ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2013

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2013
Lapis nr 2, 2013
Lapis nr 3, 2013
Lapis nr 4, 2013
Lapis nr 5, 2013
Lapis nr 6, 2013
Lapis nr 7-8, 2013
Lapis nr, 9, 2013
Lapis nr 10, 2013
Lapis nr 11, 2013
Lapis nr 12, 2013


Lapis, årgång 39. Nr. 1 januari 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Aspedamit, IV/C.21-10 hydroxid
Fe3+Fe43+Ti4+ThNb13O42(OH)3 • 9 H2O kubisk

Cupromakopavonit, II/E.9-65 sulfosalt
Ag3Cu8Pb4Bi19S38 monoklin

Kasatkinit, VIII/E.11-30 silikat
Ba2Ca8[(BO4)5|Si8O12(OH)3] • 6 H2O monoklin


Lapis, årgång 39. Nr. 2 februari 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Kobyashevit VI/D.19-08 sulfat
Cu5[(OH)6|(SO4)2] • 4 H2O triklin


Lapis, årgång 39. Nr. 3 mars 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Heisenbergit, IV/H.1-57 hydroxid
[UO2|(OH)2] • 2 H2O ortorombisk

Saltonseait, III/C.6-15 klorid
K3NaMn2+Cl6 trigonal


Lapis, årgång 39. Nr. 4 april 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Rongibbsit, VIII/H.35-30 silikat
Pb2[AlSi4O11(OH)] monoklin

Tanohatait, VIII/F.18-75 kedjesilikat
LiMn22+[Si3O8(OH)] triklin


 Lapis, årgång 39. Nr. 5 maj 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Calciodelrioit, IV/G.7-65 oxid
Ca[V25+O6] • 4 H2O monoklin

Cordylit –(La)  V/C.7-168 karbonat
(Na,Ca)Ba(La,Ce,Sr)2[F|(CO3)4] hexagonal

Laurentianit, VIII/C.15-80 silikat
Na3Nb3[O3|(Si2O7)2] • 9 H2O trigonal

Leukostaurit, V/K.4-38 borat
Pb2[Cl|B5O9] • ½ H2O ortorombisk

Terrywallaceit, II/E.31-85 
PbAg(Sb,Bi)3S6 monoklin


Lapis, årgång 39. Nr. 6 juni 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Eltyubyuit, VIII/A.8-205 silikat
Ca12Fe103+[O16|Cl6|(SiO4)4] kubiskGünterblassit, VIII/H.38-22 silikat

Günterblassit, VIII/H.38-22 silikat
(K,Ca,Ba,Na)2-3Fe0,52+[(Si,Al)13O25(OH,O)4] • 7-10 H2O ortorombisk.

Hillesheimit, VIII/H.38-23 silikat
(K,Ca,Ba)1,5-2(Mg,Fe2+)[(Si,Al)13O23(OH)6] • 8 H2O ortorombisk.

Lileyit VIII/C.13-28 silikat
Ba2(Na,Fe2+,Ca)3MgTi24+[O|F|Si2O7)2  monoklin

Shulamitit, IV/A.7-25 oxid
Ca3Fe3+AlTi4+O8  ortorombisk

Andranosit-(Fe), VI/B.4-40 sulfat
(NH4NaFe23+[(Cl|(OH)2|(SO4)4]  tetragonal

Calciolangbeinit, VI/A.3-25 sulfat
K2(Ca,Mg)2[SO4]3 kubisk

Cossait, VI/D.7-50 sulfat
Mg0,5Al6[F6|HSO4|(SO4)6] • 36 H2O trigonal/pseudohexagonal.

Cupromolybdit, VI/G.2-24 molybdat
Cu3[O|(MoO4)2] ortorombisk

Lucabindiit, III/D.4-20 halogenit
(K,NH4)As4O6(Cl,Br) hexagonal

Starovait, VII/B.7-25 vanadat
K(Cu,Zn)4[O|(VO4,AsO4)3] triklin


Lapis, årgång 39. Nr 7-8 juli/augusti 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cobaltoblödit, VI/C,18-21   
Na2(Co,Mg)[SO4]2 · 4 H2O monoklin

Manganobödit, VI/C.18-24
Na2Mn2+,Mg)[SO4]2 · 4 H2O monoklin·

Domerockit, VII/D.7-25 arsenat
Cu4[(OH)3|AsO3(OH)|(AsO4)2] · H2O triklin

Schindlerit, IV/G.1-32
(H3O)4(Na,K)2[V105+O28] · 10 H2O triklin

Wernerbaurit, IV/G.1-33
(H3O)4Ca[V105+O28] · 16 H2O  triklin

Vigrishinit, VIII/C.14-05 silikat
Zn2Ti3-4[(OH,H2O)3-4|Si2O7]triklin


Lapis, årgång 39. Nr. 9 september 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bastnäsit-(Nd) V/C.7-35 karbonat
(Nd,La,Ce)[F|CO3] hexagonal

Carlfrancisit, VIII/B.11-25 silicate
Mn1,52+(Mn2+,Mg)21[(OH)21|As3+O3|(As5+O4)3|(SiO4,AsO4)3]. trigonal.

Eckhardit, IV/K.15-08 tellurat
CaCu2+[Te6+O5] · H2O monoklin

Krasnoit, VIII/J.20-05 silikat
Ca3Al8[F2|(OH)13|(PO4)4|Si3O7(OH)] · 8 H2O trigonal

Leydetit, VI/D.21-08 sulfat
Fe3+[UO2|(SO4)2] · 11 H2O  monoklin

Minohlith, VI/D.3-62 sulfat
(Cu,Zn)7[(OH)10|(SO4)2] · 8 H2O trigonal

Nashit, IV/G.1-35 oxide
Na3Ca2[V4+V95+O28] · 24 H2O monoklin

Nioboholtit, VIII/B.31-32 silikat
Al6Nb0,5[(O,OH)3|BO3|{Si,Sb3+)O4}3]

Titanoholit, VIII/B.31-28 silikat
Al6(Ti4+,Nb0,5[(O,OH)3|BO3|{Si,Sb3+)O4}3]

Szklaryit, IV/D.27-05 silikat
Al5-6[B(O,OH)3|{(As3+,Sb3+)O4}3]

Whiteit-(CaMnMn), VII/D.29-25 fosfat
CaMn2+(Mn2+,Fe2+)2Al2[OH|(PO4)2 · 8 H2O monoklin.


Lapis, årgång 39. Nr. 10 oktober 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya mineral denna månad.


Lapis, årgång 39. Nr. 11 november 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agait, IV/K.15-55
Pb3Cu[CO3|Te6+O5(OH)2] ortorombisk

Bairdit, IV/K.15-52
Pb2Cu4[(SO4)0,5|Te6+Ó5(OH)]2 ٠H2O. monoklin

Fuettererit, IV/K. 15-38
Pb3Cu6[(OH)7|Cl5|Te6+O6] trigonal, även pseudo-hexagonal

Kromiopargasit, VIII/F.10-121 silikat
NaCa2Mg4(Cr3+,Al)[OH|AlSi3O11]2+ monoklin

Erikapohlit, VII/C.30-30 arsenat
Ca2Cu32+(Zn,Cu,Mg)4[AsO4]6 ٠2 HO monoklin

Lavinskyit, VIII/F.5-20 silikat
K(Li,Cu)Cu6[(OH)2|Si4O11]2  ortorombisk

Lusernait-(Y), V/E.8-03 karbonat
 Y4Al[F|(OH)10|(CO3)2] ٠6 H2O ortorombisk

Piemontit-(Pb).VIII/C.23-38 silikat
(Pb,Ca,Nd)Ca(Mn3+,Mn2+)(Al,Fe3+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Rhabdofan-(Y), VII/C.29-05 fosfat
(Y,La,Nd)[PO4] ٠H2O hexagonal

Tazzoliit, IV/C.15-30 hydroxid
(Ba,Ca,Sr)4(Nb,Ti)5SiO17(OH,O)2 ortorombisk


Lapis, årgång 39. Nr. 12 december 2013
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dymkovit, IV/J.5-30 arsenit
(Ni,Mg)[(UO2)2|(AsO3)2]  • 7 H2O monoklin

Rauchit, VII/E.1-65 arsenat
(Ni,Mg)[UO2|AsO4]2 • 10 H2O triklin (pseudotetragonal)

Stepit, VII/C.29-80 arsenat    
U4+[AsO3(OH)]2  • 4 H2O tetragonal

Lavoisierit, VIII/C.34-15 silikat
(Mn2+,Mg,Ca)8(Al,Mn3+,Mg)12[OH,O)12|(P,Si)(O,OH)4|(SiO4)2|
(Si2O7)3|Si3O10] ortorombisk

En räcka nya skarnmineral från Kaukasus och Sibirien.

Från  Vulkan Lakargi i Nordkaukasus (vulkaniska smältstenar (tuff) från den övre Chegem-Calderan i Baksan-dalen) och från Birkhin-Gabbromassivet i Region Olkhon vid Baikalsjön i östra Sibirien levererade stora marmorblock och silikatskarn en mångfald sällsynta, oftast enbart i tunnslip synliga högtemperaturmineral, som för det mesta bildades i en temperatur över 900 grader Celsius.

Aklimait, VIII/C.9-45 [AK]  silikat
Ca4[(OH,F)4|Si2O5(OH)2 ] • 5 H2O monoklin

Edgrewit/hydroxyledgrewit, VIII/B.4-120,4-125,[EG,HEG] silikater
Ca9[F2|(SiO4)]   /   Ca9[(OH)2|(SiO4)4]   monoklin

Galuskinit, VIII/B.22-67  [GA] silikat
Ca7[CO3|(SiO4)3]  monoklin

Irinarassit, VIII/A.8-170  [IR] silikat
Ca3(Sn,Ti4+)2[(Al,Fe3+,Si)O4]3 kubisk

Magnesioneptunit, VIII/F.37-05 [MN]silikat
(K,Na)Na2Li(Mg,Fe2+)2Ti24+[O|Si4O11]2  monoklin

Megawit, IV/C.10-15    [ME] oxide
Ca(Sn,Zr)O3 ortorombisk, pseudokubisk

Pavlovskyit, VIII/C.28-40   [PA]  silikat
Ca8[(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Rusinovit VIII/C.9-05    [RU] silikat
Ca10[Cl2|Si2O7)3] ortorombisk   

Namnen av alla dessa mineral hedrar:

Den amerikanske petrologen Edward Grew (*1944) från Universitet Maine. De ryska mineraloger Irina Olegovna Galuskina (1961*) och Evgeny Vadimovich Galuskin(1960*) från University of Silesia i Polen. Den  Moskauer petrologen och geokemikern Irina Rass (1940*), den brittiska kristallografin Helen Dick Megaw (1907-2002), den ryska geologen Evgeny Vladimirovich Pavlovsky (1901-1982),  den ryska petrologin professor Vladimir Lenoidovich Rusinov (1935-2007).

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord