ALLA NYA IMA MINERAL ÅR 2007

Redaktör för NYA MINERAL Emil Gregori.
Informationen är översatt från Lapis med tillstånd.
Korrekturläsning: Kerstin Åstrand
Översättningen är gjord i samarbete med och för GeoNord

Lapis nr 1 , 2007
Lapis nr 2, 2007
Lapis nr 3, 2007
Lapis nr 4, 2007
Lapis nr 5, 2007
Lapis nr 6, 2007
Lapis nr 7/8, 2007
Lapis nr, 9, 2007
Lapis nr 10, 2007
Lapis nr 11, 2007
Lapis nr 12, 2007


Lapis, årgång 32. Januari 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Mangazeit, VI/D.6-25 sulfat
Al2[(OH)4|SO4] • 3 H2O triklin

Middendorfit, VIII/H.17-42 silikat
K3Na2Mn5[Si12(O,OH)36] • monoklin

Sazhinit-(La), VIII/H.31-05 ortorombisk
Na3(La,Ce)[Si6O15] • 2 H2O silikat

Senkevichit, VIII/F.22-40 silikat
CsKNaCa2Ti[O|Si7O18(OH)] triklin

Storneseit-(Y), VII/A.8-25 fosfat
Na6(Ca,Na)8(Y,Ca)(Mg,Fe2+)43[PO4]36 trigonal
Tillägg
Alla övriga medlemmar i fillowitgruppen erhåller följande analoga strukturformler:
Chladniit – Na12Ca5(Mg,Fe2+)43[PO4]36
Galileiit – Na12(Fe2+,Mn2+)48[PO4]36
Fillowit – Na12Ca4(Mn2+,Fe2+)44[PO4]36
Johnsomervilleit- Na8Ca7(Fe2+,Mg,Mn2+)43[PO4]36


Lapis, årgång 32. Februari 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster.

Allanpringit VII/D.13-15 fosfat
Fe33+[(OH)3|(PO4)2] • 5 H2O monoklin

Ottensit II/F.11-25 sulfid
Na3(Sb2O3)(SbS3) • 3 H2O hexagonal

Parageorgbokiit IV/K.5-51 monoklin
ß-Cu5[O|Cl|SeO3]2 selenit

Zincalstibit IV/F.12-30 hydroxid
Zn2AlSb5+(OH)12 trigonal


Lapis, årgång 32. Mars 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Matioliit VII/D.11-115 fosfat
Na(Mg,Fe2+)Al5[(OH)6|(PO4)4] • 2 H2O monoklin

Phosphoinnelit VIII/C.14-95 silikat
Na3Ba4Ti3[(O,F)1.5|(PO4,SO4)|Si2O7]2 triklin

Samarskit-(Yb) IV/D.19-58 oxid
Yb,Y,U,Th,Ca,Fe)(Nb,Ta)O4  monoklin  


Lapis, årgång 32. April, 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Guanacoit VII/D.16-25   arsenat
Cu2(Mg,Cu)Mg2[(OH)2|AsO4]2 • 4 H2O monoklin

Schlegelit VII/.30-30 arsenat
Bi7[O4|(MoO4)2|AsO4)3] ortorombisk


Lapis, årgång 32. Maj 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Alloriit, VIII/J.9-48 silikat
(Na,Ca,K)13Ca2[Cl3|(SO4)3|(Al6Si6O24)2] • 2 H2O  trigonal

Armbrusterit, VIII/H.17-55 monoklin
K5Na7Mn15[(OH)10|(Si9O22)4] • 4 H2O silikat

Catamarcait, II/C.9-30 sulfid
Cu6GeWS8 hexagonal

Luobusait, I/A.12-65 elementmineral
Fe3Si ortorombisk

Zinklipscombit, VII/B.8-58 fosfat
Zn(Fe3+,Al)2[OH|PO4]2  tetragonal                               


 Lapis, årgång 32. Juni 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Marrucciit, II/E.33-12 sulfosalt
Pb16Hg3Sb18S46 monoklin, pseudo hexagonal

Sanromanit, V/B.7-55 karbonat
Na2CaPb3[(CO3)5] hexagonal


Lapis, årgång 32. Juli-Augusti 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Attikait, VII/D.25-31 arsenat
Ca3Cu2Al[OH|AsO4]2 • 2 H2O ortorombisk

Arsenovanmeerrscheit, VII/E.7-160 arsenat
U6+[(UO2)3|(OH)2|(AsO4,PO4)2] • 4 H2O ortorombisk

Chesnokovit, VIII/B.16-10 ösilikat  
Na2[SiO2(OH)2] • 8 H2O ortorombisk

Fluorcalciobritolit, VIII/B.27-70 silikat
(Ca,Ce,La,Nd)5[F,O)|(SiO4,PO4)3] hexagonal

Joosteit, VII/B.3-67 fosfat
Mn2+(Mn3+,Fe3+)[O|PO4] monoklin

Karyochroit, VIII/G.13-15 silikat
(Na,Sr,Ca,Mn,K)3(Fe3+,Mg.Mn,Fe2+)10Ti2[(H2O,O,OH,17|Si12O37] monokl.

Numanoit, V/H.13-20 borat
Ca4Cu[(CO3)2|B4O6(OH)6] monoklin

Pumpellyit-(Al), VIII/C.24-53. gruppsilikat
Ca2Al,Fe2+,Mg)Al2[(O,OH)2|SiO4|Si2O7] • H2O monoklin


Lapis, årgång 32. September 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Chopinit, VII/A.4-05 järnfosfat
(Mg,Fe2+)3[(PO4)2] monoklin

Tassieit, VII/C.18-12 järnfosfat
Na0,5-1Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+)2(Fe2+,Mg)2(Fe3+,Mg)2[PO4]6 • 2 H2O ortorombisk

Vihorlatit, II/D.10-57 vismut-telurid
Bi24Se17Te4 trigonal


Lapis, årgång 32. Oktober 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Jadarit, VIII/H.23-105 borosilikat
NaLi[B3SiO7(OH)] monoklin

Meridianiit, VI/C.7-05 sulfat
Mg[SO4] • 11 H2O triklin

Olmiit, VIII/B.22-20 ösilikat
Ca(Mn2+,Ca)[OH|SiO3(OH)] ortorombisk


Lapis, årgång 32. November 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Aqualit, VIII/E.25-05 silikat
(H3O)8(Na,K,Sr,Ba)5Ca6Zr3[Cl|OH|{Si3O5(OH)4}2|(Si9O27 • SiO)2] triklin

Bortnikovit, I/A.15-16 elementmineral
Pd4Cu3Zn tetragonal

Kochsandorit, V/E.8-65 karbonat
CaAl2[(OH)2|CO3]2 • 1½ H2O ortorombisk

Parwanit, VII/D.37-20 fosfat
(Na,K)(Mg,Ca)4Al8[(OH)7|CO3|(PO4)8] • 30 H2Omonoklin (pseudohexagonal)


Lapis, årgång 32. December 2007
Observera att texten finns nu i separat fönster

Cloncurryit, VII/D.7-65 fosfat
Cu0,5Al2[(VO)0,5|(F,OH)2|(PO4)2] • 5 H2O monokli

Demartinit, III/B.2-25 kaliumhalogenid
K2[SiFe6] hexagonal.

Dualit, VIII/E.25-95 silikat
Na30(Ca,Na,Ce,Sr)12(Na,Mn,Fe,Ti)6MnTi3Zr3[(OH,H2O,Cl)9|(Si3O9)4 |(Si9O27)4 • 3 SiO] trigonal

Fluoroflogopit, VIII/H.11-75 alumosilikat
KMg3[(F,OH)2|AlSi3O10] monoklin

Fougerit, IV/F.5-12 järnhydroxid
(Fe2+,Mg)6Fe23+(OH)18 • 4 H2O trigolin

Franćoisit-(Ce),vii/e.7-65 fosfat
(Ce,Nd,Ca)[(UO2)3|O|OH|(PO4)2] • 6 H2O monoklin

Gillardit, III/D.1-53 kopparklorid
Cu3NiCl2(OH)6 trigonal
 

Haydeeit, III/D.1-52  kopparmagnesiumklorid
Cu3Mg(OH)6Cltrigonal

Hundholmenit-(Y), VIII/B.33-28 silikat
(Ca,As3+)(Y,Ce,Ca,Na)15(Al,Fe3+)[(Si,As5+)Si6B3(O,F)48]   trigolin

Miessiit, II/A.5-55 selenid
Pd11Te2Se2 kubisk

Pittongit, IV/C.20-30 hydroxid
Na2(W,Fe3)9(O,OH)27 • 4 H2O hexagonal

Pizgrischit, II/E.4-35 sulfosalt
Cu14(Cu,Fe)PbBi17S35  monoklin

Sreinit, VII/E.10-05 fosfat
(BiO)3Pb[(UO2)4|(OH)7|(PO4,AsO4)2] • 4 H2O kubisk

Zinkollivenit, VII/B.6-25 arsenat
Cu(Zn,Cu)[OH|AsO4] ortorombisk

IMA 1996 IMA 1997 IMA 1998 IMA 1999 IMA 2000 IMA 2001 IMA 2002 IMA 2003 IMA 2004 IMA 2005 IMA 2006 IMA 2007 IMA 2008 IMA 2009
IMA 2010 IMA 2011 IMA 2011 IMA 2012 IMA 2013 IMA 2014 IMA 2015 IMA 2016 IMA 2017 IMA 2018 IMA 2019 IMA 2020
IMA 2021 IMA 2022

©2001- GeoNord