ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2010

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2010
Lapis nr 2, 2010
Lapis nr 3, 2010
Lapis nr 4, 2010
Lapis nr 5, 2010
Lapis nr 6, 2010
Lapis nr 7-8, 2010
Lapis nr, 9, 2010
Lapis nr 10, 2010
Lapis nr 11, 2010
Lapis nr 12, 2010


Lapis, årgång 35. Nr. 1 januari 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Auriacusit, VII/B.6-23 arsenat
(Cu,Fe3+)Fe3+[(O,OH)|As,O4,Sb5+O4)] ortorombisk

Daliranit,II/F.33-11 sulfosalt
PbHgAs2S5(S0) monoklin

Groatit, VII/A.6-105 fosfat
NaCaMn22+[PO3(OH)]3 monoklin

Lisiguangit, II/C.21-25 sulfid 
Cu(Pt,Pd)BiS3 ortorombisk

Malyshevit, II/C.21-20 sulfid
CuPdBiS3 ortorombisk

Miguelromeroit, VII/C.4-25 arsenat
Mn52+[AsO3(OH)|As4]2 · 4 H2O monoklin

Tazieffit, II/E.27-15 sulfosalt
Pb10Cd(As,Bi)11S25Cl5 monoklin

Zangboit, I/A.12-65 silizid
TiFeSi2 ortorombisk


Lapis, årgång 35. Nr. 2 februari 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Faizivit, VIII/E.22-170 silikat
K2Na2Li6Ca6Ti4[F2|(Si6O18)2|Si12O30] triklin

Nalivkinit, VIII/G.12-10 silikat
NaLi2(Fe3+,Mn2+)7[O2|F|Si8O24] triklin

Nyholmit, VII/C.4-40 arsenat
Cd3(Zn,Mn2+,Cu)2[AsO3(OH)|AsO4]2  · 4 H2O monoklin.

Pertsevit-(OH), V/G.3-07 borat
Mg2[(OH,F)0,5-1|(BO3,SiO4)] ortorombisk

Voronkovit, VIII/E.25-38 silikat
Na15(Na,Ca,Ce)3(Mn2+,Ca)3Zr3[(OH,O)2|Cl|(Si3O9)2| (Si9O27)2 · 2 SiO]· H2O trigonal

Nu följer ytterligare 7 nya mineral, som regelrätt fallit ner från himlen.

Davisit, VIII/F.1-115
Ca(Sc,Ti,Mg)[AlSiO6] monoklin

Davisit är färglös, har glasglans, densitet 3,38 g/cm3.

Hibonit-(Fe), IV/C.8-32
(Fe2+,Mg)Al12O19 hexagonal

Hibonit-(Fe) är brun, har glasglans, densitet 3,61 g/cm3.

Tistarit, IV/C.4-50
Ti2O3 triklin

Dmitryivanovit, IV/B.9-05
CaAl2O4 monoklin

Grossmanit, VIII/F.1-112
CaTi3+[AlSiO6] monoklin

Monipit, 1/A.11-12
MoNiP hexagonal

Kushiroit, VIII/F.1-105
CaAl[AlSiO6] monoklin


Lapis, årgång 35. Nr. 3 mars 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Balliranoit VIII/J.9-28 silikat
(Na,K)6Ca2[Cl2|CO3|Al6Si6O24] hexagonal

Dalnegroit II/E.14-45 sulfosalt
(Tl,Pb)5(As,Sb)21S34 triklin

Garutiit I/A.13-18 ”nickeljärn”
(Ni,Fe,Ir) hexagonal

Liversidgeit VII/C.20-03 fosfat
Zn6[PO]4 · 7 H2O triklin


Lapis, årgång 35. Nr. 4 april 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angelait, II/E.28-20 sulfosalt
PbCu2AgBiS4 monoklin

Camarait, VIII/C.15-45 silikat
NaBa3(Fe2+,Mn)8Ti4[O4|(OH,F)7|(Si2O7)4] triklin

Galliskit och gayit:

Galliskiit, VII/D.50-40 fosfat
Ca4Al2[F4|PO4]2 · 5 H2O triklin

Gayit, VII/D.11-132 fosfat
NaMn2+Fe53+[(OH)6|(PO4)4] · 2 H2O monoklin

Lapeyreit, VII/D.7-40 arsenat
Cu3[O|AsO3(OH)] · ¾ H2O monoklin


 Lapis, årgång 35. Nr. 5 maj 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Följande 12 nya mineral är unga bildningar och kommer från fumaroler vid La Fossa-kratern, som ligger på ön Vulcano i Italien. Avgörande vilka mineral som bildas är temperaturen i fumarolerna vid kraterkanten på den aktiva vulkanen.

Adranosit, VI/B.4-30 sulfat
(NH4NaAl2[Cl|(OH)2|(SO4)4]  tetragonal

Aiolosit, VI/B.12-70 sulfat
Na4Bi3+[Cl|(SO4)3] hexagonal

Brontesit, III/D.8-47 halogenit
(NH4)3PbCl5 ortorombisk

Demicheleit-(Br) II/F.16-20    
BiS(Br,Cl)5  ortorombisk

Demicheleit-(Cl) II/F.16-10    
BiS(Cl,Br)5 ortorombisk

Demicheleit-(J) II/F.16-30
BiS(J,Br)5 ortorombisk (pseudotetragonal)

Hephaistosit III/D.8-50 halogenid
(Tl,K)Pb2(Cl,Br)5 monoklin

Knasibfit, III/B.1-40 halogenid
K3Na4[BF4|(SiF6)3] ortorombisk

Panichiit, III/D.5-20 halogenid
(NH4)2Sn4+Cl6 kubisk

Pyracmonit, VI/A.5-30 sulfat
(NH4)3Fe3+[(SO4)3] trigonal

Steropesit  III/D.8-60 halogenid
Tl3Bi(Cl,Br)6 monoklin

Thermessait, III/C.3-15 fluorid
K2[AlF3|SO4] ortorombisk

Nu följer ytterligare 8 beskrivningar av nya mineral från hela världen.

Fantappieit, VIII/J.9-36 silikat
KNa5Ca2[(SO4)2|Al6Si6O24] · ¼ H2O trigonal

Kobokoboit, VII/D.15-05 fosfat
Al6[(OH)3|(PO4)2]2 · 11 H2O triklin

Heftetjernit, IV/D.16-50 oxid
(Sc,Sn4+,Mn2+)(Ta,Nb)O4   monoklin

Krieselit. IV/C.22-05 hydroxid
(Al,Ga)2(Ge,Al)O4(F,OH)2 ortorombisk

Kumdykolit VIII/J.7-79 silikat
Na[AlSi3O8] ortorombisk

Kyanoxalit, VIII/J.9-17 silikat
Na7[(C2O4)0,5-1|Al5-6Si6-7O24] · 5 H2O hexagonal

Lecoqit, V/D.3-07 karbonat
Na3Y[(CO3)3] · 6 H2O hexagonal

Punkaruaivit, VIII/F.3-45 silikat
LiTi2[OH|Si2O6,5(OH)0,5]2 · H2O monoklin


Lapis, årgång 35. Nr. 6 juni 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Coulsellit, III/B.3-42 fluorid
Na3CaMg3AIF14 trigonal

Kapundait, VII/D.27-15 fosfat
NaCaFe43+[(OH)3|(PO4)4 •5 H2O triklin

Roumait, VIII/C.11-37 silikat
(Ca,Na, Ce, La)6-7(Nb,Ti4+)[F3|OH|(Si2O7)2] monoklin


Lapis, årgång 35. Nr. 7-8 juli/augusti 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Metarauchit VII/E.2-45 arsenat
(Ni,Co)[UO3|AsO4]2 · 8 H2O  triklin

Qingheiit-(Fe2+) VII/A.6-05 fosfat
Na2e2+Mg(Al,Fe3+)[PO4]3  monoklin

Sardignait, IV/D.25-80 hydroxid
Bi3+Mo2O7(OH) · 2 H2O monoklin

Townendit, VIII/F.16-35 silikat
Na8Zr[Si6O18]  trigonal, pseudohexagonal

Veselovskyit, VII/C.6-57 arsenat
(Zn,Cu,Co)Cu4[AsO3(OH)|AsO4]2 · 9 H2O triklin


Lapis, årgång 35. Nr. 9 september 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

4 nya företrädare för granatgruppen:

Bitikleit-(SnAl), VIII/A.8-160  [BSA]
Ca3(Sn,Ti4+)Sb[(Fe3+)O4]3  kubisk, färglös till ljusgul, glasglans, densitet 4,50 g/cm3, vit streckfärg.

Bitikleit-(ZrFe), VIII/A.8-170  [BZF]
Ca3Zr(Sb,Sn)[(Fe3.Al.Si)O4]3  kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 4,47 g/cm3, gulaktigt vit streckfärg.

Elbrusit-(Zr), VIII/A.8-190  [EZ]
Ca3(U6+,Zr,Sn)2[(Fe3+,Al,Ti4+,Si)O4]3  kubisk, mörkbrun till svart, glas- till hartsglans, densitet 4,80 g/cm3, brun streckfärg.

Toturit, VIII/A.8-180 [TO]
Ca3(Sn,Sb,Ti4+)2[(Fe3+,Al,Si, Ti4+)O4]3     kubisk, ljusbrun till gul, glasglans, densitet 4,49 g/cm3, krämvit streckfärg.

Arisit-(Ce) V/C.7-185
(Na,Ca)(Ce,La,Nd)2[F,CO3)3|(CO3)2] hexagonal. Pärlvit till blekrosa, har glasglans, hårdhet 3-3½, densitet 4,12 g/cm3 oArisit-(La) V/C7-185ch vit streckfärg.

Arisit-(La) V/C7-185
Na(La,Ce)2[(F,CO3)3|(CO3)2]  hexagonal, beigegul till blekt citrongul, även rosa, har glasglans, hårdhet 3-3½, densitet 4,07 g/cm3, vit streckfärg.

Bendadait, VII/D.8-48
Fe2+(Fe3+,Al)2[OH|(AsO4,PO4)]2 ? 4 H2O monoklin

Klöchit, VIII/E.22-65
KNaFe22+Zn3[Si12O30] hexagonal

Noonkanbahit, VIII/F.25-25
(Ba,K)(Ti,Fe3+)2[(O,OH)2|Si4O12] ortorombisk


Lapis, årgång 35. Nr. 10 oktober 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Akaogiit, IV/D.31-05 – oxid
Ti,O2  – monoklin

Alfredstelznerit, V/H.9-30 – borat
Ca4[B4O4(OH)6]4 · 19 H2O – ortorombisk

Arsenoflorencit-(La) VII/B.36-125 – arsenat
(La,Ce,Nd)Al3[(OH6|(AsO4)2] – trigolin

Carbobystrit, VIII/J.9-46 – silikat
(Na,K)8[CO3|Al6Si6O24] · 3½ H2O  – trigolin.

Cranswickit, VI/C.3-15  – sulfat
Mg[SO4] ? 4 H2O  – monoklin.

Cryptofyllit, VIII/H.15-50  – silikat
K2Ca[Si4O10] · 5 H2O – monoklin.

Shlykovit, VIII/H.15-40  – silikat
KCa[Si4O9(OH)] ? 3 H2O  – monoklin.

Edwardsit, VI/D.19-04  – sulfat
Cd2(Cu,Zn)3[(OH)3|SO4]2 · 4 H2O  – monoklin


Lapis, årgång 35. Nr. 11 november 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Anatacamit , III/D.1-48 halogenid
Cu2(OH)3Cl, triklin

Dantopait, II/E.9-25 sulfosalt
(Ag,Cu)5(Bi,Pb)13S22 monoklin


Lapis, årgång 35. Nr. 12 december 2010
Observera att texten finns nu i separat fönster

Kurilit, II/B.7-65 tellurid
Ag8Te3Se trigonal

Mangano-eudialyt, VIII/E.25-12 silikat
Na14-15Ca6(Mn,Fe2+)3Zr3[(H2O,Cl,O,OH)6|(Si3O9)2|Si9O22 ? SiO)2]   trigonal

Para-ershovit, VIII/H.4-40 silikat
K3Na3(e3+,Ti)2[(OH)2|Si4O10]2 ? 4 H2O triklin

Rogermitchellit, VIII/E.1-60 silikat
Na6(Sr,Na)12Ba2Zr13[(BSi2O7{OH}2)6|(Si3O9)9 ? 9 H2O  trigonal

Slavkovit, VII/C.6-70 arsenat
Cu13[(AsO3{OH})4|(AsO4)6] ? 23 H2O ? 23 H2O triklin

Nya företrädare tillhörande amfibolgruppen:

Ett nytt mineral från Sverige!

Fluoro-aluminoleakeit, VIII/F.8-17
(Na,K)Na2LiMg2Al2[(F,OH)|Si4O11]2, monoklin

Kalium-ferropargasit, VIII/F.10-122
(K,Na)Ca2(Fe2+,Mg2+)4(Al,Ti3+)[(OH)|AlSi3O11]2, monoklin,

Nya tellurmineral från USA:

Eurekadumpid, IV/K.16-30
(Cu,Zn)16[Cl|(OH)18|(AsO4)3|(Te4+O3)2] ? 7 H2O,  ortorombisk/pseudohexagonal.

Housleyit, IV/K.20-10
Pb6Cu[(OH)2|Te4+O18], monoklin.

Markcooperit, IV/K.15-60
Pb[UO2|Te6+O6],  monoklin/pseudotetragonal.

Ottoit, IV/K.15-11
Pb2[Te2+O5

Paratimroseit, IV/K.15-50
Pb2Cu42+[Te2+O6]2 ? 2 H2O, ortorombisk.

Telluroperit, III/D.10-08
Pb3(Te4+O4)Cl2, ortorombisk.

Torneit, IV/K.21-10
Pb6[Cl2|CO3|Te26+O10] ? H2O) ? H2O,  monoklin.

Timroseit,IV/K.15-45
Pb2Cu52+[OH|Te6+O6]2, ortorombisk.

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord