ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2012

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2012
Lapis nr 2, 2012
Lapis nr 3, 2012
Lapis nr 4, 2012
Lapis nr 5, 2012
Lapis nr 6, 2012
Lapis nr 7-8, 2012
Lapis nr, 9, 2012
Lapis nr 10, 2012
Lapis nr 11, 2012
Lapis nr 12, 2012


Lapis, årgång 38. Nr. 1 januari 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Klajit, VII/C.6-58 arsenat
MnCu4[AsO3(OH)|AsO4]2 triklin


Lapis, årgång 38. Nr. 2 februari 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Adolfpaterait, VI/D.20-25 sulfat
K[UO2|OH|SO4] • H2O monoklin

Anauripigment, II/F.2-65
As2S3 triklin

Behounekit VI/C.23-10 sulfat
U4+[SO4]2 • 4 H2O ortorombisk

Coralloit VII/D.8-32 arsenat
Mn2+Mn23+[OH|AsO4]2 • 4 H2O triklin

Ellingsenit, VIII/H.34-38 silikat
Na5Ca6[Si18O38(OH)13 • 6 H2O triklin

Fluorocronit  III/A.8-22 fluorid
PbF2  kubisk

Hanjiangit, VIII/H.12-55 silikat
Ba2Ca(V3+,Al)2[(OH,O)2|F|(CO3)2|AlSi3O10] monoklin, pseudotetragonal.

Litochlebit, II/E.34-95 sulfosalt
PbAg2Bi4Se8 monoklin

Markascherit, VI/G.2-21 molybdat
Cu3[(OH)4|MoO4] monoklin              

Vladimirivanovit, VIII/J.11-45 silikat
Na6Ca1,5-2[(SO4,S3,S2,Cl)2|Al6Si6O24] • H2O ortorombisk


Lapis, årgång 38. Nr. 3 mars 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Sarrabusit, IV/K.1-40 selenit
Pb5Cu[Cl|SeO3]4 monoklin


Lapis, årgång 38. Nr. 4 april 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt mineral från Sverige!

Allanit-(Nd)- VIII/C.23-45 silikat
Ca(Nd,Ce,Ca)Fe2+(Al,Fe2+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Kromchieffelinit , IV/K.17-30 bly-tellurat
Pb10[CrO4|Te66+O20[OH)14] • 5 H2O ortorombisk

Davidlloydit, VII/C.11-35 arsenat
Zn3[AsO4]2 • 4 H2O triklin

Falsterit, VII/D.29-90 fosfat
Ca2MgZn4Mn22+Fe0,52+Fe0,53+[(OH)4|(PO4)8] • 14 H2O monoklin 

Rickturnerit, III/D.10-117 bly-oxihalogenit
Pb7MgO4(OH)5Cl3 ortorombisk

Strontiofluorit, III/A.8-15 fluorid
(Sr,Ca)F2  kubisk

Törnroosit, II/A.5-52 tellurid
Pd11As2Te2 kubisk

Typlokalitet Eifel, Tyskland

Ferriallanit-(La), VIII/C.23-48 silikat
Ca(La,Ce)(Fe2+,Mn,Ti)(Fe3+,Al)2[O|OH|SiO4|Si2O7] monoklin

Ferriallanit-(La) är svart, har glasglans, densitet 4,21 g/cm3, hårdhet 6, streckfärg brun. Detta särskilt järnrika sällanjordsilikat, tillhörande epidotgruppen, har hittills enbart hittats på en fyndplats, i pimpstensbrottet In den Dellen nära Mendig vid Laacher See i tyska Eifel. Från ett flertal undersökta ”allanit”-kristaller visade sig enbart ett enda prov (en tjocktavlig kristall, 2 mm lång) som lanthandominant ferriallanit-(La). Vid alla övriga undersökta kristaller handlade det om La-rik ferriallanit-(Ce), eller om järnfattigare allanit-(La-Ce). Alla dessa allaniter kan kemiskt fullständigt blandas och kan optiskt inte skiljas från varandra. Samtliga allaniter sitter i körtlar i sanadinitblock som utkastats ur vulkanrör, i sällskap med fritt kristalliserad magnetit, mörkt grön klinopyroxen och järnrik biotit, samt avrundad grå nosean. Ferriallanit-(La) är brun, genomlysbar i kanterna, stark pleokroistisk (blekt brun till mörkt brun), och visar ingen fluorescens i UV-ljus. Namnet syftar på släktskapen med ferriallanit, med lanthan som kemiskt övervägande sällanjordelement.

Osumilith-(Mg)

har hittills aldrig varit IMA-godkänt, trots att osumilither, i vilka magnesium överväger järn(II), är kända från fyndplatser världsvitt, till exempel i Japan. Som typlokalitet för osumilith-(Mg) gäller nu fyndplatsen Ettringer Bellerberg i östra Eifel. Härifrån känner man djupt blå kristaller upp till 5 mm stora.

Perrierit-(La)

Perrierit, vid vilken lanthan överväger Cer, hade Segalstad & Larsen redan 1978 beskrivit från fyndplatsen Buer nära Bj?rkedalen/Telemark i Norge, som inväxta metamikta kristaller upp till 7 millimeters storlek. Detta sällanjord-titansilikat
 – (La,Ce,Ca)4(Fe2+,Mg,Mn)(Ti,Fe3+,Al)4[O4|Si2O7]2 – var hittills dock inte godkänt av IMA.
Som typlokalitet för perrierit-(La) gäller nu pimpstensbrottet In den Dellen nära Mendig, Laacher See i Eifel. Härifrån känner man fristående, becksvarta, kortprismatiska enkelkristaller <0,5 x 1 mm stora, med hårdhet 6 och brun streckfärg. Dessa kristaller kan optiskt inte skiljas från allanit.

Nu följer 5 nya mineral som har ”fallit från himmelen”.

Brearleyit, IV/A.7-40 oxid
Ca6Al7O16Cl, kubisk, färglös till ljust olivgrön, glasglans, streckfärg vit, densitet 2,80 g/cm3.

Krotit, IV/B.9-07 oxid
CaAl2O4 monoklin, färglös, glasglans, hårdhet 6½, streckfärg vit.

Murchisit, II/C.20-140 oxid
Cr5S6, trigonal, grå, metallglans, densitet 4,22 g/cm3.

Panguit, IV/C.3-40 oxid
(Ti,Al,Sc,Mg,Zr,Ca)2O3  ortorombisk, gråsvart, har metallglans och densitet 3,74 g/cm3.

Wassonit, II/C.20-140 sulfid
TiS. Trigonal, bronsbrun, har metallglans, hårdhet 5½ och densitet 4,45 g/cm3.


 Lapis, årgång 38. Nr. 5 maj 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Carlosbarbosait, IV/H.9-20 oxid
[(UO2)2|(Nb,Ta)O6(OH)2] • 2 H2O ortorombisk

Hezuolinit, VIII/C.17-12 silikat
(Sr,Ce,La,Ca)4Zr(Ti4+,Fe3+,Fe2+)4[(O4|Si2O7]2  monoklin

Horomanit, II/B.17-07  [HO]  sulfid
Fe6Ni3S8 tetragonal

Samaniit, II/B.17-03 [SA] sulfid
Cu2Fe5Ni2S8 tetragonal

Sugakiit, II/B.17-05 [SU] sulfid
Cu(Fe, Ni)8S8 tetragonal


Lapis, årgång 38. Nr. 6 juni 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Reynoldsit, VI/F.2-48 kromat
Pb2Mn24+[O5|CrO4] triklin

Tancait-(Ce), VI/G.2-40 molybdat
Fe3+(Ce,La,Nd)[MoO4]3 • 3 H2O trigonal/pseudokubisk

Natrotitanit, VIII/B.12-25 silikat
(Na,Ca,Y)Ti[(O,F)|SiO4] monoklin

Tsilaisit, VIII/E.19-12
Na(Mn2+,Al,Li)3Al6[(OH,F)|(OH)3|(BO3)3|Si6O18] trigonal/pesudohexagonal


Lapis, årgång 38. Nr. 7-8 juli/augusti 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Arsenohopeit, VII/C.11-25 arsenat
Zn3[AsO4]2 • 4 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 38. Nr. 9 september 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ammoniomagnesiovoltait  VI/C.14-70 sulfat
(NH4)2(Mg,Fe2+)5Fe33+Al[SO4]12 • 18 H2O kubisk

Carlgieseckeit-(Nd)  VII/B.39-58 fosfat
Na(Ca,Sr)3(Nd,Ce)[(F,OH)|(PO4)3] trigonal

Debattistiit II/E.7-70 sulfosalt
Ag9Hg0,5As6S12Te2 triklin

Foretit VII/B.18-20 arsenat
Cu2Al2[(OH,O,H2O)6|AsO4] triklin

Jacutingait II/A.6-50 selenid
(Pt,Pd)2HgSe3 trigonal

Kircherit, VIII/J.9-35 silikat
KNa5Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24] • 1/3 H2O trigonal

I anslutning till det nya mineralet erhåller följande mineral nya systemnummer:

fantappietit (VIII/J.9-36),
farneseit (VIII/J.9-40),
biachelait (VIII/J.9-41)
giuseppettitVIII/J.9-43).

Manganoquadratit II/E.7-55  [MQ]
AgMnAsS3 tetragonal

Menchettiit, II/E.23-25 [ME]
Pb5Ag2Mn3As4Sb6S24 monoklin

Gunterit, IV/G.1-04  [GU]     
Na4H2[V105+O28] • 22 H2O monoklin

Hughesit, IV/G.1-15 [HU]
Na3Al[V105+O28] • 22 H2O triklin

Prostit IV/G.1-01 [PO]
MgAl2[(OH)10|V105+O28] • 22 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 38. Nr. 10 oktober 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Whelanit, VIII/F.19-50  silikat
Ca6Cu2[(OH)3|CO3|Si6O17(OH)] • 2 H2O ortorombisk

Nedfallna från himlen är browneit och buseckit.

Browneit, II/C.1-15 mangansulfid
MnS kubisk, densitet är 3,29 g/cm3.

Buseckit, II/C.13-20 järnsulfid
(Fe,Zn,Mn)S, hexagonal, svart färg, metallglans, densitet är 3,69 g/cm3.


Lapis, årgång 38. Nr.11 november 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Lanbruceit, VI/D.7-55 arsenat
Zn2[O|AsO3(OH)] • 3½ H2O monoklin

Hielscherit VI/D.13-24 sulfat
Ca6(SiAl)2[6][(OH)12|(SO3,CO3)2|(SO4)1,5-2] • 22 H2O hexagonal

Kottenheimit, VI/ D.13-23 sulfat
Ca6Si2[6][(OH)12|(SO4)4] • 24 H2O hexagonal

Raberit, II/E.12-75 sulfosalt
Tl5Ag4As6SBS15  triklin

Witzkeit VI/D.16-15 alkalisulfat
K4Na4Ca[NO3|(SO4)2]2 • 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 38. Nr. 12 december 2012
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angarfit, VII/D.38-20 natrium-järnfosfat
Na(Fe3+,Mg)5[(OH,H2O)|PO4]4 • 4 H2ortorombisk

Billwiseit, IV/D.27-60 wolframat
Sb53+Nb3WO18 monoklin

Christofschäferit-(Ce), VIII/C.17-26 Cer-Mangan-Titan
(Ce,La,Ca)4Mn2+(Ti,Fe3+)4[O4|Si2O7]2 monoklin

Mejillonesit,VII/D.38-10 fosfat
NaMg2H[OH|PO3(OH)|PO4] • H2O ortorombisk

Omsit, IV/F.12-40 hydroxid
(Ni,Cu)2Fe3+Sb5+(OH)12  trigonal

Fosforvanadylit-Ca, IV/G.13-15 hydroxid
Ca0,5[(PO4)2|(V4+,Al)4(OH,O)8 • 12 H2 O kubisk

Rumseyit, III/D.10-65 bly-oxihalogenid
Pb2OCIF, tetragonal eller pseudokubisk

Scottyit, VIII/C.3-20  
BaCu2[Si2O7]  ortorombisk

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord