ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2008

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2008
Lapis nr 2, 2008
Lapis nr 3, 2008
Lapis nr 4, 2008
Lapis nr 5, 2008
Lapis nr 7/8, 2008
Lapis nr 9, 2008
Lapis nr, 10, 2008
Lapis nr 11, 2008
Lapis nr 12, 2008


Lapis, årgång 33. Januari 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Gjerdingenit-Ca, VIII/E.7-85 ringsilikat
(K,Na,Sr)2Ca(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • 6 H2O monoklin

Gjerdingenit-Na, VIII/E.7-82 ringsilikat
(K,Na,Ca)2Na(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2 • H2O monoklin

Hydroxylborit, V/G.5-15 borat
Mg3[(OH,F)3|BO3] hexagonal

Krivovichevit, VI/B.11-130 blyaluminiumsulfat
Pb3Al[(OH)7|SO4] trigolin

Vavrinit, II/C.20-60 tellurid
Ni2SbTe2 hexagonal


Lapis, årgång 33. Februari 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Abramovit, II/C.17-90 sulfid
Pb2SnInBiS7 triklin,  pseudo-tetragonal/pseudo-hexagonal.

Ardenniit VIII/C.34-10.t
(Mn2+,Ca)4(Al,Mg,Fe3+,Mn3+)6[OH,O)6|(V,Si)(O,OH)4|(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Barioperowskit, IV/C.10-35 oxid
BaTiO3 ortorombisk

Bativisit, IV/C.23-40 oxid
Ba(V3+,Cr3+)8Ti64+(Si2O7O22 triklin

Chukanovit, V/C.1-27 karbonat
Fe2+2[(OH)2|CO3] monoklin

Direnzoit, VIII/J.22-25 silikat
K6Na(Ca,MG)3[Si,Al)6O12]10 • 36 H2O ortorombisk

Footemineit, VII/D.1-65 fosfat
Ca2(Mn2+,Fe2+)5Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O triklin

Karchevskyit, V/E.3-90 hydroxid
Sr2Mg18Al9[(OH)6|(CO3,PO4]9 • 11 (H2O,H3O) trigonal

Menezesit, IV/C.21-05 hydroxid
Ba3MgZr4Nb12O42 • 12 H2O kubisk

Ruifrancoit, VII/D.1-70 fosfat
Ca2(Fe3+,Mn,Mg)4Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O monoklin


Lapis, årgång 33. Mars, 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Atencioit, VII/D.1-45 fosfat
Ca2Mg2Fe2-32+Be4[(OH)4|(PO4)6] • 6 H2O    

Boromullit, VIII/B.2-55 silikat
Al8[O3|BO4|AlO4|SiO4)2] ortorombisk

Calvertit, II/B.2-40 sulfid
Cu5Ge0,5S4 kubisk


Lapis, årgång 33. April 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Ett nytt Långban-mineral!
Britvinit VIII/H.24-03 skiktsilikat
Pb15Mg9[O3|(OH)3|(CO3)3|(BO3)3|Si10O28(OH)8]   trigonal

Cassagnait, VIII/C.34-12 gruppsilikat
(Ca,Mn2+)4(Fe3+,Mn3+.Al)4(V3+,Mg,Al)2[(OH,O)8|(SiO4)2|Si3O10] ortorombisk

Montetrisait, VI/D.3-03 sulfat
Cu6[(OH)10|SO4] • H2O ortorombisk

Osakait, VI/D.3-45 sulfat
Zn4[(OH)6|SO4] • 5 H2O triklin

Seifertit, IV/D.1-55 oxid
SiO2 ortorombisk

Uramarsit, VII/E.2-165 arsenat
(NH4,H3,O)2[UO2|(AsU4,PO4)2] • 6 H2O tetragonal

Yakovenchukit-(Y), VIII/E.22-160 silikat
K3Na(Ca,Na)Y2[Si12O30] • 3 H2O ortorombisk


 Lapis, årgång 33. Maj 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Dovyrenit, VIII/C.11-35 gruppsilikat
Ca6Zr[(OH)2|Si2O7]2 ortorombisk

Lakebogait, VII/E.6-40 fosfat
NaCa(Fe3,Al)2H[UO2|OH|(PO4)2]2 • 8 H2O monoklin

Pauflerit, VI/D.5-01 sulfat
V4+[O|SO4] ortorombisk

Selenopolybasit, II/E.5-55 sulfid
(Ag,Cu)16(Sb,As)2(S,Se)9Se2 trigonal


Lapis, årgång 33. 7/8 Juli-Augusti 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Barahonait-(Al) VII/C.11-70 [Bal]  arsenat
(Ca,Cu,Al,Na)6Al[AsO4]4 • 6-6½ H2O,OH,Cl  monoklin

Barahonait-(Fe) [BFe] arsenat
(Ca,Cu,Fe3+,Na,Al)6,Fe3+[(AsO)]4 • 6 (H2O,OH,Cl monoklin

Brownleeit, I/A.12-45 mangansilizid
MnSi kubisk

Colimait, II/F.4-08 sulfid
K3VS4 ortorombisk

Martinit, VIII/H.34-29 silikat
(Na,Ca)10-12Ca4[(F,OH,Cl)4|B2(Si,S,B)5O18|(Si4O10)2] • 4 H2O triklin

Pattersonit, VII/B.36-164 fosfat
PbFe33+[(OH,H2O)6|(PO4)2]  triklin


Lapis, årgång 33. September 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Birchit, VII/D.25-32 fosfat
Cd2Cu2[SO4|(PO4)2] • 5 H2O ortorombisk

Dingdaohengit-(Ce), VIII/C.17-22 silikat
(Ce,La,Ca)4Fe2+(Ti,Fe2+,Mg,Fe3+)2Ti2[O4|Si2O7]2 monoklin

Marumoit, II/E.25-05 sulfosalt
Pb8As10S23 monoklin/pseudoortorombisk

Skorpionit, VII/D.42-10 fosfat
Ca3Zn2[(OH)2|CO3|(PO4)2] • H2O monoklin


Lapis, årgång 33. Oktober 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Jahnsit-(NaFeMg), VIII/D.29-45 fosfat
NaMg2Fe33+[OH|PO4)2]2 • 8 H2O monoklin

Santarosait, V/J.2-05 borat
Cu[B2O4] tetraeder

Struvit-(K), VII/C.23-05 fosfat
KMg[PO4] • 6 H2O ortorombisk


Lapis, årgång 33. November 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Hazenit, VII/C.22-30 fosfat
KNaMg2[PO4]2  • 14 H2O ortorombisk

Uedait-(Ce), VIII/C.23-67 gruppsilikat
(Mn2+,Ca,Fe2+)(Ce,Nd)Fe2+(Al,Fe3+)2[O|OH|Si2O7|SiO4] monoklin


Lapis, årgång 33. December 2008
Observera att texten finns nu i separat fönster

Andreyivanovit I/A.11-07 fosfid
Fe(Cr,Fe)P ortorombisk

Andrianovit VIII/E.25-35 silikat
Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb[(OH,H2O,OH)5|(Si3O9|Si9O27)2 • SiO] trigolin

Biachelait VIII/J.9-41 alumosilikat
(Na,Ca,K)8[(OH0,5|(SO4)2|Al6Si6O24] • H2O trigonal

Podlesnoit  V/C.6-20 karbonat
BaCa2[(F|CO3]2 ortorombisk

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord