ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2009

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2009
Lapis nr 2, 2009
Lapis nr 3, 2009
Lapis nr 4, 2009
Lapis nr 5, 2009
Lapis nr 6, 2009
Lapis nr 7-8, 2009
Lapis nr, 9, 2009
Lapis nr 10, 2009
Lapis nr 11, 2009
Lapis nr 12, 2009


Lapis, årgång 34. Januari 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Chenguodait, II/B.5-85 tellurid
Ag9FeTe2S4 ortorombisk

Två sulfosalter:
Cupropearceit, II/E.5-15 sulfosalt
Ag9Cu7(As,Sb)2S11 trigonal.
och
Cupropolybasit, II/E.5-45 sulfosalt
Ag9Cu7(Sb,As)2S11 trigonal

Ferroskutterudit, II/D.29-05 arsenid
(FeC0)As3 kubisk

Guimaraesit, VII/D.1-52 fosfat
Ca2(Zn,Ng,Fe2+)5Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2 monoklin

Lakargiit, IV/C.10-20 oxid
Ca(Zr,Ti,Sn)O3 ortorombisk/pseudokubisk

Marianoit, VIII/C.11-11 silikat
Na2Ca4Nb(Nb,Zr)[(O,F)4|(Si2O7)2] monoklin

Munakatait, VI/B.10-25 sulfat
Pb2Cu[(OH)4|Se4+O3|SO4] monoklin                                                                                                                                                                    

Xocolatlit, IV/K. 15-35 tellurat
Ca2Mn24+Te6+O6]2 • H2O monoklin

Xieit, IV/B.2-25 oxid
FeCr2O4 ortorombisk


Lapis, årgång 34. Februari 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Lasalit, IV/G.1-05 oxid
Na2Mg2[V10O28] • 20 H2O monoklin

Magnesiopascoit, IV/G.1-28 oxid
MgCa2 [V10O28] • 16 H2O monoklin/pseudohexagonal

Martyit, VII/D.58-20 divanadat
(Zn,Co)3[(OH)2|V2O7] • 2 H2O trigonal

Wakefieldit-(La), VII/A.14-35 vanadat
(La,Nd,Pr)[VO4] tetragonal


Lapis, årgång 34. Mars 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Nielsenit, I/A.15-50
PdCu3, tetragonal

Nioboaeschynit-(Y)* IV/D.21-45 oxid
(Y,Ce,Nd)0,5(Ca,Th)0,5(Nb,Ti)2(O,OH)6 ortorombisk

Niveolanit V/E.8-01
NaBe[OH|CO3] • 1-2 H2O tetragonal

Pertlikit VI/C.14-48 sulfat
K2(Fe2+,Mg,Mn2+)2(Mg,Fe3+)4Fe23+Al[SO4]12 •18 H2 tetragonal/pseudokub.

Ramanit-(Cs) V/H.15-24 
Cs[B5O6(OH)4] • 4 H2O monoklin

Ramanit-(Rb)  V/H.15-22
Rb[B5O6(OH)4] • 4 H2O     ortorombisk


Lapis, årgång 34. April 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Angastonit, VII/D.50-03 fosfat
CaMgAl2[(OH)2|PO4]2 triklin

Droninoit, IV/F.5-25 hydroxid
Ni6Fe23+(OH)16Cl2 •4 H2O triklin

Kalium-aluminotaramit, VIII/F.9-67 amfibol.
(K,Na)2(Ca,Na))Fe2+,Mg)3(Al,Fe3+)2[OH|AlSi3O11]2 monoklin.

Kunatit, VII/D.8-35 fosfat
CuFe23+[OH|(PO4]2 •4 H2O monoklin

Nechelyustovit, VIII/C.15-60 skiktsilikat
(Na,Ti,Mn)4(Ba,Sr,K)2(Ti,Nb)2[O|(O,H2O,F)|Si2O7]2 •4½ H2O monoklin

Rudashevskyit, II/C.1-05 sulfid
(Fe,Zn)S kubisk

Suhailit, VIII/H.11-125 silikat
(NH)4Fe32+[(OH)2|AlSi3O10] monoklin


 Lapis, årgång 34. Maj 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aluminocerit-(Ce)VIII/B.19-35 silikat
(Ce,Ca,La,Nd)9(Al,Fe3+)[(OH)3|{SiO3(OH)}4|(SiO4)3] trigonal.

Burgessit, VII/C.15-05 arsenat
Co[AsO3(OH)] •2½ H2O monoklin

Två nya mineral som regelrätt fallit från himmelen:

Allendeit, IV/D.31-15
Sc4Zr3O12 trigolin  [färglös, hartsglans], densitet 4,84 g/cm3.

Hexamolybden, I/A.13-12
(Mo,Ru,Fe,Ir,Os) hexagonal, [grå, metallglans], densitet 11,90 gcm3

Epidot-(Sr) VIII/C.23-22 silikat
CaSr(Al,Fe3+,Mn3+)3[OH|SiO4|SiO7] monoklin

Qusongit, I/A.9-70
WC  hexagonal, stålgrå, metallglans, hårdhet 7½, densitet 15,84 g/cm3 och svart streckfärg.

Yarlungit, I/A.9-32
(CrFe,Ni)9C4 hexagonal, stålgrå, metallglans, hårdhet 5½, densitet 7,19 g/cm3.

Zhangpeishanit, III/D.9-15 halogenid
BaFCl tetragonal

Tre alldeles färska nya vulkanmineral från Island.

Eldfellit, VI/A.4-15 sulfat
NaFe3+[SO4]2 monoklin

Heklait, III/B.2-15 halogenid
KNa[SiF6] ortorombisk

Meniaylovit, III/C.1-80 fluorid
Ca4[F|AlF6|SiF6|SO4] • 12 H2O kubisk


Lapis, årgång 34. Juni 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Brumadoit, IV/K.15-13 tellurat
Cu3[Te6+O4(OH)4] • 5 H2O monoklin

Hydroxylwagnerit, VII/B.3-20 fosfat
Mg2[OH|PO4] monoklin

Meurigit-Na, VII/D.11-145 fosfat
Na(Fe3+,Al)8[(OH)7|(PO4)6] • 6½ H2O monoklin

Nielsbohrit, VII/E.7-135 arsenat
K[(UO2)3|(OH)4|AsO4] • H2O ortorombisk


Lapis, årgång 34. Juli/augusti 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Plimerit VII/B.10-05 fosfat
ZnFe43+[(OH)5|(PO4)3] ortorombisk

Alumoåkermanit VIII/C.2-05 silikat
NaCa(Al,Fe3+)[Si2O7] tetr.

Burovait-Ca  VIII/E.7-88 silikat
(Na,K)2Ca(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2 • 6 H2O monoklin

Lalondeit VIII/H.34-35 silikat
(Na,Ca)6(Ca,Na)3[Si4O8(F,OH)2|(Si4O10)3] • 3 H2O triklin

Pasavait II/B.12-27 tellurid
Pd3Pb2Te2 ortorombisk

Proshchenkoit-(Y) VIII/B.33-26 silikat
Ca(Y,C,Nd,Na,La,Gd,Mn)15(Fe2+,Mn)[F14|(P,Si)O4|Si3B3O18|(SiO4)3]  trig.

Stibioclaudetit IV/C.1-15 oxid
AsSbO3 monoklin


Lapis, årgång 34. September 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Flörkeit, VIII/J.25-65 silikat
K3NaCa2[Al8Si8O32] · 12 H2O  triklin/pseudomonoklin

Friedrichbeckeit, VIII/E.22-20 silikat
(K,Na)1,5-2(Mg,Mn,Fe)2(Be,Mg)3[Si12O30] hexagonal

Coirait, II/C.17-65 sulfid
(Pb,Sn2+)12,5Fe2+Sn54+As3S28 monoklin

Kolitschit, VII/B.36-167 arsenat
PbZn<o,5Fe33+[(OH,H2O)6|(AsO4)2] monoklin/pseudotrigonal

Mavlyanovit, I/A.12-38 mangan-silizid
(Mn,Fe)5Si3 hexagonal

Stetindit, VII/A.9-25 silikat
Ce4+[SiO4]      tetragonal

Steverustit, VI/B.10-45 sulfat
Pb52+Cu1+[(OH)5|S6+O3S2-)3] · 2 H2O monoklin


Lapis, årgång 34. Oktober 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Bussyit-(Ce) VIII/G.3-05 silikat
(Ce,Ca,Nd,Y,La)3(Na,Ca)3,5-7(Mn,Na)[(F,OH)4Be5Si9O30] · O-21⁄2 H2O  monoklin

Joelbruggerit IV/K.16-05 bly-zink-antimonat
Pb3Zn3[(AsO4)2|(Sb5+,Te6+)(O,OH)6] trigonal

Kamarizait VII/D.11-55 arsenat
Fe33+[(OH)3|(AsO4)2] · 3 H2O ortorombisk

Omongwait  VI/C.21-35 sulfat
(Na,K)2Ca5[SO4]6 · 3 H2O monoklin/pseudohexagonal

Plumbofyllit VIII/H.32-05 silikat
Pb2[Si4O10] · H2O ortorombisk

Yegorovit VIII/F.3-48 silikat
Na4[Si2O4(OH)2]2 · H2O monoklin

Zigrasit VII/C.9-100 fosfat
MgZr[PO4]2 · H2O triklin


Lapis, årgång 34. November 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Braithwaiteit, VII/D.25-28, arsenat
NaCu5Ti4+Sb5+[O|AsO3(OH)|(AsO4)3]2 · 8 H2O triklin

Fluorcanasit, VIII/F.35-05, silikat
K3Na3(Ca,Mn3+)5[F4|Si12O30] · H2O monoklin

Amfibolgruppen får följande två nya företrädare:

Fluoro-natrium-ferropedrizit, VIII/F.8-87 
NaLi3MgFe3+Al2[(F,OH)|Si4O11]2, monoklin

Fluoro-kaliumhastingsit, VIII/F.10-144
KCa2(Fe3+,Mg)4Fe3+[(F,OH)|AlSi3O11]2 monoklin

Ivanyukit-Cu, VIII/B.13-20
(Cu2+,K)Ti4[(OH,O)4|(SiO4)3] ·7 H2O kubisk

Ivanyukit-K, VIII/B.13-40
(K,Cu2+)1,5Ti4[(OH,O)4|(SiO4)3] · 9 H2O kubisk

Ivanyukit-Na, VIII/B.13-30
(Na,K)2-3Ti4[(O,OH)4|SiO4)3] · 6-7 H2O kubisk/trigonal

Kumtyubeit, VIII/B.4-68 silikat
Ca5[(F,OH)|SiO4]2 monoklin

Lapis, årgång 34. December 2009
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alflarsenit  VIII/G.7-27 silikat
NaCa2Be3[Si4O13(OH)] · 2 H2O monoklin

Chegemit  VIII/B.4-95 silikat
Ca7[(OH,F)2|(SiO4)3] ortorombisk

Nickeltalmessit VII/C.17-55 arsenat
Co2(Ni,Mg)[AsO4]2 · 2H2O triklin

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord