ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2011

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2011
Lapis nr 2, 2011
Lapis nr 3, 2011
Lapis nr 4, 2011
Lapis nr 5, 2011
Lapis nr 6, 2011
Lapis nr 7-8, 2011
Lapis nr, 9, 2011
Lapis nr 10, 2011
Lapis nr 11, 2011
Lapis nr 12, 2011


Lapis, årgång 36. Nr. 1 januari 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Barioferrit,IV/C.8-55 oxid
BaFe123+O19 hexagonal

Chabasit-Mg, VIII/F.26-28 zeolit
(Mgo,5,K,Cao,5)2[Al1,5Si4,5O12] ? 5 H2O trigonal/pseudokubisk

Depmeierit, VIII/J.9-16 silikat
Na8[(PO4CO3)|al6Si6O24] ? H2O hexagonal

Devitoit,VIII/G.12-90 silikat
Ba6(F2+,Mg)7Fe23+[(OH)4|CO3|(PO4)2|(Si4O12)2] triklin

Fivegit, VIII/H. silikat
K4Ca2[Cl|AlSi7O17(O,OH)2] ? 2 (H2O,OH) ortorombisk

Florencit-(Sm), VII/B.36-122 fosfat
(Sm,Nd)Al3[(OH)6|(PO4)2] trigolin

Guidottiit, VIII/H.27-130 silikat
(Mn2+,Mg)4Fe23+[(OH)8|Fe23+Si2O10  hexagonal

Plumboselit, IV/K.1-25 selenit
Pb3[O2|SeO3] ortorombisk 

Polezhaevait-(Ce), III/A.8-47 fluorid
NaSr(Ce,La)F6 hexagonal

Nya mineral tillhörande granatgruppen:

Eringait, VIII/A.8-145 
Ca3(Sc,Ti4+,Fe3+,Zr2[(Si,Al)O4]3,  kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 3,65 g/cm3, hårdhet ~7, krämvit streckfärg.

Kerimasit, VIII/A.8-185
Ca3(Zr,Ti4+,Nb)2[(Fe3+,Si,Al)O4]3, kubisk, mörk brun, glasglans, densitet 4,10 g/cm3, hårdhet 6½-7, ljusbrun streckfärg.

Menzerit –(Y), VIII/A.8-65 silikat
(Ca,Fe2+)(Fe2+)(Y,Er,Yb)(Fe3+,Al)[SiO4]3  kubisk


Lapis, årgång 36. Nr. 2 februari 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Eirikit, VIII/J.10-15 silikat
KNa6[F2|Be2Al3Si15O39] trigolin 

Ikosaedrit,I/A.3-30
Cu2FeAl5   (pseud.) kubisk

Stronadelfit, VII/B.39-85 fosfat
Sr5[(F,OH)|(PO4)3] hexagonal

Vorlanit, IV/D.31-70 oxid
CaU6+O4 kubisk (pseudo-hexagonal)


Lapis, årgång 36. Nr. 3 mars 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Inga nya mineral denna månad!


Lapis, årgång 36. Nr. 4 april 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ammineit, III/D.3-45 klorid
Cu[Cl2|(NH3)2] ortorombisk

Fluor-dravit, VIII/E.19-18
Na(Mg,Fe2+)3Al6[(F,OH)|(OH)3|BO3)3|Si6O18] . trigonal/pseudohexagonal

Fluorfosfor-hedyfan,VII/B.39-137 fosfat
Ca2Pb3[F|(PO4)3] hexagonal

Gelosait, IV/D.25-75 hydroxid
Bi(Mo6+,Mo5+)2-2,5O7(OH) ? H2O monoklin

Manitobait, VII/A.6-25 fosfat
(Na,Ca)3(Mn2+,fe2+)5Al,Fe3+)1,5[PO4]monoklin

Paulscherrerit, IV/H.1-55 
(UO2)(OH)2 monoklin/pseudoortorombisk

Nu följer tre nya företrädare i amfibolgruppen.

Ferro-obertiit, VIII/F.8-145
Na3(Fe2+,Mg)3Fe3+Ti4+[(O,OH,F)|Si4O11]2 monoklin.

Fluoroleakeit, VIII/F.8-111
(Na,K)Na2Li(Mg,Fe2+)2Fe3+,Mn2+,Ti4+)2[(F,OH)|Si4O11]2 monoklin.

Fluoro-kaliumpargasit, VIII/F.10-126
(K,Na)Ca2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[(F,OH)|AlSi3O11]2    monoklin.


 Lapis, årgång 36. Nr. 5 maj 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Obs!  2 nya svenska mineral

Långbanshyttanit
med den förenklade formeln Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4 ? 6 H2O

Åskagenit-(Nd) VIII/C.23-69  silikat    
(Mn2+,Fe2+)(Nd,Ce)Al2Fe3+[O|OH|SiO4|Si2O7]  monoklin


Lapis, årgång 36. Nr. 6 juni 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Afmit, VII/D.15-03 fosfat
Al3[(OH)4|PO3(OH)|(PO4] •4 H2O triklin

Aluminocoquimbit, VI/C.8-35 sulfat
AlFe3+[SO4]2 •9 H2O trigonal

Ambrinoit, II/F.10-20 sulfid
(K,NH4)2(As,Sb)6(Sb,As)2S13 •H2O triklin

Capranicait, VIII/F.3-90 silikat
(K,Cs)<1(Ca,Na)Al4[(BO3)4|Si2O6] monoklin

Fluorbritolit-(Y),  VII/B.27-61 silikat
(Y,Ca,Ce,Nd)5[(F,O)|(SiO4)3] hexagonal

Hermannroseit, VII/B.26-45 fosfat
CaCu[OH|(PO4AsO4)] ortorombisk

Oxyvanit, IV/C.26-08 oxid
(V3+,Cr3+)(V4+,Ti4+)O5 monoklin


Lapis, årgång 36. Nr. 7-8 juli/augusti 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ernstburkeit, IV/A.3-10 sulfonat
Mg[CH3SO3] •12 H2O trigonal

Ferroericssonit, VIII/C.13-35 silikat
Ba2Fe43+[O|(OH,Cl)Si2O7]2 monoklin

Långbanshyttanit, VII/D.52-20 arsenat
Pb2Mn22+(Mg,Fe2+)[(OH)2|AsO4]2 •6 H2O triklin

Nisnit, I/A.8-45 element
Ni3Sn kubisk

Nordgauit, VII/D.10-37 fosfat
Mn2+Al2[(F,OH)|PO4]2 • 5½ H2O triklin

Rakovanit, IV/G.1-03 Oxid
Na3H3[V105+O28] •15 H2O monoklin

Wakefieldit-(Nd), VII/A.14-45 vanadat
(Nd,La,Ce)[VO4] tetragonal

Yangzhumingit, VIII/H.11-18 glimmer
(K,Li)Mg2,5[F2|Si4O10] monoklin


Lapis, årgång 36. Nr. 9 september 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Georgerobinsonit, VI/F.2-45 blykromat
Pb42+[F|Cl|[(OH)2(CrO4)2] ortorombisk

Iangreyit, VII/D.50-40 fosfat
Ca2Al7[(OH,F)7,5|PO3(OH)|PO4]2 •8 H2O trigonal

Parasterryit, II/E.20-35 sulfosalt
Pb20Ag4(Sb,As)24S58 monoklin

Pseudolyonsit, VII/A,10-15 vanadat
(Cu,Zn)3[VO4]2  monoklin       

Rruffit, VII/C.17-110 arsenat
Ca2Cu[AsO4]2 • 2 H2O monoklin

Sejkorait-(Y) VI/D.20-85 sulfat
(Y,Dy)3[(UO2)8|O8|OH|(SO4)4] • 25 H2O triklin

Volaschioit VI/D.1-32 sulfat
Fe43+[O2|(OH)6|SO4] • 2 H2O monoklin

Yttriait-(Y) IV/C.3-30 oxid
Y2O3  kubisk

Nya företrädare i granatgruppen

Momoiit, VIII/A.8-138   
(Mn2+,Ca)3(V3+,Al)2[SiO4]3  kubisk


Lapis, årgång 36. Nr. 10 oktober 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Beaverit-(Zn), VI/B.11-115 sulfat
Pb(Zn,Cu)Fe23+[(OH)6|SO4)2] trigonal

Ondrusit, VII/C.6-65 arsenat
CaCu4[AsO3(OH)|AsO4]2 triklin


Lapis, årgång 36. Nr. 11 november 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agardit-(Nd) VII/D.53-70 arsenat
(Nd,La,Y)Cu6[(OH)6|(AsO4)3] • 3 H2O hexagonal

Bassoit IV/G.9-30 oxid
Sr[V3O7] • ¤ H2O monoklin


Lapis, årgång 36. Nr. 12 december 2011
Observera att texten finns nu i separat fönster

Agricolait, V/F.2-06 karbonat
K4[UO2|(CO3)3] monoklin

Argandit, VII/B:15-60 vanadat
Mn72+[(OH)4|(VO4,AsO4)]2 monoklin

Bobdownsit, VII/A.5-49 fosfat
Ca9(Mg,Fe2+)[PO3(F,OH)|(PO4)6] trigonal

Eliseevit, VIII/F.3-65 kedjesilikat
Na3Li2Ti4[O|Si2O5(OH)]4 • 4 H2O monoklin

Sokolovait, VIII/H.11-15 glimmer
CsLi2Al[(F,OH)2|Si4O10] monoklin

Sveinbergeit, VIII/G.12-85 silikat
CaFe62+Fe33+Ti2[O2|(OH)5|Si4O12)2 • 4 H2O triklin

Windhoekit, VIII/H.33-15 silikat
(Ca,Mn2+)2Fe33+[(OH)2|Si4O10]2 • 10 H2O monoklin

Parmakosiderit-gruppen

Barioparmako-alumit, VII/D.47-40 [BPA]
Ba0,5Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk

Hydroniumparmakosiderit, VII/D.47-60 [HPS]
(H3O,K)(Fe3+,Al)4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk

Natroparmako-alumit, VII/D.47-05  [NPA]
(Na,K,H3O)Al4[(OH)4|(AsO4)3] • 4 H2O kubisk

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021IMA 2022

©2001- GeoNord