaller på manganocolumbit), från Iveland i Norge och från Tantalitgruvan från Wodgina i västra Australien.

Fluorcalciopyrochlor – (Ca,Na)2Nb2O6(F,OH). Systemnummer: IV/C.12-22. (IMA 2013-055) – har som typlokalitet sällanjord-fyndigheten Bayan Obo, Inre Mongoliet i Kina.

Fluornatropyrochlor – (Na, Pb,Ca,Y,U)2Nb2O6F. Systemnummer: IV/C.12-12 (IMA 2013-056). Typlokalitet är Se-fyndigheten Maoniuping i den kinesiska provinsen Sichuan. Båda dessa pyrochlorer är bundna vid alkalibergarter och har världsvid utbredning.

Fluorcalciopyrochlor hittades bl.a. vid Orberg i Kaiserstuhl, i Vishnevye-bergen i Syd-Ural och i Oka-Complex i Kanada.
 Fluornatropyrochlor har även hittats i vulkaniska utkast i San Miguel på Azorerna.

Hydroxymanganopyrochlor (Mn,Th,Na,Ca)2(Nb,Ti)2O6(OH). Systemnummer: IV/C.12-10 (IMA 2012-005) – har stenbrottet In den Dellen, nära Mendig am Laacher See i Eifel, som typlokalitet (brunsvarta kristaller med rödaktigt genomlysande kanter).

Observera!

Andra gula, orangefärgade, svartröda eller brunsvarta pyrochlorer från Mendig har visat sig vara blandkristaller tillhörande gruppen fluorcalcio-fluornatropyrochlor, eller oxycalciopyrochlor. Färgen är därvid inte avgörande.

Oxyplumboromeit – (Pb,Ca)2Sb25+O7. Systemnummer: IV/C.16-074 (IMA 2013-042) – har tefroitskarnen i Harstigengruvan i Värmland som typlokalitet. Gula oktaedrar <0,5 mm; liknande finns även från Tafone Mine, Grosseto i Italien (mycket små, rödbruna kristaller).

Tillägg: Vid en stor del av ”bindheimiterna" världsvitt, som ofta ersätter bournonit eller fahlerze (delvis som pseudomorfoser), handlar det om oxyplumboromeit.


Lapis, årgång 40. Nr. 4 april 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Boscardinit,II/E.14-15 sulfosalt
(Tl,Ag)Pb4Sb7As2S18 triklin

Ferrochiavennait, VIII/G.7-18 silikat
Ca1,5(Fe2+,Mn2+)Be2[Si5O13(OH)2] • 2 H2O monoklin

Joteit, VII/D.36-50 arsenat.
Ca2CuAl[OH|AsO3(OH)|AsO4]2 • 5 H2O triklin

Mathesiusit, VI/D.20-24 sulfat
K5[(UO2)4|O|VO4|(SO4)4] • 4 H2O tetragonal

Peatit-(Y), VII/B.28-22       
Li4Na12(Y,Na,Ca,Ce)12[(F,OH)2|CO3|(PO4)3]4 . ortorombisk/pseudo kubisk

Ramikit-(Y), VII/B.28-24
Li4(Na,Ca)12(Y,Ca,Ce)6Zr6[O|(OH,F)|CO3|(PO4)3]4 triklin/pseudo kubisk
    

Svenekit, VII/A.12-25 arsenat
Ca[AsO2(OH)2]2 triklin


 Lapis, årgång 40. Nr. 5 maj 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cuprokalininit,   II/D.1-115 sulfid
Cu(Cr,V3+)2S4 kubisk

Ferrisepiolit, VIII/H.33-55 silikat
(Fe3+,Fe2+,Mg)4[(OH)2|(Si,Fe3+)6O15] • 6 H2O ortorombisk

Grandviewit, VI/B.10-60 sulfat
Cu3Al9[(OH)29|(SO4)2] monoklin

Greenwoodit, IV/C.23-38 oxid
(Ba,V3+O)2V93+(Fe3+,Fe2+)(Si2O7)O15 trigonal

Philrothit, II/E.14-14 sulfosalt
TlAs3S5 monocline

Putnisit, V/E.3-100 karbonat
SrCa4Cr83+[(OH)16|SO4|(CO3)8] • 25 H2O ortorombisk

Schlüterit-(Y), VIII/C.18-15 silikat
(Y,Ce,Nd)2Al[F|(OH)2|Si2O7] monoclin

Tubulit, II/E.26-05 sulfosalt
Pb22Ag2Sb20S53 monoklin

11st helt nya vulkanmineral!

Aluminopyracmonit,  VI/A.5-25 sulfat
(NH4)3Al[SO4]3 trigonal

Argesit, III/D.9-60 klorid
(NH4)7Bi3Cl16 trigonal

Dansit-(Fe), VI/B.4-14     
Na21 Fe2+[Cl3|(SO4)10] kubisk

Dansit-(Mn), VI/B.4-15
Na21Mn2+[Cl3|(SO4)10 ] kubisk

Krashenninikovit, VI/B.12-45 sulfat
KNa2CaMg[F|(SO4)3] hexagonal

Jakobssonit,III/C.1-05
Ca[AlF5]   monoklin,

Leonardsenit, III/C.1-03
Mg[AlF5] ortorombisk

Klinometaborit, V/L.1-20
ß-HBO2 monoklin

Lammerit-beta, VII/A.9-12
Cu3[AsO4]2 monoklin

Prewittit,VI/K.5-75
KZnCu6Pb1,5[O|Cl5|SeO3]2 ortorombisk

Steklit, VI/A.5-05
KAl[SO4]2 trigonal


Lapis, årgång 40. Nr. 6 juni 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Calcinaksit, VIII/H.4-25 silikat
KNaCa[Si4O10 • H2 O triklin

Emmerichit, VIII/C.13-29 gruppsilikat
Ba2(Na,F2+)3(Fe3+,Mg)Ti2[O|F|Si2O7]2  monoklin

Engelhauptit, VII/D.58-15 vanadat
KCu3[Cl|(OH)2|V2O7 hexagonal

Harmunit, IV/B.5-58 oxid
CaFe23+O4 ortorombisk

Laachit, IV/C.20-40 oxid
(Ca,Mn)2FeTiZr2O14 monoklin

Zaccariniit, IIA.5-109 arsenid
RhNiAs tetragonal


Lapis, årgång 40. Nr. 7-8 juli/augusti 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 40. Nr. 9 september 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Favreauit, IV/K.10-60 selenit
Cu6PbBi[O4|OH|(SeO3)4 • H2O tetragonal

Karenwebberit, VII/A.2-75 fosfat
Na(Fe2+,Mn2+)[PO4] ortorombisk

Marshallsussmanit, VIII/F.18-78 silikat
NaCaMn2+[Si3O8(OH)] triklin

Meisserit, VI/D.20-27         
Na5[UO2|SO3(OH)|(SO4)3] • H2O triklin,

Belakovskiit, VI/D.20-28
Na7{UO2|SO3(OH)|(SO4)4 • 3 H2O triklin,

Bluelizardit, VI/D.20-29
Na7[UO2|Cl(SO4)4 • 2 H2O monoklin

Nestolait, IV/K.7-40 kalcium-selenit
Ca[SeO3] • H2O monoklin

Ophirit, VI/G.3-10 ferri-wolframat
Ca2Mg4Zn2Mn23+[Fe3+W9O34]2 • 48 H2O triklin

Paseroit, IV/C.9-58  oxid
PbMn2+Fe1-23+(V5+,Ti4+)17-18  trigonal

Whitecapsit, VII/D.7-80  arsenat
Fe52+Fe143+Sb63+[(OH)32|(AsO4)18] • 120 H2O  hexagonal


Lapis, årgång 40. Nr. 10 oktober 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya IMA mineral.


Lapis, årgång 40. Nr. 11 november 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chukhrovit-(Ca) III/C.1-45 halogenid
Ca4,5[F|(AIF6)2|SO4] ٠ 12H2O kubisk

Fluorowardit VII/D.51-05 fosfat
NaAl3[F|OH|PO4]2 ٠ 2 H2O  tetragonal

Grandait, VII/B.24-15  arsenat
(Sr,Ca)2(Al,Fe3+,Mn3+)[OH|(AsO4)2]  monoklin

Hylbrownit, VII/C.37-05 Trifosfat 
Na3Mg[P3O10] ٠12 H2O monoklin/pseudo ortorombisk 

Kokinosit,IV/G.1-25 vanadat
Na2Ca2[V105+O28] ٠ H2O triklin

Kazanskyit, VIII/C.15-70 gruppsilikat
Na3BaTi2Nb[O|(OH,F)|Si2O7] • 4 H2O triklin

Kudryavtsevait, IV/B.8-10 oxid
Na3MgFe3+Ti54+O12 ortorombisk

Peterandresenit, IV/D.6-32 hydroxid
Mn4Nb6O19 • 14 H2O monoklin

Takanawait-(Y), IV/D.24-03 oxid
Y(Ta,Nb)O4 monoklin

Vanadoallanit-(La), VIII/C.23-55 allanit
Ca(La,Nd)(Fe2+, Mn2+)(V3+,Fe3+)Al)[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Wopmayit, VII/A.5-48 fosfa
Na3Ca6Mn2+[(PO3(OH)4|(PO4)3] trigolin

Zvyaginit, VIII/C.14-45 Niob-gruppsilikat
NaZnTi4+Nb2[O0,5|(OH,F)1,5|Si2O7]2 • 4½ H2O triklin


Lapis, årgång 40. Nr. 12 december 2014
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agakhanovit-(Y), VIII/E.22-19 silikat
KCaYBe3[Si12O30] hexagonal

Canutit, VII/A.6-103      
NaMn32+[AsO2(OH)2|(AsO4)2  monoklin

Magnesiokoritnigit, VII/C.6-05
 Mg[AsO3(OH)] • H2O triklin

Torrecillasit, IV/J.9-05 arsenat
Na[Br|(As3+,Sb3+)4O6] ortorombisk      

Nizamoffit, VII/C.11-37 fosfat
Mn2+Zn2[PO4]2 • 4 H2O ortorombisk

Okruschit, VII/D.1-62  silikat
Ca2Mn52+Be4[(OH)4|(AsO4)6] • 6 H2O monoklin

Steedeit, VIII/F.18-85 borosilikat
NaMn2[B(OH)2|Si3O9] triklin

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord